444 Značenje andjeoskog broja

Od pradavnih vremena, čovek veruje u božanske sile i u interakciju između dva sveta, ovozemaljskog i nebeskog. Verovanje u anđele ili anđelima slična bića veoma je staro.

Nama najbliža koncepcija anđela je ona koja je prisutna u hrišćanstvu.

Anđeli su čisti nebeski, božanski duhovi, Božji glasnici. Oni su bića svetlosti, ljubavi i dobrote.

Anđeli su moćna božanska bića, koja nemaju telesni oblik, ali mogu preuzeti i ljudski lik.

Od pamtiveka ljudi prikazuju anđele u prelepim ljudskim obličjima; na kraju krajeva, i kaže se da su ljudi stvoreni prema Božjem liku, a i anđeli su božanska tvorevina.

Anđeli su nebeska vojska; arhistratizi su njihove vođe.

Često se nalazimo u nedoumici oko toga imaju li anđeli slobodnu volju. Anđeli, prema biblijskim tekstovima, poseduju emocije, inteligenciju i volju, baš kao i ljudi.

Svima je poznata priča o palom anđelu koji je svojevoljno odlučio da zgreši. Anđeli koji su ostali u svetlosti nazivaju se i svetim anđelima.

Ko su anđeli čuvari?

Anđeli, dakle, imaju slobodnu volju. Oni koji su ostali verni božjoj volji jesu sveti anđeli, među kojima su i naši anđeli čuvari.

Anđeli čuvari nisu posebna vrsta ili red anđela (anđeli imaju svoju hijerarhiju), već je to jedna od njihovih dužnosti.

Prema hrišćanskom verovanju, anđela čuvara svako dobije kada se krsti.

Prema nekim shvatanjima, anđeli čuvari su nam dodeljeni i mnogo pre nego što se rodimo, ili kada se rodimo.

U svakom slučaju, anđeli su dobri nebeski duhovi koji nas slede kroz život, odnosno vode.

Oni nemaju moć da utiču na ljudske živote i da menjaju okolnosti u kojima se neko nalazi niti da spreče da se nešto loše dogodi.

Anđeli čuvari nas samo usmeravaju na pravi put, pomažući nam da sami otkrijemo staze kojim ćemo hoditi i da sa njih ne skrenemo.

Anđeli čuvari će biti uz nas čak i ako mi u njih ne verujemo, ali nam ne mogu puno pomoći, ako sami nismo voljni da osluškujemo njihove poruke.

Smatra se da molitve upućene anđelu čuvaru poboljšavaju komunikaciju koju sa njima imamo.

Poruke od anđela – kako izgledaju i šta znače

Anđeli čuvari sa nama komuniciraju putem prenesenih i simboličkih poruka. Ponekad nam daju i drugačije znake, poput neočekivanog vetra, mirisa, nekih zvukova ili svetala.

Ipak, ovakvim manifestovanjem oni nas samo ohrabruju da su tu uz nas; ponekad se ove pojave mogu razumeti i kao upozorenja.

Kada žele da nam poruče konkretnije stvari, šalju nam poruke koje zahtevaju tumačenje, poput anđeoskih brojeva.

Simboličke poruke obično će se ponavljati, dok ih ne primetimo i ne zapitamo se o njihovom poreklu.

Kakve su poruke koje nam stižu u vidu brojeva i kako uopšte da prepoznamo anđeoske brojeve?

Anđeoski brojevi i kako ih prepoznati

Anđeoski brojevi se ni po čemu posebno ne razlikuju od drugih brojeva; to su, jednostavno, numerički nizovi, ponekad i jednocifreni brojevi.

Ono što ih izdvaja je njihova učestalost, odnosno česta pojava u nečijem životu, a ponekad struktura.

Brojevi koji su sastavljeni od niza istih cifara uglavnom će nam lako skrenuti pažnju, posebno ako se ponavljaju.

Poruka koju anđeli šalju na ovaj način, to jest, njeno značenje, zavisiće od samih brojeva koji je čine, ali i od kasnijeg smeštanja tog i takvog niza brojeva u konkretan život pojedinca i još konkretnije, u trenutnu životnu situaciju.

Snažna intuicija je uvek prednost za razumevanje anđeoskih poruka, ali nije i preduslov.

Anđeoski brojevi se tumače pomoću numerologije. Svaka brojka ima posebno značenje i posebnu energiju. Kombinovani, brojevi daju dodatna značenja.

Složeniji brojevi, oni od više cifara uvek imaju i više značenja, tako da je za razumevanje anđeoskog broja u tom slučaju potrebno sumirati sva ova značenja i iz njihovog odnosa izvući poruku.

Anđeoski broj 444 – osnovno značenje

Anđeoski broj 444 je jedan od složenih anđeoskih nizova sa veoma izraženom i jasnom osnovnom porukom, sadržanom u osnovnom broju koji sačinjava ovaj niz.

Ovo je slučaj sa svim anđeoskim brojevima, odnosno nizova, sačinjenih od istovetnih cifara. Što je niz istih cifara duži, to je vibracija osnovnog broja snažnija.

U tom slučaju se i sam anđeoski broj neposrednije odnosi na nas same ili/i na trenutne životne okolnosti u kojima se nalazimo onda kada nam anđeli pošalju takvu poruku.

Svaki duži niz brojeva u ovakvim anđeoskim porukama, trocifren ili duži, uvek ima složenije značenje. Poruke ovog tipa u sebi nose više povezanih i prožetih značenja, koja treba rastumačiti.

U tome nam pomaže (anđeoska) numerologija. Broj 444 tako nosi i direktna, neposredna snažna značenja, ali i skrivene poruke, o kojima ćemo kasnije govoriti.

Šta je osnovno značenje broj 444 i šta anđeli pokušavaju njime da nam poruče? Pre svega, treba da razumemo šta znači njegov dominantni broj, a to je broj 4.

Broj 4 ima snažnu vibraciju i odnosi se na tradicionalne vrednosti, na istrajnost, postojanost, odgovornost, na organizovanost, na visoke moralne vrednosti i čvrsto utemeljene principe od kojih se ne odstupa lako.

Kao anđeoski broj niza 444, on se može odnositi na karakteristike ličnosti kojoj je poruka namenjena.

Alternativno, odnosi se na našu ličnost u trenutku, to jest, periodu u kom smo primili poruku, pošto se naša ličnost razvija i raste, zadržavajući neke karakteristične osobine.

Broj 4 je broj discipline, ozbiljnosti, mudrosti, efikasnosti, broj održanja, svesnosti i realističnih vrednosti. Ovo je broj koji nas čvrsto utemeljuje u stvarnosti i ne dozvoljava mnogo fleksibilnosti.

Broj 444 tako govori o izgradnji čvrstih temelja, o vrlo realnom sagledavanju životnih okolnosti, o formiranju principa i vrednosti, o samodisciplini, sposobnosti planiranja i organizacije.

U izvesnom smislu, ovoj je broj koji govori i o nevoljnosti da se nečemu prilagodimo, krutosti i preteranoj strogoći.

Kao anđeoska poruka, broj 444 se može odnositi na neku konkretnu situaciju u kojoj treba zaista biti vrlo utemeljen, odgovoran i ozbiljan.

Sa druge strane, možda smo preterano strogi prema nekim ljudima ili nespremni da razmotrimo mogućnosti koje bi obogatile naš svet, otvorile naša srca, ali i um za mnoge stvari koje sebi uskraćujemo.

Anđeoski broj 444 – skrivena značenja

Sve ovo, naravno, puno zavisi od realnih okolnosti u kojima se nalazimo i baš zbog toga anđeli i šalju posebno formirane poruke, kako bi nas naveli da se zapitamo, promislimo i odlučimo u kom pravcu da se krećemo.

Oni nas uvek blago usmeravaju na bolje, ali se ne upliću direktno u naš život i ne donose odluke umesto nas.

Anđeoski broj 444 ima i dodatno značenje, sadržano u broju koji se krije unutar njegovog numerološkog zbira; to je broj 3, budući da 4+4+4 iznosi 12, 1+2 daje 3.

Anđeli o svemu veoma paze i u tome je i čudesnost božanskog vođstva kojim nas daruju, a evo i zašto, baš na primeru poruke niza 444 i njegovog dodatnog značenja koje nosi broj 3.

Broj 3 je, naizgled, sasvim suprotan od stroge, organizovane, nesavitljive, tradicionalne i principijelne četvorke.

Tri je broj mladalačke energije, vitalnosti, fleksibilnosti, komunikacije, umetničkog izraza, nepresušne mašte i inspiracije.

Nestalan, vrcav, uvek nasmejan i veseo, sa lakoćom prihvata i najteže životne okolnosti, ako bismo ga personifikovali.

No, baš su zato ovi brojevi komplementarni. Sve što nedostaje stabilnoj četvorki, ovde dominantnoj, najverovatnije kao dominantnoj crti karaktera osobe kojoj je anđeoski broj poslat, ima poletna trojka i obrnuto.

Anđeoski brojevi istovetnih cifara gotovo su uvek duboko refleksivni i puno govore o nama samima i ličnom razvoju.

Anđeoski broj 444 je tako poruka o traženju sklada između deteta, odnosno mladog bića u nama i odgovorne, ozbiljne odrasle osobe, koju karakteriše stečena mudrost i čvrsto utemeljeni stavovi.

Nijedne ni druga krajnost nisu blagotvorne, ali balans između njih može našu ličnost formirati na najbolji način.

Anđeoski broj 444 – lični razvoj

Ova poruka se takođe odnosi i na neku neposrednu situaciju, odnosno na traženje istog ovog balansa u trenutnim životnim okolnostima u kojima nam je anđeo čuvar poslao ovaj čudesni broj.

Za razliku od nekih drugih,po strukturi sličnih anđeoskih brojeva, niz 444 odlikuje spoj gotovo suprotstavljenih vrednosti, on oslikava dve strane ličnosti.

Anđeli teže harmoniji i skladu u kosmosu i po Božanskom proviđenju i upravljaju nas da pronađemo takav sklad unutar nas samih; on se emituje i na spolja i tako doprinosi opštoj harmoniji vasione.

U nizu 444 su izrazito naglašene suprotnosti unutar jedne individue. Dakle, anđeli nas upućuju da potražimo unutrašnji sklad.

Oni žele da pomirimo ove sukobljene strane ličnosti, koje treba da budu u harmoniji.

Možda se nalazimo u situaciji u kojoj ne znamo da li treba da postupimo više kao stroga i neumoljiva četvorka, ili strastvena, saosećajna i slobodoumna trojka.

Tajna je, naravno, u izmirenju oba ova pristupa, jer ih oba sadržimo.

Niz 444 poručuje da svakako treba da se držimo sopstvenih principa i stavova, vrednosti koje smo prihvatili, da budemo odgovorni prema zajednici i društvu, onako kao smo to i naučili, da budemo lojalni, praktični i da stvari sagledamo realistično.

Ukratko, da svoje odluke temeljimo na razumnom rasuđivanju, sprovodimo ih pragmatično i držimo se principa.

Međutim, potrebno je uvek dozvoliti i emocijama da uplivaju u naše akcije; ljudi koji su izuzetno odgovorni, principijelni i strogi, ponekad teže da sve temelje isključivo na razumu, samo iz straha da će im osećajnost porušiti čvrsto sazdane bedeme.

To je pokazatelj da bedemi i nisu baš tako čvrsti, ako ih i najmanja emotivna osetljivost može razoriti.

Potrebna im je izvesna fleksibilnost u konstrukciji. Nizom 444 anđeli nas ohrabruju i da nekad pogrešimo i donesemo odluku pre iz ljubavi, nego iz sasvim racionalnih pobuda.

Nije lako pronaći balans između razuma i osećajnosti, to je zadatak koji stoji pred svim ljudima! Ipak, anđeli nam definitivno poručuju da je to sasvim moguće.

Anđeoski broj 444 i ljubav

Pošto smo se već dotakli teme ljubavi, u priči o ovom komplikovanom broju, a zapravo vrlo blagotvornoj i korisnoj anđeoskoj poruci, pogledajmo kako se ona reflektuje na ljubavni život, odnosno, kako je možemo razumeti u kontekstu ljubavi.

Možemo reći da niz 444 upućuje na to da zapravo treba da budemo emotivno otvoreniji.

Naš stabilan i dobro uređen lični svet se opire preteranoj emotivnosti, to jest, mi ga branimo od nje, da se ne uruši.

Anđeli nas ohrabruju da se ipak otvorimo i ovim putem nam govore da zapravo emotivna otvorenost, toplina, nežnost, pa i malo avanturističkog duha, mladalačka lepršavost i drugo, na duge staze samo mogu da ojačaju naše temelje.

Ako ništa drugo, znaćemo u šta ne želimo da se upuštamo, otvorivši svoje horizonte i pustivši ljude da nam pristupe malo bliže.

Da, u ljubavi možemo biti ranjeni i to je sasvim očekivano. Naša strogoća i zatvorenost nas prividno štite od emotivnih rana, ali nas zatvaraju unutar hladnih zidina u kojima osećamo emotivnu prazninu.

Anđeli nipošto ne žele da nam se tako nešto dogodi i zato nas podstiču da pustimo da nam se probudi onaj pomalo detinjasti deo ličnosti, spreman da se sa svima poigra.

Otvaraju nas za razgovor, za doživljaj drugog čoveka, sa uživanje; nešto što smo možda zaboravili, razmišljajući isključivo o ozbiljnim stvarima.

Sve ovo se zasniva na našoj otvorenosti za ljubav, jer ljubav treba shvatiti u veoma širokom smislu, kao ljubav za ljude uopšte, za svog životnog saputnika, potencijalnog partnera, naše rođake, porodicu i prijatelje, ali i ljude uopšte.

Pored čvrstine i istrajnosti u nekoj vrsti tradicionalizma, treba da budemo otvoreniji za druge.

Anđeoski broj 444 – kombinovana značenja

Kao i drugi trocifreni anđeoski brojevi, broj 444 se može razložiti na druge brojeve, u ovom slučaju na brojeve 4 i 8 (4+4).

Drugi broj koji smo dobili ovim razlaganjem, takođe je deo poruke koju nam šalju naši anđeli čuvari.

Konstrukcija anđeoskog broja 444 je u tom smislu vrlo interesantna, a videćemo i zašto i kakva je to veza između brojeva 4, 3 i 8.

Broj 8 je možda najmaterijalniji broj u numerologiji.

Ovo je broj čije se vibracije tiču novca, finansija, bogatstva, prosperiteta i obilja, socijalni status, autoritet, posao, biznis, izazove, veštine i talente, sve ono što čovek može da uloži i od čega može da prosperira.

Možemo da kažemo da je ovo vrlo zemaljski broj.

Odnosi se i na moć prosuđivanja, na istinoljubivost, slobodnu volu, samodisciplinovanost i dobre unutrašnje uvide.

Tiče se i univerzalnih zakona uzročnosti i posledičnosti, planiranja, pragmatizma.

Možemo reći da lepo korespondira sa ‘tradicionalnom’ četvorkom, ali je više otvorena ka spolja.

Ove dve energije mogu da budu pravi pogodak kada su balansirane – to i jeste ono što anđeoska poruka ima da nam kaže.

Dakle, 444 govori o progresu koji zahteva i stroge principe, disciplinu, organizovanost i istrajnost, ali koji istovremeno dozvoljava prihvatanje novih mogućnosti, pa i kreiranje novih mogućnosti.

U tom smislu, vibracija broja 3 može veoma da doprinese jer je poletna, izuzetno kreativna i energična. Ova tri aspekta, oličena u broju 444 donose veliku blagodet kada su usklađene.

Broj 444 tako najviše govori o napretku, za koji je neophodno uskladiti naizgled suprotstavljene unutrašnje energije. Razmislite o vašim trenutnim životnim okolnostima.

Da li vam se nudi neka mogućnost koja obećava veliki dobitak ili vodi napretku? Da li vas dobro utemeljeni i solidni putevi sprečavaju da im date šansu?

Anđeoske poruke ne nude gotova rešenja, već nas naši anđeli čuvari sasvim nežno usmeravaju na preispitivanja, kada su takva potrebna.

Broj 444 može nam i potvrditi da smo trenutno u skladu ili može najaviti situaciju u kojoj će nam sklad ove vrste biti preko potreban.

Čovek se stalno menja, raste i razvija se. Anđeli čuvari nas podržavaju na tom putu.

Related Posts