777 Značenje andjeoskog broja

Veruje se da su u staro doba anđeli i ljudi imali mnogo bliskiji odnos i da su mogli komunicirati sasvim direktno, kao što mi danas razgovaramo jedni sa drugima.

Iako su anđeli bestelesna, božanska tvorevina, oni mogu uzeti materijalni oblik i otelotvoriti se pred ljudima; takve primere nalazimo u svetim tekstovima.

Mi anđele predstavljamo kao lepa, savršena ljudska bića, blagih i prijatnih lica, često u beloj ili svetloj odeždi, ali i u bojnoj opremi, krilate ili ne.

Anđeli imaju svoju hijerarhiju i redove, a svi oni brinu o ljudskom rodu i bde nad našim životima, natkriljujući nas.

Neki anđeli su naši lični čuvari. Anđelo čuvari nisu poseban angelski red, već uloga i zadatak koju određeni anđeo preuzima.

Prema tradiciji hrišćanske misli i vere, svaki čovek svog ličnog nebeskog zaštitnika dobija kada se krsti; pošto je tradicionalno praksa da se dete krsti po rođenju, to znači da anđela čuvara ima ceo svoj zemaljski vek.

Prema nekim drugim tumačenjima, anđela čuvara dobijemo kada se rodimo ili čak i pre nego što smo se ostvarili u ovom svetu.

Zadatak anđela čuvara je da nas svojim blagim rukama, u metaforičkom smislu, vode kroz život.

Njima nije dato da sprečavaju loše stvari i da nas same zaustave od činjenja nedela, već da nas usmere u pravcu da mi sami ne želimo da pogrešimo.

Oni nas ne kažnjavaju za počinjene greške, već nam pomažu da ih uvidimo i sami osetimo.

Poruke od anđela – kako izgledaju i šta znače

Angelska ljubav za ljudski rod je božanska, nepresušna. Anđeli čuvari se ne ljute na nas, ne mrze nas ako nismo ispravni, niti nas neposredno obasipaju svojom dobrotom.

Oni u sebi imaju samo dobrotu, ali nam je prenose putem različitih kanala, nikada sasvim neposredno.

U tom smislu možemo da govorimo o anđeoskim porukama.

To su različiti znaci, manje ili više složeni, koje nam šalju anđeli čuvari i na koje nam skreću pažnju.

Takve poruke služe da nam pomognu da uvidimo ko smo mi sami, koliko smo važni, koliko sva naša dela odjekuju u kosmosu.

Oni ne žele da se pogordimo, već sasvim suprotno; anđeli čuvari nas uče da vidimo vrednost i u sebi i u drugome i da u tome doživimo radost.

Anđeoske poruke mogu biti neki naizgled zbunjujući ili neobični znaci. Na primer, postoje ljudi koji često pronalaze jednu te istu kartu za igranje ili koji svuda viđaju neki određeni isti simbol.

Neke poruke dolaze kao slike, neke kao kombinacije simbola.

Poruke od anđela veoma često dolaze kao brojevi. Isti čas koji vidimo na našem digitalnom satu, brojevi koji nam se stalno pojavljuju napolju, u kući, na ekranima itd. Sve mogu biti anđeoske poruke.

Anđeoski brojevi i kako ih prepoznati

Isti čas koji vidimo na našem digitalnom satu, brojevi koji nam se stalno pojavljuju napolju, u kući, na ekranima itd. Sve to mogu biti anđeoske poruke, odnosno anđeoski brojevi.

Prepoznaćemo ih upravo tako što će nam se stalno javljati u najrazličitijim okolnostima, uporno i neprestano ili dok ih ne primetimo i ne protumačimo ili dok ne prođe situacija za koju su bili vezani.

Naravno, može da se desi da uopšte ne prepoznamo anđeoski broj, to jest, da ga ignorišemo i ne pridamo mu nikakav veliki značaj, samim tim, da ga ne tumačimo.

To ne znači da ćemo sebi naneti veliku štetu; anđeoske poruke nikada ne funkcionišu po tom principu.

Međutim, možemo da propustimo priliku da učinimo nešto dobro, da učimo o sebi, da napredujemo u duhovnom smislu.

Anđeoski brojevi su nekad vrlo upadljivi. To su nizovi poput broja 777 o kom ćemo govoriti; nizovi sastavljeni od istih brojeva, koji nas svuda prate, nisu teško uočljivi i uglavnom će nam skrenuti pažnju.

Da bismo iz razumeli, potrebno je da poznajemo neke bazične principe numerologije i osnovna značenja brojeva.

Anđeoski broj 777 – osnovno značenje

Anđeoski nizovi koji se sastoje od više istovetnih brojeva uvek nose izrazito važnu poruku koja se tiče same ličnosti pojedinca kome je anđeoski broj poslat.

Ovakve brojeve veoma lako zapažamo, posebno ako se često javljaju u nekom određenom periodu našeg života.

Takvi brojevi su najčešće odraz naše ličnosti, odnosno manifestacije naše ličnosti u datim okolnostima.

Nizovi sačinjeni od istih cifara uvek nose naglašeno značenje onog broja koji je dominantan; kada su sve cifre iste, osnovna poruka je jasna, ali složeni brojevi uvek nose i dodatna značenja, to jest, treba ih tumačiti na više nivoa, o čemu ćemo posebno govoriti u nastavku.

Dakle, u nizu 777 sasvim je očigledno dominantan broj 7.

Ovo znači da je trenutno u našem životu i nama samima izražena vibracija ovog broja i/ili da je ona sastavni i dominantni deo naše ličnosti, karaktera i temperamenta.

Anđeoske brojeve razumemo uz pomoć numerologije, a po njenim principima iznalazimo i sve nivoe njihovih značenja.

Kada je reč o broju 7, pogledajmo kakvu vibraciju i simboliku on sadrži.

Broj 7 je, možemo reći, numerološki srodan broju 9, po svom duhovnom potencijalu. Sedmica je jedan od najspiritualnijih brojeva, što će reći da je u slučaju niza 777 taj aspekt veoma izražen.

Broj 7 je broj duhovnosti, duhovnog puta i duhovnog buđenja. To je broj prihvatanja i razvoja, broj unutarnje mudrosti i saznanja, broj spoznaje i prosvetljenja.

Posebno se odnosi na vidovitost, religioznost, na misaonost, introspekciju, duboku kontemplaciju, ezoterično, potragu za skrivenim znanjima, potragu za mudrošću.

Energija broja 7 nas inspiriše da razumevanje sveta, čovečanstva i svega što postoji potražimo ne u opipljivom iskustvu, nego duhovnom. To je broj mistika, duhovnjaka, filozofa.

Broj sedam je prožet apstrakcijom, on podstiče inteligenciju, razvoj, genij…vezuje se za oblasti poput alhemije i astronomija.

Tiče se nauke i naučnog saznanja, mentalne analize, psihologije i uopšte svega što se tiče čovekovog svesnog i nesvesnost.

Sedam je broj pustinjaka, usamljenika, individualaca, često onih koje svet ne razume, čije su ideje previše neobične, nove, izazivačke..

Ukoliko su vam anđeli čuvari poslali broj 777, to znači da su kod vas ove vrednosti veoma prisutne i da ih treba prihvatiti.

Može značiti i da se nalazite upravo u situaciji koja zahteva da se njome pozabavite iz pozicije apstraktne i filozofske, duhovne misli, a ne da sprovedete konkretnu akciju.

Zapravo, posvećenost apstraktnom će vas i dovesti do potrebne akcije.

Anđeoski broj 777 – skrivena značenja

Ovaj nadasve mističan broj u sebi nosi i druga značenja koja uravnotežuju njegovu duhovnu energiju i vraćaju čoveka na put realnosti i konkretnog, nasuprot apstrakciji ili, bolje rečeno, u harmoniji sa njom.

Skrivena značenja anđeoskih brojeva dobijamo putem numeroloških proračunavanja, kako smo već naveli.

Potrebno je da saberemo sve brojeve u nizu i osvrnemo se na značenje broja koji je naš rezultat.

U nizu broja 777 krije se broj 3, pošto 7+7+7 iznosi 21, a daljim sabiranjem cifara dobijamo broj 3; ovo je osnovni numerološki princip.

Zanimljivo je da broj 3 nije i jedan od najrealističnijih brojeva, koji bi bio neka vrsta protivteže apstraktnoj sedmici.

Broj tri je broj mladosti, poleta, igre, komunikacije, zabave, broj drugarstva, avanture, entuzijazma, velike otvorenosti prema svetu.

Broj tri se odnosi na saosećanje, na umetnički izraz, na slobodoumlje, hrabrost i odvažnost, opštu razigranost i detinju nevinost, ali i mladalačku neustrašivost pred velikim životnim izazovima.

Broj 3 bodri, razveseljuje, otapa led, nagoni nas da stvari ne uzimamo previše ozbiljno, onda kada to zaista nije potrebno.

Ovo je broj mladog i razigranog, ponekad gotovo detinjastog duha, koji je u suprotnosti sa stoički nastrojenom, ponekad preterano ozbiljnom sedmicom.

Trojka i sedmica su kao lutajući bard i stari mudrac kojima su se u ovom broju ukrstili putevi. Suština je da jedan od drugoga mogu mnogo naučiti.

Broj tri je broj spontanosti i mašte, velike kreativnosti i manifestacije.

Naravno, ako njegova energija nije nimalo kontrolisana, ona vodi u nedoslednost, neobazrivost, lakomislenost, neodgovornost, strastvenost koja može biti i pogubna, koliko je ponekad dobra, gubitak koncentracije, površnost, odustajanje i brzo zamaranje, gubitak interesovanja.

Anđeoski broj 777 – lični razvoj

Anđeoski broj 777 u sebi objedinjuje dve izuzetno snažne energije, koje su neophodne jedna drugoj da bi pojedinac mogao dobro da funkcioniše i da se dobro oseća, kako sam sa sobom, tako i u svetu u kom živi.

Tragač za dubokom mudrošću i saznanjem, veliki samotnjak i intelektualac uvek treba i onaj poletni, razigrani deo koji će zapravo podstaći njegove potrage na pravi način.

Osobe kod kojih je moćna duhovna i intelektualna energija broja 7 dominantna, skloni su tome da se povuku, da se izoluju od sveta u svojim beskrajnim potragama, koje se odvijaju u ravni apstraktne i neopipljive misli.

U tome svakako nema ničeg lošeg, i takva vrsta potrage oplemenjuje njihovu dušu i dušu sveta.

Ipak, čovek nije samo duhovni stvor; neophodna mu je komunikacija, on vapi za kontaktom.

Svakom čoveku u nekoj fazi života zaista je potrebno da se osami i posveti unutrašnjem biću, komunikaciji sa duhovnom sferom.

Ipak, za zdrav razvoj ličnosti je potrebno da održavamo veze sa svetom i ljudima, jer i kroz njih mnogo toga spoznajemo.

Ukratko, uvek nam je potrebna saradnja teorije i prakse, ako bismo stvari pokušali da sasvim pojednostavimo.

Broj 777 nas tako, sa svojom skrivenom potragom, bodri da se ne plašimo da budemo malo više uključeni u svet i malo manje ozbiljni.

Sedmica teži perfekcionizmu i ljudi kod kojih je ova crta izražena često zaziru od sasvim običnih stvari, u želji da nešto ne pokvare ili ne naruše.

Anđeli nam je baš zbog toga šalju upravo unutar broja 777, uz rasterećujuću vibraciju broja 3.

Anđeoski broj 777 i ljubav

Govoreći o ljubavi, anđeoski broj 777 se više odnosi na opšti koncept ljubavi, odnosno, na našu otvorenost za ljubav uopšte.

U ovom broju je sadržana ljubav koju možemo da poistovetimo sa kosmičkom, sa ljubavlju koja je iznad ovog sveta.

U njemu je sadržana ljubav prema istini i saznanju, više nego ovozemaljska ljubav; i ona je ovde shvaćena u apstraktnoj formi.

Međutim, pošto u broju 777 takođe ima i vibracije broja 3, on nas pomalo vraća na zemlju i oslobađa u pogledu vrlo direktnih i konkretnih dodira sa svetom.

Možemo govoriti o manifestnoj ljubavi uopšte – ljubavi za našeg životnog saputnika, spremnosti da se upustimo u ljubavnu avanturu i vezu, ali i ljubavi za bližnje, za bilje i životinje, sve čemu se naše ljudsko srce može radovati.

Anđeoski broj 777 – kombinovana značenja

Složene anđeoske brojeve, poput broja 777 možemo razložiti na dve komponente. U ovom slučaju to su brojevi 7 i 14 (7+7), odnosno 7 i 5 (1+4).

Broj pet u ovom slučaju dodaje još jedno značenje, koje se tiče i apstraktnog i konkretnog. Broj 5 je broj promene, putovanja, iskustva, učenja na iskustvu, broj lične slobode i nekonvencionalnosti.

Njegova energija, pridodata opštem značenju, ohrabruje nas na konkretne aktivnosti i avanturu, u kojima ćemo nešto naučiti na svojoj koži. To je broj smelosti i spremnosti da se rizikuje.

Udružen sa duboko misaonom sedmicom i lepršavom trojkom, broj 5 unosi harmoniju između ova dva. Anđeoska poruka 777 je zaista riznica značenja.

Ukoliko često viđate baš ovaj broj, vreme je da preispitate vaše dosadašnja saznanja i da ih primenite u realnosti, odnosno da ih proživite na drugim nivou, osim apstraktnog.

Duboka intuitivnost, intelektualnost i duhovnost koju posedujete i do koje ste došli traže kanal da se manifestuju u svetu oko vas, na način koji će neizmerno doprineti vama samima i ljudima oko vas.

Kada našem smelom i veselom bardu i starom, ozbiljnom, sveznajućem mudracu dodamo hrabrog i preduzimljivog avanturistu, dobijamo izuzetno bogatstvo iskustava, među kojima svako ima korist jedno od drugog.

Ne zaboravimo da brojem 777 i dalje dominira umna i duhovna sedmica i da je njena energija snažnija od oba preostala broja.

Disciplina, mudrost i duhovna dubina sedmice nadvladava mladićku poletnost broja tri, ali od nje upija nepresušni i ponekad nedostajući entuzijazam, druželjubivost i znatiželju, a od avanturiste-petice hrabrost da svoja velika znanja oproba u opipljivom svetu i uči na svojoj koži, u dodiru sa svetom.

Related Posts