333 Značenje andjeoskog broja

Anđeli čuvari su nebeski duhovi koji brinu o ljudskom svetu i o svakom pojedincu, za čiji su život posebno vezani.

Prema tradicionalnom shvatanju, svaka osoba ima svog anđela čuvara, kojeg dobija na krštenju.

Po nekim drugim tumačenjima, svaki čovek ima određenog anđela čuvara i pre nego što se rodi ili ga dobije prilikom rođenja.

Naši božanski vodiči i zaštitnici nas usmeravaju božanskom stazom. Oni komuniciraju sa nama, ali ne na neposredan način. Anđeli čuvari su tu samo da nas usmere; oni nam ne mogu naređivati i nije im dato da menjaju naše okolnosti.

Anđeli čuvari nam ukazuju na naše sopstvene potencijale i na sve ono što se tiče sveta oko nas.

Poruke od anđela – kako izgledaju i šta znače

Oni nam često mogu slati razne zagonetne poruke. Što je čovek okrenutiji molitvi i usmeren u mislima na anđela čuvara, verovatno će lakše i razaznati njihove znake.

Ove poruke služe kao putokaz za dobar i bogougodan život.

Anđeoske poruke dolaze u raznim oblicima, a najčešće kao dobro prepoznatljivi simboli, kao što su slova i brojevi.

Anđeoski brojevi i kako ih prepoznati

Jedan tip takvih poruka su anđeoski brojevi. To su brojevi kao i svaki drugi, ali nam se često mogu pojavljivati veoma često u životu ili samo tokom jednog perioda, odnosno, skretati nam pažnju na neki određeni način.

Svaki broj ima svoju vasionsku vibraciju i posebno značenje. Zbog toga su anđeoske poruke izražene brojkama veoma moćne.

Anđeoski brojevi mogu biti prosti i složeni. Brojevi sačinjeni od niza cifara zahtevaju da se udubimo u njihovo pažljivo tumačenje.

Anđeoski brojevi se daju razumeti pomoću (anđeoske) numerologije.

Kada razumemo koja su osnovna značenja brojeva o kojima je reč, treba da ih posmatramo u okvirima sopstvenog života, a posebno trenutnih okolnosti.

Anđeoski broj 333 – osnovno značenje

Anđeoski broj 333 je niz od uzastopnih trojki; samim tim, njegova glavna poruka sadržana je u osnovnoj cifri, broju 3.

Mnogocifreni brojevi koji se sastoje od niza istovetnih brojeva uvek šalju veoma snažnu poruku, budući da je osnovno značenje, odnosno osnovna vibracija broja umnožena.

Ovakvi brojevi puno govore o karakteru i temperamentu osobe kojoj se broj ‘javlja’.

To je slično tumačenju osnovne numerologije i ličnih brojeva. U tom smislu, ovakvi anđeoski brojevi puno govore o našoj ličnosti i zapravo je usmeravaju na najbolji mogući način, to jest, ukazuju nam na to kako da najbolje ‘izbrusimo’ ono što nam je dato.

Uz osnovnu poruku, mnogocifreni brojevi uvek imaju i skriveno i kombinovano značenje koje je dopunjava.

Šta je, dakle, osnovna poruka anđeoskog niza 333? Kakva je vrednost trojke u anđeoskoj numerologiji?

Mogli bismo da kažemo da je broj tri najveseliji i najrazigraniji broj u numerologiji, najvitalniji, mladalački, sav od igre i strasti.

Tri je broj koji emituje čist optimizam i radost, inspiraciju i kreativnost, otvorenost, društvenost.

Broj tri je numerološki pandan mladome glasniku bogova Hermesu, može se reći, broj govora, komunikacije, relacija, izražavanja, posebno u verbalnom smislu.

To je i broj umetnosti, smeha i humora, dobrog ukusa, estetike, stalnoga rasta i ispitivanja, potrage za slobodom i za slobodnim izrazom.

Trojka je broj mladosti, strasti, lepršavosti, živosti i vitalnosti. Ovaj broj u sebi poseduje neverovatno pozitivne vibracije, inspirišući duhove koji teško klonu pred izazovima i koji se sa svime u životu nose sa osmehom na licu, koji ne dozvoljavaju da ih okolnosti poraze, spremni da se prilagode i snalažljivi, zahvaljujući izuzetnoj otvorenosti uma.

Niz 333, odnosno poruka koju nam anđeli šalju, karakterišu sve ove osobine i vrednosti, pojačane tri puta. Ovim brojem, anđeli nam ukazuju na nas same, na našu ličnost, ohrabrujući je da se razvija u najboljem pravcu.

Broj 3, odnosno niz 333 je karakterističan i po društvenosti, ljubaznosti, prijateljskom ophođenju, saosećanju.

Ovaj niz upozorava i na ne tako povoljne strane karaktera: nestalnost, preteranu razigranost u stvarima koje ipak zahtevaju ozbiljnost, površnost u odnosima, neozbiljnost i nezrelost.

Sve ove osobine mogu da budu veoma lepo uravnotežene, što odmah saznajemo iz skrivenih poruka koje nam naši anđeli čuvari takođe šalju u nizu 333.

Anđeoski broj 333 – skrivena značenja

Broj 333 je, kao i svi drugi trocifreni brojevi, složen sa stanovišta anđeoske numerologije. To znači da se u ovom broju kriju i značenja koja ne vidimo na prvi pogled.

Ova značenja nalaze se u brojevima koje dobijamo kao numerološki zbor datih cifara.

Broj 333 nosi jednu veoma duboku skrivenu poruku, koja produbljuje ravan u kojoj deluje naš osnovni broj. To je broj 9, budući da 3+3+3 iznosi 9.

Kako devetka utiče na ovaj niz, odnosno kakvo je njeno značenje i kako ga možemo shvatiti kao deo poruke koju nam anđeli šalju putem broja 333?

Broj devet je jedan od najmističnijih, najduhovnijih anđeoskih brojeva, odnosno brojeva u numerologiji uopšte.

Ovo je broj univerzalnih duhovnih zakona, broj duhovnog prosvetljenja, broj karme, neko bi rekao.

Broj 9 se tiče spiritualnosti i duhovnog buđenja, uopšte, duhovnog putovanja pojedinca, ali koje je uvek vezano i za širi okvir, čak vasionski.

Devet je broj filantropije, humanosti, broj nesebičnosti, više perspektive i više mudrosti, broj samožrtvovanja, intuicije, empatije i pozitivnog primera za sve i svakoga.

Ovo je broj izuzetno moćne duhovne vibracije, duboko vezan za najviše etičke principe i sav inspirisan čistom ljubavlju.

Ovo je i broj dobročinstva, razumevanja, praštanja, altruizma, poniznosti, skrušenosti, altruizma.

Devetka je broj koji nadolazi sopstvo u nama, u kome nema zamki ega, broj Božanske mudrosti i dobrote.

Devetka je i broj snažne intuicije i snažne ličnosti.

Bez obzira na visoki stepen altruizma, spremnosti da se za drugoga i za čovečanstvo učini sve što je u nečijoj moći, osobe ličnog broja devet znaju kada treba reći ‘ne’, znaju da se zauzmu za sebe i malo šta ih može uzdrmati u smislu da izgube sve već pomenute kvalitete.

Upravo sve ove vibracije daju nizu 333 posebnu dimenziju i čine ga, od broja koji je sav živahan i mladalački poletan, ali ponekad nestabilan i lakomislen, porukom izuzetne dubine, od presudnog značaja za lični razvoj onog pojedinca kome su njegovi dobri nebeski čuvari poslali baš ovaj niz.

Pogledajmo kako 333 utiče na lični razvoj.

Anđeoski broj 333 – lični razvoj

U nizu 333 nisu sukobljene, već su međusobno prožete vrednosti koje naoko mogu delovati sasvim različite. One to nisu, već predstavljaju dva vezana aspekta nečije ličnosti, odnosno životnog puta.

Anđeoski brojevi se uvek odnose na neposredne tokove u našem životu, one koje opažamo oko nas, ali i one koji se dešavaju u nama. Dakako, oba su međusobno povezana.

Niz 333 govori o nečijem veselom, laganom, prijatnom i razigranom temperamentu i karakteru.

Ovo je broj koji govori o nečijoj otvorenosti uma i duha, spremnosti da se svašta novo nauči i prenese drugima, sklonosti da se čak i najteže životne situacije doživljavaju kroz osmeh i dozu humora.

Kada su sve ove osobine dobro balansirane, to je možda i najbolji način za život uopšte.

Međutim, često ličnosti koje već imaju ovakvih sklonosti ne umeju najbolje da ih iskoriste, postaju neodgovorni, neobazrivi, gube fokus, započinju mnogo stvari odjedanput i nijednu ne dovrše, zato što se ni jednoj do kraja ne posvete ili se brzo umore.

Njihov protivnik je nestrpljenje i doza olakosti prema stvarima koje zavređuju više pažnje.

Ovi ljudi su zabavni, dragi, lepo je sa njima boraviti, ali ih je teško ‘uhvatiti’ i vezati uz sebe; oni se tome i nesvesno opiru.

Često traže umetnički izraz, verbalni, slikovni; izuzetno su talentovani za pisanje i govor.

To su sve dobre osobine, ali kojima je nužna i jedna prefinjena, duhovna dubina, da bi bile u skladu i da bi se ličnost manifestovala na najbolji mogući način.

Upravo tome doprinosi magična devetka, koju su nam anđeli poslali u ovom nizu. Broj 9 nizu 333 daje svu onu potrebnu dubinu koju trojka, na izvestan način i nema.

Devetka u nizu 333 inspiriše idealizam i usmerava nas na jedan pravac, ne po cenu drugih, nego formira ideal kome treba stremiti, a u skladu sa našim sklonostima.

Pored ličnih ideala, koji, na kraju, jesu najbolja manifestacija naše ličnosti i to kako za nas same, tako i za svet (jer anđeoska moć brojeva uvek nas usklađuje za univerzumom samim), niz 333 inspiriše u nama osećaj zajedništva sa čovečanstvom, uči nas altruizmu, humanosti, ljubavi.

Ovaj niz nije toliko usmeren na ravan neposrednih odnosa.

Usmeren je na odnos sopstva i svečovečanskog. Ova anđeoska poruka je stoga veoma moćna.

Ona nam govori o tome kakav je naš uticaj u vasioni, čak i ako to nama može delovati potpuno besmisleno i daleko. To je i velika odgovornost.

Upravo je to suština poruke: mi treba da prihvatimo odgovornost za našu ulogu u kosmosu, koja se postiže baš kroz duhovno produbljivanje neposrednih htenja.

Anđeoski broj 333 i ljubav

Govoreći o ljubavi, anđeoski niz 333 nadilazi poimanje ljudske ljubavi i smislu u kom obično o njoj govorimo: ljubav između vas i vašeg izabranika, ljubav za dragog prijatelja, roditelja, porodicu, to jest, sve one ljubavi koje možemo da povežemo sa konkretnim ljudima.

Niz 333 se više odnosi na ljubav za ideje, ljubav manifestovanu kroz umetnost, reč i druge kanale.

Takođe, prožet snažnom vibracijom broja 9, ovaj se niz odnosi na ljubav za čovečanstvo u sav svet koju i njemu obitava.

Bez ljubavi i čovek ništa, govori apostol, a o tome su govorili i mnogi drugi veliki duhovnici, i to u svim svetskim religijama, mnogi umetnici, pesnici i pisci.

Ovu, duhovnu ljubav, koju često možemo vezati i za artiste, inspiriše broj 333.

Možemo čak da kažemo da nas ovim nizom anđeli čuvari inspirišu i ohrabruju da ljubav koju u sebi nedvosmisleni sadržimo izrazimo putem kanala koji su nama dati.

Rekli smo da se broj 3 veoma tiče komunikacije i izraza, a veoma je usko vezan za inspiraciju i umetnost. Inspiracija je sam jedna kap božanske ljubavi.

Kao broj koji u sebi miri lični entuzijazam, živi i strastveni duh, vedrinu mladosti, koja opstaje tokom čitavog života i koju treba hraniti, i duhovnu dubinu, filantropiju-ljubav za čoveka, humanost, spremnost da se žrtvujemo za veću dobrobit za sve, ovo je broj koji nas vodi putem univerzalne ljubavi. Ona je oslobađajuća.

U nastavku ćemo videti kako se niz 333 može odnositi i na bliskije veze sa konkretnim ljudima, kao jedan aspekt anđeoske poruke.

Naši nebeski čuvari misle na sve; njihov zadatak je da nas usmere na pravi put i to na onaj način koji je u skladu sa našom datom ličnošću, vrednostima i konceptima.

Anđeoske poruke uvek su poruke harmonije i sklada.

Anđeoski broj 333 – kombinovana značenja

Kombinovana značenja anđeoskih brojeva otkrivamo tako što date brojeve razložimo na manje.

Ovo možemo učiniti sa svim trocifrenim i brojevima od više cifara; uglavnom ih delimo na dva broja.

Kod brojeva sačinjenih od istovetnih cifara, značenja će biti neposrednija nego kod veoma raznolikih brojeva. U slučaju broja 333, možemo ga razložiti na 3 i 6 (3+3).

Broj 6 se savršeno uklapa u poruku niza 333, jer naši anđeli čuvari na sve misle i dobro znaju na kakve plemenitosti treba da nas podsete.

Broj 6 prenosi vibracije mira, sklada, harmonije, brige i nege. Ovaj broj se odnosi na bezuslovnu ljubav, važnost zajedništva, porodice, kompromisa, zaštite.

Broj šest je i broj učenja, rasta, odgovornosti, staranja o nečemu i o nekome, broj koji, kao i devetka, promoviše spremnost ta se drugi stavi ispred sebe; u ovom slučaju, na neposrednijem, ličnijem nivou.

Tako broj 6 dodaje poruci 333 baš ono što joj i treba. Niz 333 tako objedinjuje u sebi: lični izraz i potrebu za njim, duhovnu dubinu i vezu sa čovečanstvom, neposrednu brigu i ljubav za nekoga.

Anđeoski broj 333 najčešće viđaju ljudi koje karakterišu osobine sadržane u samom broju tri, te anđeli putem ovog niza ohrabruju one najveće vrline u njemu sadržane i upućuju nas kako da ih uskladimo sa vrednostima na nivoima koji prevazilaze nas same.

Ukratko, niz 333 je poruka balansa između našeg mladalačkog duha, duhovne dubine i društvene i emotivne zrelosti.

Related Posts