222 Značenje andjeoskog broja

Ljudski i božanski svet su u neprekidnoj komunikaciji i razmeni, iako mi to možda ne doživljavamo na takav način, ili bar ne uvek.

Anđeli igraju veliku ulogu u posredovanju božanske volje prema životu ljudi.

Anđeli čuvari su oni anđeli koji se staraju o svakom čoveku ponaosob. Prema tradiciji, svaka osoba dobije svog čuvara prilikom krštenja.

Poruke od anđela – kako izgledaju i šta znače

Anđeli čuvari nas vode kroz život i šalju nam različite poruke koje nam mogu pomoći na našem životnom putu.

Te poruke dolaze u raznim vidovima, ali se veoma često radi o ponavljajućim simbolima.

Simbolizam je čoveku veoma važan i on mnogo toga u svom životu upravo doživljava na simboličan način.

Jedan od interesantnih medijuma za anđeoske poruke su brojevi. Svaki broj nosi svoju specifičnu energiju i značenja.

Kombinovani, brojevi proizvode posebne vibracije, a poruke u njima sadržane postaju složenije.

Anđeli se često odlučuju da nam pošalju poruku upravo putem brojeva.

Osim toga, čovek je brojevima okružen svakodnevno.

Anđeoski brojevi i kako ih prepoznati

Neko bi pomislio da su baš zbog toga brojevi neobičan izbor, ali nije tako. Mi svuda vidimo brojeve i često mislimo u brojevima.

Anđeoski brojevi će zasijati u našem životu kao lampica; ili će nam skrenuti pažnju na neki specifičan način i u specifičnim okolnostima ili će se uporno javljati u našem životu, u raznim medijumima: na satu, na telefonu, u knjizi, pa i u razgovoru, snu.

Anđeoske brojeve tumačimo po numerološkim principima.

Što je niz brojeva duži ili raznovrsniji, to će nam biti potrebno više vremena i pažnje da bismo razumeli poruku.

Preduslov za razumevanje anđeoskih brojeva je osnovno znanje o samim brojevima, odnosno o njihovoj metafizičkoj vrednosti i značenjima.

Anđeoski broj 222 – osnovno značenje

Anđeoski broj 222, kao i ostali anđeoski nizovi koji su sačinjeni od istih cifara, emituje veoma snažne vibracije i glavnom se, na svom osnovnom nivou, tiče naše ličnosti, karaktera i temperamenta.

Brojevi u kojima je jedna cifra ponovljena više puta, u skladu sa tim, nose izraženu poruku koju, u numerološkom smislu, nosi upravo taj broj.

Ovakvi brojevi uvek imaju i dodatna značenja, koja možemo dobiti u numerološkim proračunima.

No, ipak je njihova osnovna poruka njihova osnovna cifra. Anđeoski brojevi se uvek tiču našeg života i ličnosti i odnose se na životnu fazu u kojoj se nalazimo.

Tako posmatrano, oni se mogu razumeti i kao neki odraz ličnog broja, mada su, naravno promenljivi.

Bilo kako bilo, broj koji često viđate uvek se odnosi na vas same u nekom životnom periodu. Ukoliko je taj broj 222, onda je za vas od presudnog značaja razumevanje značenja broja 2.

Anđeli čuvari vam govore o vama, otkrivajući ponekad stvari kojih niste svesni ili ih zanemarujete, ili naprosto žele da podstaknu neke od vaših dobrih osobina.

Broj 2 je izuzetan broj, u numerološkom smislu. Dva je broj parova, broj harmonija, sklada, broj službe i dužnosti. Dva je broj prijemčivosti i ljubavi, veza i odnosa, broj prijateljstva i naklonosti.

Ovo je broj ‘diplomatske’ veštine koja je pojedinim karakterima prosto urođena. Dvojka je mirotvorac, onaj koji traži sklad i doprinosi mu.

Ovo je i broj poverenja, pouzdanja i samopouzdanja, broj lične volje, stabilnosti utemeljene na ličnom integritetu, ali i na partnerstvu, vezi sa drugim čovekom. To je broj društvenih odnosa i podrške.

Vrlo je važno istaknuti da broj 2 jeste i broj zavisnosti, ali u onom najprirodnijem i najplemenitijem smislu; ova energija se može izmanipulisati i na to treba uvek obratiti pažnju.

U broju dva, kada je njegova vibracija usmerena dobro, što je baš ono što anđeli čuvari uvek za nas žele, usklađeni su lični integritet i neupitna vera u drugoga, lična volja i podrška drugoga.

To je broj razmene i deljenja, broj pravde i posredovanja. Možemo da kažemo da ovaj broj korespondira sa najplemenitijim vrednostima karakterističnim za znake Vage.

Vrlo je verovatno da će vam anđeli čuvari poslati niz 222 kada se nađete u okolnostima da igrate ulogu posrednika, ili ako ste na svome životnom putu dospeli u fazu u kojoj sada više pažnje obraćate na odnose i veze među ljudima uopšte, ili se sami nekoj posvećujete.

Takođe, ovaj broj vam anđeli mogu poslati i ukoliko je broj 2 sama suština vašeg karaktera.

Anđeoski broj 222 – skrivena značenja

Svaki složeni anđeoski broj, odnosno onaj koji se sastoji iz više cifara, predstavlja kompleksnu anđeosku poruku.

Kod brojeva koji su sastavljeni od niza istih cifara, poruka je neposrednija nego od onih koje čine različite cifre, samim tim i izraženija.

Svaki od ovih brojeva, međutim, ima skrivena značenja, do kojih dolazimo sabiranjem cifara.

Ova skrivena značenja su zapravo samo jedan deo ukupne poruke koju nam šalju anđeli čuvari.

Oni se uvek trude da nam na suptilan način ukažu na naše lične osobine i da nam skrenu pažnju okolnosti u kojima se nalazimo, odnosno, kako da ono što nam je kao individuama dato uskladimo sa životnim okolnostima, to jest, kako da se manifestujemo.

Anđeoski broj 222 u tom smislu nosi skrivenu poruku oličenu u broju 6, pošto je, po principima numerologije, to njegov simbolički zbir, jednako kao i matematički (2+2+2).

Kakve vibracije emituje broj 6 i šta on znači u slučaju niza 222, odnosno anđeoske poruke niza 222? Broj 6 donekle ima srodnu vibraciju samom osnovnom broju 2.

Broj šest je broj harmonije, mora, sklada i bezuslovne ljubavi. Ovaj broj se posebno odnosi na brigu o drugome, na požrtvovanost, na negu, razumevanje, saosećanje i protekciju.

Broj šest je čuvar, zaštitnik, onaj koji obezbeđuje, na koga se može osloniti, u koga se ima bezuslovno poverenje, ako bismo ga doživeli kao lični broj, odnosno personifikovali.

Šestica se odlikuje emocionalnom dubinom, potrebom za pravdom, iskrenosti i dostojanstva.

Ovo je broj službe drugima, broj koji se vezuje za porodične vrednosti, humanitarnost, čvrstinu u ovim principima.

To je broj isceljivanja, traženja rešenja, odgovornosti i časti, uvek vezan za neposredne i konkretne ljudske odnose.

U nizu 222 broj 6 ima tek blagu regulativnu ulogu. On samo neznatno prizemljuje snažnu energiju broja 2, dominantnu u ovom nizu, koja je ponekad sklona tome da traži pravdu na svim mestima i u svim okvirima, ponekad na taj način zanemarujući baš ono što joj je neposredno blisko.

Poruka niza 222 upravo se može ticati balansa između sveopšte pravde koju tražite i ličnih odnosa.

Anđeoski broj 222 – lični razvoj

Ovaj anđeoski niz vam se može javljati u životnim situacijama u kojima se vi nalazite, na neki način, u ulozi diplomate, medijatora, nekoga ko ne učestvuje lično u određenoj debati ili čak konfliktu, ali ga se isti tiče i ima potrebu ili dužnost da doprinese razrešenju.

Može se raditi o nekim razmiricama, na primer, u okviru porodice, ali i na nekom drugom nivou.

Anđeoski niz 222 nas uči kako da dorastemo takvim izazovima, jer biti u ulozi medijatora svakako nije lak zadatak, a uvek ga, svesno ili ne, mi sami preuzimamo, uglavnom zato što on i jeste u skladu sa našim karakterom.

Ponekad se dešava da ono što bi se zaista moglo nazvati pravdom nije u skladu sa našim emotivnim vezama sa ljudima.

To su situacije u kojima se pojedinac nalazi pred veoma neprijatnim izborom; da li da zastupa pravdu, ma kako surovu, ili da se zalaže za čoveka do kog mu je lično stalo. Svako od nas mora da odluči za sebe.

Anđeli čuvari nam ne šalju poruku koja se tiče takvih izbora da bi nam doneli gotovo rešenje – to nije njihov zadatak. Oni hoće da nas usmere da rešenje nađemo u svom umu i srcu.

Pošto je broj 222 u sebi sadrži i vibraciju vrlo nežne, brižne i emotivne šestice, možemo reći da nas anđeli podsećaju da se treba voditi svojim srcem.

Dakle, da u nekim situacijama mi treba da postavimo živog čoveka iznad surovosti ljudskih zakona, jer, na kraju krajeva, oni su ljudska kategorija; istinska pravda je samo božanska.

Naš veliki pisac, Jovan Dučić, preispitao je onu slavnu izreku koja se pripisuje Aristotelu, koji je rekao da mi je drag prijatelj Platon, ali da više ceni istinu.

Dučić je, naprotiv, rekao, da bi mu ipak draži bio prijatelj Platon, nego i sama istina, jer čovek više živi na osnovu prijateljstva, nego istine. Naravno, ovakvi su izbori teški.

Zbog toga nas anđeli čuvari usmeravaju da se zagledamo u svoje srce, ali i da sagledamo širi kontekst. Broj 222 se sav tiče ljudskih odnosa, društvenih i onih ličnih.

U ovom broju je sadržana sva njihova vrednost. Možda se ne nalazimo pred nekim takvim izborom; u tom nas slučaju anđeli svakako podsećaju da bi trebalo odnose sa ljudima više da vrednujemo.

Anđeoski broj 222 i ljubav

Upravo se na ovu misao možemo nadovezati ako posmatramo anđeoski broj 222 kroz prizmu ljubavi.

Anđeoski broj 222 govori o neophodnosti negovanja ljubavi među ljudima, na ličnom, ali i širem nivou.

Ovaj broj govori o važnosti mira i harmonije među ljudima, na dubinskom, razrešenom nivou, ne pritvornom.

Anđeoski broj 222 podseća nas da ljubav i jeste najveća vrlina u svetu i zapravo suština našeg postojanja. Čovek jeste biće čiji je čisti razum oplemenjen ljubavlju.

Ljudi kojima broj 222 dođe kao poruka od anđela najčešće su tragači za sveopštom harmonijom i medijatori, osobe koje ne vole konflikt i mržnju i koje su spremne da sagledavaju sve strane.

Na nivou intimnog života i prisnih odnosa, broj 222 može da znači da je pred nama uspostavljanje nove ljubavne veze u njenom punom smislu.

Broj 2 je broj partnerstva, deljenja, razumevanja, kompromisa, zajedništva, a broj 6 je broj harmonije, mira, doma i porodice. Ovaj broj može čak da označava i zasnivanje porodice.

Niz 222 govori o skladnim odnosima unutar porodica i u vezama, romantičnim i prijateljskim, na prvom mestu.

U tom smislu, on može da bude nagoveštaj razrešenja neke tenzije ili sukoba unutar istih, jer se vezuje i za praštanje i pomirenje.

Naravno, može da bude i anđeoska potvrda sklada koji imate i znak da ne treba da se bespotrebno uznemiravate i brinete.

Anđeoski broj 222 – kombinovana značenja

Mi ljudi smo skloni tome da se nepotrebno brinemo baš onda kada stvari idu kako treba; ne moraju biti savršene, ali možemo imati određeni mir i uživati blagodeti zajedničkog života.

Naša ovozemaljska kratkotrajnost nas uznemirava i mi često strepimo od gubitka. Anđeli uvek žele da nas uteše i ohrabre da se ne opterećujemo u tom smislu.

Svakako, da se ne opterećujemo više nego što je na našu i na korist dragim ljudima. Broj 222 u sebi nosi još jednu poruku, odnosno, ona se sastoji od vibracije još jednog broja.

Sve mnogocifrene brojeve možemo razložiti na manje. Broj 222 se tako može posmatrati kao kombinacija brojeva 2 i 4 (2+2).

Dakle, broj 4 je još jedan aspekt niza 222, pored dojke i šestice.

Upravo 4 govori o stabilnosti, odgovornosti, tradiciji, utemeljenosti, svesnosti, odanosti, praktičnosti, organizaciji, rečju, svemu onome što je neophodno za utemeljene i čvrste veze među ljudima, na bilo kom nivou, posebno na porodičnom i prijateljskom.

Vidimo, dakle, da se niz 222 u najvećoj mogućoj meri tiče svih naših odnosa sa ljudima, sa naglaskom na bliske veze i njihovo održavanje, na naše direktno učešće u njima i između njih.

U najmanju ruku, anđeoski niz 222 nas navodi da razmislimo o istim, a podstiče nas da ih negujemo, ne zapostavljamo, da dobro odredimo prioritete, pa i da organizovano brinemo o njima.

Related Posts