666 Značenje andjeoskog broja

Anđeli su divni nebeska nebeska bića koja Božjom voljom nadgledaju ljudski svet i bde nad nama. Oni su bestelesni, ali imaju sposobnost da preuzmu fizičku formu.

Anđele obično prikazujemo kao prelepa ljudska bića sa krilima ili bez njih.

Anđeli su i nebeska vojska, naši čuvari, a najpre božanski glasnici. Reč anđeo potiče od grčkog angelos i znači ’glasnik’.

Poruke od anđela – kako izgledaju i šta znače

Anđeli sa nama komuniciraju, ali ne direktno. Veruje se da su u davna vremena ljudi mnogo neposrednije i češće govorili sa anđelima, odnosno da su se anđeli otelovljavali pred njima.

O tome možemo da pronađemo podatke u Svetom Pismu. Postoji više primera u kojima su se anđeli otelotvorili pred ljudima i sa njima govorili.

Zadatak anđela čuvara nije da se mešaju u naš život i da direktno utiču na okolnosti u kojima se nalazimo.

Oni ne mogu da zaustave svo zlo, niti da nas spreče da uradimo loše stvari.

Ono što mogu i što čine sa punom, čistom božanskom ljubavlju jeste da nas na blag način usmere da hodamo putem dobra.

Anđeoske poruke služe tome da i sami uvidimo koliko smo vredni i koliko su naša dela važna.

Obraćaju nam se putem različitih kanala i medijuma.

Poruke od anđela su simboličke, a primetićemo ih najčešće tako što će se neki određeni simbol stalno ‘vraćati’ u naš život ili će biti prisutan tokom određenog perioda, vezanog za neke konkretne okolnosti.

Anđeli nam šalju poruke u vidu slika, znakova, slova, brojeva.

Anđeoski brojevi i kako ih prepoznati

Anđeoski brojevi su upravo jedna vrsta anđeoskih poruka. To su brojevi koji se ne razlikuju od drugih brojeva ni po čemu osim toga što su ih specijalno za nas odredili anđeli čuvari.

Kako ćemo znati koji su to brojevi? Uglavnom se dešava da se javljaju u našim životima toliko često i u toliko različitim prilikama da ih je gotovo nemoguće zanemariti.

Ponekad su to brojevi koji i samom strukturom skreću pažnju.

Broj 666 je svakako dobar primer za to, ne samo zato što ga vezujemo za određenu simboliku, već što se sastoji od istih cifara; isto važi za bilo koji takav broj.

Suštinska poruka ovakvog niza je dominantni broj, ali je sveukupno značenje uvek složenije.

Dakle, ukoliko se neki određeni broj, jednocifren ili mnogocifren, neupaljiv po strukturi ili skladniji i ‘privlačniji’, stalno javlja u vašem životu: u novinama, na internetu, na ulici, u prevozu, na zidovima, u knjigama itd., vrlo je verovatno da se radi o anđeoskom broju.

Tumačenje anđeoskih brojeva može nam pomoći da bolje razumemo situaciju u kojoj se nalazimo i našu ulogu u njoj, a može imati i opštije značenje.

Anđeoski broj 666 – osnovno značenje

Verovatno je svima poznata misterija jevanđelskog broja 666 i pitanja koja se oko njega vrte.

Ukoliko ovaj broj posmatramo sa stanovišta anđeoskih brojeva i numerologije, nećemo se baviti misticizmom tog neobičnog broja, već ćemo ga posmatrati kao anđeoski niz.

U ovom slučaju, to je niz od tri šestice, što znači da je broj 6 srž njegovog značenja.

Trocifreni anđeoski brojevi i uopšte anđeoski nizovi od više cifara uvek nose složenu poruku koju treba razumeti na više nivoa i čija višestruka značenja treba tumačiti kao jednu celinu, odnosno razumeti veze između ovih značenja.

Brojevi koji se sastoje od istovetnih cifara obično nam lako skreću pažnju i navode na razmišljanje.

Dominantni broj, onaj koji se ponavlja, najčešće odražava ličnost osobe kojoj je upućen, odnosno stadijum ličnosti u trenutku kada ga osoba prima.

Može da bude ukazivanje na naš karakter i temperament i neke crte na koje posebno treba da obratimo pažnju u trenutnim životnim okolnostima, koje treba posebno negovati ili prosto balansirati.

Anđeoski niz 666 nosi energiju šestice, umnoženu tri puta, ali ima i dodatna značenja. Šta označava broj 6 i kakva je njegova vibracija?

Broj 6 je jedan od najbrižnijih brojeva u numerologiji. Odnosi se na nesebičnu ljubav, na mir, dom i porodicu, roditeljstvo, zaštitu i nesebičnost.

Odnosi se na humanitarnost, filantropiju, emocionalnu dubinu, saosećajnost, milosrđe i nežnost.

Broj 6 je broj istine i pravde, idealizma, čvrstine i isceljenja. Ovo je broj čija energija neguje, brani, leči, štiti i zauzima se.

Sve je u šestici duboko i emotivno. Ovo je i broj jednostavnosti, oslonca, učenja, svesnosti, simpatije i empatije, sposobnosti da se žrtvujemo za druge ljude.

Šest je po svemu broj ljubavi. To je broj u kom je najviše izražena važnost porodične zajednice.

Anđeoski broj 666 upravo naglašava sve ove vrednosti i opisuje karakter u kome su one duboko prožete.

Moguće je da se trenutno nalazite ili da ćete se naći u nekoj situaciji koja će se veoma neposredno ticati vaše porodice ili porodičnih odnosa; ne mora u pitanju biti ništa loše, već prosto neka promena u kojoj ćete imati učešća.

Takođe, ovaj broj vas može navesti da malo preispitate svoja osećanja prema bližnjima.

Možda ste se zatvorili i ne pružate im dovoljno nežnosti i svoju ljubav ne pokazujete otvoreno, a možda je sasvim suprotno.

Razmislite da li možda preterano brinete o nekim stvarima i nesvesno pritiskate drage ljude iracionalnom i bespotrebnom brigom i irelevantnim stvarima.

Anđeoski broj 666 – skrivena značenja

Svi složeni anđeoski brojevi, dakle, oni koji se sastoje od više cifara, uvek nose i dodatna značenja, do kojih dolazimo tako što izračunavamo numerološki zbir.

To znači da cifre koje čine osnovni niz treba da saberemo i svedemo na jednocifreni broj.

Kada ovo primenimo na niz 666, naš konačni rezultat je 9, pošto je 6+6+6 jednako 18, a 1+8 je 9.

Dakle, 666 u sebi nosi i vibraciju broja 9.

Devetka je jedan od najmističnijih i najduhovnijih brojeva u numerologiji i smatra se brojem univerzalnih duhovnih zakona, brojem karme i duhovnog prosvetljenja.

Uopšte, broj 9 se odnosi na jedan viši nivo svesti, na višu mudrost, nebeske zakone, na ono što je u nama duhovno, na prepoznavanje duhovnih vrednosti.

Energija broja devet operiše iznad domena onoga na šta se odnosi broj 6 koji ovde imamo kao dominantan.

Broj 9 se odnosi na svetlost, filantropiju, na javnu sferu, na visoke ideale, na veliku empatiju usmerenu ka svetu, na ljubav, na vizionarstvo, razumevanje, veoma široke horizonte i sklonost njihovom širenju.

To je broj koji sve vrline šestice poseduje na još višem nivou.

Broj 9 je broj velikodušnosti, generalizacije, odanosti, tolerancije, altruizma, humanitarizma, dobročinitelja i velikih čovekoljubaca.

Za broj 9 kao da ne postoje granice i kao da nema nepremostivih bedema, jer vibracija ovog broja nadrasta ovozemaljsko; ona je prevashodno duhovna.

Broj devet nas podseća da se sve u svetu odvija po duhovnim zakonima.

Broj devet može ispoljiti i svoje loše strane, ako njegova energija nije dobro usmerena.

S obzirom da se odnosi na veliki plan i naš odnos prema univerzalnom, ka generalizaciji, loše tempirana, ona dovodi do gubitka kontakta sa realnošću, diskonekcije, nedostatka fokusa i do nemogućnosti da se koncentrišemo na neposredne životne okolnosti.

Energija ovog broja može biti veoma uticajna, ona povezuje, oslobađa, budi i sva je usmerena na služenje čovečanstvu.

Pogledajmo kako se kombinacija ova dva broja, šest i devet, ogleda u broju 666 na polju ličnog razvoja. Ovo je veoma moćna kombinacija, jer objedinjuje i miri materiju i duh, lično i univerzalno.

Anđeoski broj 666 – lični razvoj

Anđeoski broj 666 je moćna poruka anđela čuvara koja puno govori o našoj ličnosti, to jest, ličnosti osobe kojoj je namenjen i ukazuje upravo na potrebu za balansom između različitih aspekata ličnosti.

U konkretnom slučaju, broj se uvek može odnositi baš na neke okolnosti u kojima ste se trenutno našli ili vas priprema na one koje slede.

Šta, dakle, ovaj broj znači? Ako se osvrnemo na osnovna značenja brojeva 6 i 9, koji ga čine, jasno je da anđeoska poruka teži da uskladi dve važne strane naše ličnosti, odnosno da nam ih osvesti i pomogne da za to sami pronađemo način.

Možda ćemo se uskoro naći u situaciji koja će za nas biti u ovom smislu pravi izazov.

Tako sagledan, broj 666 ukazuje na važnost pronalaženja ravnoteže između onoga što je u nama duboko lično, odnosno stvari koje su nam intimno važne, i svega onoga što je univerzalno.

Drugim rečima, ovaj broj nas upućuje na to da je od izuzetne važnosti da negujemo bliske veze, posebno da se zauzimamo za sebi drage ljude, sa naglaskom na porodicu i da se veoma brinemo o njihovim potrebama.

To je i naša dužnost, to je ono što nas dobrim delom čini ljudima.

Međutim, ono što nas još više čini čovekom, to je da uvek imamo u vidu i univerzalne vrednosti, da u svom srcu gajimo ljubav prema čitavom čovečanstvu.

Drugim rečima, nikada ne treba da gradimo svoje veze na opoziciji prema drugome.

Mi treba da volimo svoje bližnje, ali na da tu ljubav zasnivamo na mržnji prema drugome.

Takođe, ono što je još veoma važno, jeste da čovek često potpuno zanemari svoj unutrašnji život i duh, potpuno usredsređen na svoje blisko okruženje, potpuno na usluzi drugim ljudima, brižan i saosećajan prema svima, ali ne i prema sebi.

Broj 666 ukazuje na to da imamo veliki potencijal i za jedno i za drugo.

Anđeoski broj 666 i ljubav

Kada tumačimo broj 666 na ovaj način, možemo se nadovezati i na razumevanje ove poruke u kontekstu ljubavi i ljubavnih odnosa.

U broju 666 naglašen je potencijal čovekoljublja, altruizma, nege, brige, zaštite. On je prisutan u oba broja koja nalazimo unutar ove poruke.

Reč je o velikim vrlinama koje su čoveku date, ali koje moraju biti usklađene.

Kada govorimo o ljubavi, osobe kojima se javlja broj 666 često ne mogu da dobro odmere ulaganje svoje ljubavi, požrtvovanja, nežnosti, saosećanja i svega ostalog.

Stalno su podeljeni između velike potrebe da pomognu čitavom svetu i potrebe da pomognu i pruže ljubav bližnjima.

Ukoliko je 666 broj koji vam anđeli šalju, moguće je da previše naginjete samo na jednu stranu.

Možda ste sebi dali preveliki zadatak u nameri da nekako doprinesete opštem blagostanju, a da ste pritom i nesvesno zapostavili neke veoma bliske veze, vašeg saputnika, porodicu, decu, prijatelje.

Možda, usled velike okupiranosti, niste u stanju da uvidite njihovu potrebu za vašom ljubavlju i smatrate da se ona podrazumeva. To je istina, ali je ljudima važno i da to pokažete.

Sa druge strane, možda ste previše vezani za vašeg životnog saputnika i udovoljavate mu u stvarima koje on ili ona od vas čak i ne traže.

Osoba koja vas je odabrala, kao i vi nju, ceni vas i voli zbog toga kakvi vi jeste, a ne zbog toga koliko ste spremni da se povinujete svakom njihovom zahtevu ili gestu.

Kada je broj 666 prisutan, postoji veliki rizik od gubljenja ličnog integriteta.

Anđeoski broj 666 – kombinovana značenja

Anđeoski broj 666 možemo da razložimo na brojeve 6 i 66 odnosno na brojeve 6 i 12.

Dalje, po principima o kojima smo već govorili, dobijamo brojeve 6 i 3.

Energija broja 3 unosi jednu sasvim novu dimenziju u ovu složenu anđeosku poruku.

Broj tri je veseo, mladalački, pun entuzijazma, vrlo komunikativan, znatiželjan, voljan da se upusti u razgovore, razmenu, vrlo verbalan i prijateljski.

Ova energija rasterećuje preterano brižnu šesticu i devetku koja sve posmatra na veoma visokom i teško uhvatljivom nivou.

Trojka je igrač visprenog uma, slobodoumna, ljubitelj zabave i uživanja, avanturistički nastrojena, ljubazna, otvorena prema svima, a ne tako lako ranjiva, jer stvari ne prihvata previše ozbiljno.

Kada se sva tri elementa sjedine u anđeoskoj poruci broja 666, energija koja nam je poslata postaje veoma moćna.

Da, anđeli nam šalju poruke koje je potrebno tumačiti, ali brojevi, kao kosmički odjeci uvek sa sobom nose i određenu energiju.

Ovo je poruka uravnoteženja između zemaljski brižnog, duhovno prosvećenog i detinje nevinog.

Često se broj 666 odnosi na neke stvari koje se tiču porodice i porodičnih odnosa. Ponekad je sve što je potrebno samo malo više smeha i zabave; ne zahteva svaka situacija izrazito naglašenu brigu i stalno osluškivanje.

Takođe, duhovni put nikada ne treba zanemarivati. Upravo duhovno traganje i rast doprineće i drugima do kojih nam je veoma stalo.

Related Posts