Mnogi ljudi imaju problem da iznađu prave teme za razgovor koji će održati pažnju sagovornika i poštedeti sve neprijatne tišine. Ovo je posebno slučaj kad

U periodu dužem od 12.000 godina, psi su billi i danas su, verni pratioci ljudi, njihovi branioci, ali i prijatelji. Kratki istorijat pasa Ko bi

Load More