111 Značenje andjeoskog broja

Verovanje u anđeoska bića prisutno je u mnogim religijama i kulturama. Posebna grana teologije bavi se izučavanjem prirode anđela, njihove hijerarhije i značenja.

Anđeli su, uopšteno govoreći, duhovna, bestelesna bića, stvorena božanskom voljom, ali ona sama ne mogu da stvaraju. Ona mogu, međutim, uzimati različite fizičke forme.

Anđeli su bića svetlosti i dobra, i jedan od njihovih glavnih zadataka jeste da nadgledaju naš zemaljski svet i prenose božansku promisao.

Oni ne utiču na tokove istorije i na naše živote direktno. Sama reč ‘anđeo’ znači ‘glasnik, izaslanik’.

Anđeli su Božji izaslanici. O anđelima se puno govori u Svetom Pismu.

Ova čudesna, bestelesna bića ponekad komuniciraju sa ljudima.

U svetim knjigama, anđeli se pojavljuju i u ljudskom obliku, a neke od najviših među njima znamo i po imenima; slavimo i velike praznike njima posvećene.

Anđeli su moćni nebeski duhovi, mogli bismo reći, koji imaju puno ljubavi za ljudski rod.

Šta su anđeli čuvari?

Veruje se da svaki čovek na svetu ima svog anđela čuvara. Prema hrišćanskoj tradiciji, veruje se da je anđeo čuvar određenoj osobi ‘dodeljen’ po njenom krštenju.

Po nekim drugim shvatanjima, anđeli čuvari su nam već posebno određeni još pre nego što smo se rodili.

Pojedina tumačenja kažu da anđele čuvare dobijamo po rođenju.

Takođe, određena osoba ne mora tokom života imati samo jednog anđela čuvara; njih može biti više, jer su i njihove uloge različite.

Osnovna misija anđela čuvara jeste da budu naši vodiči, naši zaštitnici i posrednici između nas i najviše božanske sile.

Anđeli čuvari ne istupaju direktno, već nam ukazuju na dobre puteve putem brojnih medijuma.

Zadatak naših božanstvenih vodiča nije da nas odbrane od svake nevolje i zla. Oni na to ne mogu da utiču i ne mešaju se tokove ljudskih života, odnosno to ne čine neposredno.

Anđeli ne sprečavaju loše stvari da se dogode i ne štete nas bola i tuge, ali nam pomažu da sve ono što život nosi razumemo, prihvatimo i prevaziđemo.

Anđeoske poruke – kako izgledaju i šta znače

Anđeli čuvari ovo čine putem raznih poruka koje nam šalju.

Kakve su to poruke, kako da ih prepoznamo i šta one za nas znače? Da li mi zbilja možemo komunicirati sa anđelima?

Naš odnos sa anđelima čuvarima sastoji se u molitvi i u primećivanju i tumačenju poruka koje nam šalju.

Ukoliko ih ne prepoznamo, to znači da naše srce i duša nisu dovoljno otvoreni.

Važno je znati da anđeli čuvari nas neće zaboraviti čak i ako mi o njima uopšte ne razmišljamo, pa čak i ako sumnjamo u njihovo postojanje.

Anđeli nikada nemaju loše namere prema ljudima.

Oni uvek brinu o nama i usmeravaju nas na pravi put, ukazujući nam na sopstvene vrline i kvalitete i pomažući nam da u njima uzrastemo.

Naši čuvari nam šalju poruke koje najčešće imaju neko simboličko značenje.

Takve poruke dolaze u različitim formama i putem različitih medijuma.

Na primer, anđeli nam mogu poslati konkretne simbole, slike, pa i neke fenomene.

Beli golub koji nam skrene pažnju, neobjašnjiv, prijatan miris, ali i brojevi, oblici, slova i reči mogu biti poruka od anđela.

Naki od ovih znakova su lakši za razumevanje, neki su složeniji.

Univerzalni simboli uglavnom nose jasna značenja, mada u svakom individualnom slučaju oni nosi i posebnu dimenziju, svojstvenu samo onome do koga je takav simbol stigao.

Na primer, ako vidimo simbol srca, lako ćemo ga povezati sa pojmom ljubavi, dok će nam biti potrebna dodatna znanja kako bismo rastumačili poruke u vidu, na primer, brojeva.

Anđeoski brojevi i kako ih prepoznati

Anđeoski brojevi su jedna vrsta poruka koju nam šalju naši nebeski vodiči.

Ne razlikuju se, na privi pogled, od svih ostalih brojeva. Mogu da budu jednocifreni ili da se sastoje od više cifara.

Što su složeniji, to je složenije i njihovo značenje, odnosno poruka koju nam prenose. Svaki broj ima svoju posebnu energiju i vibraciju.

Sve na svetu čovek može da izrazi pomoću brojeva; oni su i simbol i energija kosmosa sama.

Anđeoski brojevi čestu budu oni koji su sastavljeni od identičnih cifara ili ponavljajućih sekvenci, ali to nije pravilo.

Pre svega, njihova glavna odlika je da se često ponavljaju i da ih u nekom periodu možemo primetiti u najrazličitijim okolnostima.

Može se dogoditi da jedan isti broj stalno viđate u svetu oko sebe: u novinama, na natpisima, na telefonu ili satu, na kompjuterskom ekranu, na internetu, u knjigama, u snovima…

Sasvim je svejedno gde se broj pojavljuje, ukoliko se često ponavlja. U nekim situacijama, čak i mesto ponavljanja može imati dodatno značenje.

Prilikom tumačenja anđeoskih brojeva, uvek treba sagledati okolnosti perioda u kom se određeni broj javlja.

Vrlo je verovatno da će on nastavljati da se pojavljuje sve dok se ne ‘reši’ ono na šta broj ukazuje.

U nekim slučajevima mi čak nećemo ni biti svesni da se situacija zaista odvijala u skladu sa anđeoskom porukom u vidu broja.

Ukoliko nismo uspeli da povežemo zbivanja u našem životu i unutar nas samih sa nekim brojem koji nas prati, to ne znači da sama poruka nema svoj smisao.

Prepoznavanje i razumevanje poruke samo može da nam pomogne da bolje razumemo same sebe, ali i druge ljude, ako i svet u kome živimo.

No, anđeoski brojevi su uglavnom prilično lako uočljivi.

Anđeoski broj 111 – osnovno značenje

Brojevi sačinjeni od niza identičnih cifara po pravilu imaju veliku moć i snažnu energiju.

Njihova osnovna poruka je veoma jasna. Kako razumeti poruku anđeoskog broja?

Za tumačenje anđeoskih brojeva najkorisnija je posebna disciplina izučavanja značenja brojeva, numerologija

. Kada se brojevi tumače u kontekstu ‘anđeoskog’, ona se još naziva i anđeoska numerologija.

Osnovno značenje broja 111 zasniva se na njegovoj dominantnoj cifri, broju 1, ponovljenom tri puta.

To znači da su energija i poruka broja 1 izrazito naglašena u ovom anđeoskom broju.

Broj jedan se odnosi na nove početke, na kreaciju, individualnost i nezavisnost, jedinstvenost, motivaciju i ambiciju.

Broj jedan je broj snage ličnosti i karaktera.

Jedan je sinonim za biti najbolji, prvi, najuspešniji i na vrhu. U tom smislu, ovaj broj govori o životnom uspehu i ostvarenju ciljeva.

Ovaj broj takođe označava autoritet, sposobnost vođstva, preuzimanja inicijative, akcije, spremnosti na nove korake, usmerenost ka napred.

Kao anđeoska poruka, on znači i hrabrost, odvažnost, odlučnost.

Broj jedan, međutim, može imati i negativno značenje, kada su sve pozitivne osobine dovedene u krajnost.

U tom smislu označava sebičnost, namesto samodovoljnosti, samoživost, naspram saosećanja, nerazumevanje, naspram tolerancije i vrednovanja drugih ljudi.

U broju 111 energija broja 1 je triput pojačana.

Anđeoski broj 111 – skrivena značenja

Anđeoski broj 111 u sebi nosi dodatno značenje koje se krije u numerološkom zbiru njegovih cifara.

U ovom slučaju, to je značenje broja 3 (1+1+1).

Broj tri, u ovom slučaju, ublažava oštru, ponekad surovu energiju broja jedan, koja nas usmerava napred, ali zbog koje možemo zanemariti druge ljude i vrednosti u životu, posvetivši se potpuno sopstvenim ambicijama.

Broj 3 je broj komunikacije, saosećanja, inspiracije, kreativnosti, druželjubivosti i društveni odnosa uopšte.

To je broj radosti, rasta, širokih perspektiva, spontanosti, humora, umetničkih talenata.

Ovo je broj koji donosi veliki entuzijazam, mladalačku energiju i polet, ali koji nas navodi i da je delimo sa drugima.

Na ovaj način, broj 3 reguliše energiju broja 1, te broj 111 predstavlja zaista vrednu poruku od anđela čuvara.

Ono što anđeli žele da vam poruče kroz broj 111 jeste da ostanete svoji, da se hrabro upustite u neke nove poduhvate ili da ne gubite elan u onome čime se bavite, ali da ne zapostavite okolinu, posebno prijatelje i vaše najmilije.

Anđeoski broj 111 i lični razvoj

Takođe, upravo zbog date kombinacije značenja, broj 111 ukazuje na to da se možete ostvariti u polju koje podrazumeva komunikaciju, možda čak i javni govor i nastup, neku vrstu performansa.

Pošto ovaj broj, u kom vlada energija broja jedan, sasvim izvesno upućuje na lične uspehe, anđeli vas možda usmeravaju na oblast u kojoj biste bili najuspešniji.

Broj 111 podrazumeva balans između individualnog i društvenog, predanost ciljevima i entuzijazam, ali i deljenje sa drugima.

Nadasve, ova kombinacija značenja u broju 111 podstiče stvaralački duh da se iskaže na najbolji mogući način, da pronađe pravi kanal za izražavanje ideja, misli i osećanja, ali i načina da ih predstavi i podeli sa svetom.

Anđeoska poruka broja 111 govori o usmerenju, individualnosti i manifestaciji ličnih kvaliteta i talenata.

Moguće je da će se u vašem životu pojaviti idealna prilika da se izrazite u svom najboljem svetlu.

Bilo da trenutno imate ili nemate priliku za to, ili se dvoumite oko nekih mogućih puteva, broj 111 vas ohrabruje da se oprobate u nekom novom medijumu.

Anđeoski broj 111 i ljubav

Kada je reč o ljubavi, anđeoski broj 111 govori o ravnoteži između emotivnog života i rada na nekim životnim ciljevima, posebno kada je reč o onima koji vam donose uspeh, položaj i slično.

Ovaj broj vas podseća na važnost saosećanja, prijateljstva, nežnosti i opuštenosti.

Ponekad, kada smo sasvim usredsređeni na svoje ciljeve, zaboravljamo kako da se zabavljamo.

Ovaj broj nas podseća da provodimo slobodno vreme sa svojim izabranikom ili izabranicom, porodicom, prijateljima i da uživamo u malim radostima deljenja svojih iskustava sa njima, kao i da budemo prijemčivi za njihova iskustva i doživljaje.

Broj 111 je broj sklada između emotivnog i striktno poslovnog.

Ovaj broj nas podseća da ne budemo sebični, da ne zavidimo drugima i da se radujemo zbog dobrih stvari koje se dešavaju osobama u našim životima, bilo da su u pitanju rođaci, prijatelji ili neko drugi.

Treba da budemo otvorenog srca, i da umemo da se obradujemo drugima, čak i ako mi ne uspemo u nekom našem poduhvatu.

Anđeoski broj 111 – kombinovana značenja

Anđeoski broj 111 možemo da posmatramo i kao kombinaciju brojeva 1 i 11. Već smo govorili o značenju broja 1.

Broj 11 ima izuzetno snažnu duhovnu energiju i posebno se odnosi na duhovno buđenje i na prosvetljenje.

To je broj idealista, intuicije, vizionarstva, izuzetne senzitivnosti, misticizma i kreativnosti.

Broj 11 je broj koji nadahnjuje. Ponekad ga zovu i ‘brojem učiteljem’ i  ‘glasnikom’, jer se veruje da ovaj broj ima veze sa prosvećivanjem.

Broj 111 u tom smislu može značiti da je upravo vaš zadatak da ona znanja i saznanja koja ste stekli treba da podelite sa drugima, odnosno da ih prenesete. Ovo je broj optimizma i visoke energije.

Kada objedinimo sva do sada izneta značenja i vibracije koje se sjedinjuju u trocifrenom broju 111, vidimo da je poruka koju anđeli žele da njome prenesu veoma pozitivna.

Dakle, broj 111 znači lično ostvarenje u jedinstvenom, individualnom kreativnom smislu, kao i za manifestaciju, otkrivanje i deljenje tog ostvarenja sa drugim ljudima.

Related Posts