888 Značenje andjeoskog broja

Anđeoski brojevi su poruke koje nam u numeričkoj formi šalju naši anđeli čuvari.

Mnogi religijski sistemi, verovanja i predanja pominju verovanje u anđele ili neka druga duhovna bića, koja ćemo možda sresti pod nekim drugima nazivima, mada su njihova svojstva srodna ’anđeoskim’.

Prema široko raširenom verovanju, svaka osoba ima svog anđela, anđela čuvara.

Verovanje u natprirodna bića koja bde nad našim zemaljskim životima i staraju se o našoj dobrobiti prate čovečanstvo od samog njegovog postanka.

U hrišćanstvu, verovanje u anđele je veoma snažno. Oni se često pominju u abrahamskim religijama, tako i u islamu i judaizmu.

Takođe, anđeli se pominju u zoroastrizmu, sikizmu, u učenjima kabale.

Posebna grana teologije bavi se prirodom anđela, njihovim činovima, hijerarhijom i svime što je sa anđelima povezano.

Anđeli su nebeska bića koja nadgledaju zemaljski svet.

Anđeli čuvari su oni koji su posebno vezani za individualne živote, koji nas štite i koji nam šalju nebeske poruke, poput anđeoskih brojeva.

Šta su anđeli i anđeli čuvari?

Šta su anđeli? Reč ’anđeo’ potiče iz grčkog jezika, angelos, i znači ’glasnik’.

Anđeli su nebeski glasnici, nematerijalna bića koja, u svim svojim činovima, služe Božjoj volji.

Najveći od anđela poznati su nam i po njihovim imenima; u hrišćanstvu, to su, na primer, arhangeli Mihailo i Gavrilo.

Činovi anđela koji se najčešće pominju su serafimi i heruvimi.

Anđeli nisu telesna biča poput ljudi, ali oni mogu preuzeti i ljudski lik i bilo koji drugi.

Anđeli su, po pravilu, bez greha, sasvim čista nebeska bića, božanski glasnici.

Anđeli čuvari su oni koji su čoveku dodeljeni prilikom rođenja ili krštenja, u zavisnosti od verovanja.

Negde se smatra i da čoveka ne prati samo jedan, već i više anđela čuvara.

Naši nebeski zaštitnici se ne upliću direktno u naše živote i ne utiču na tok dešavanja.

Njihova pomoć nije transparentna i direktna kako bismo mi to nekad voleli da bude.

Anđeli čuvari neće sprečiti zlo da se dogodi i poštedeti nas svake nevolje u životu; to nije u njihovoj moći.

Oni su tu da nam osvetle put i pomognu nam da na najbolji način iskoristimo ono što nam je dato.

Anđelima čuvarima se treba moliti, jer oni osećaju vibracije naših duša čak i ako ne izgovaramo reči naglas.

Anđeli poznaju iskušenja naših ljudskih duša, iako oni sami istim ne podležu.

Čovek se može i udaljiti od svojih nebeskih čuvara, ako na njih ne misli i ne usmerava se.

To ne znači da će nas anđeli zaboraviti, ali ćemo mnogo teže moći da prepoznamo znake koje nam šalju.

Anđeoske poruke – kako izgledaju i šta znače

Anđeli čuvari dolaze u naše živote kako bi nas vodili i kako bi nas zaštitili.

Ova čudesna nebeska bića to nikada ne čine neposrednim putem, mada se veruje da su nekada, u davna vremena, anđeli i ljudi komunicirali mnogo bliže i neposrednije nego danas.

Ipak, naši čuvari će uvek pronaći način kako da nas kontaktiraju.

Pomoć koja nam stiže od anđela čuvara je često zagonetna, ponekad je nije lako primetiti.

Što smo mi sami otvoreniji prema božanskom i nebeskom, to će i poruke naših anđela čuvara lakše dopreti do nas.

Zbog čega anđeli komuniciraju sa nama na ovaj način? Zašto je naš kontakt sa njima mističan i nikada direktan? Za to postoji valjan razlog.

Anđeli ne menjaju naše okolnosti niti utiču na tok naših života.

Umesto toga, oni nas nežno upućuju na puteve koje bismo mogli slediti, pomažu nam da uvidimo sopstvene mogućnosti, da se razvijemo i uzrastemo u duhovnom smislu.

Naši nebeski vodiči nam pomažu da sami otkrijemo svoje vrline, umesto da nam na njih ukažu direktno.

Upravo u te svrhe oni nam šalju poruke koje treba sami da odgonetnemo.

Takve poruke su uvek poslate tako da nam skrenu pažnju i navedu nas na razmišljanje.

Najčešće je reč o motivima koji se ponavljaju; kao takvi, oni okupiraju naš um i navode nas da se o njima zapitamo.

Takvi su brojni simboli i znakovi koje možemo u nekom periodu iznova i iznova primećivati.

Anđeoske poruke mogu biti i neki teško objašnjivi fenomeni, poput neobičnih zvukova, mirisa, temperature u prostoriji.

Možemo ih čak povezati i sa nekim ljudima koji iznenadno dođu u naš život i koje srećemo; anđeli čuvari mogu nas navesti da u nekom kontaktu prepoznamo čudesnost božanske promisli.

Anđeoski brojevi i kako ih prepoznati

Posebna kategorija anđelskih poruka jesu anđeoski brojevi. Šta su oni i kako da ih razlikujemo od ’običnih’ brojeva?

Anđeoski brojevi su složene poruke naših anđela čuvara, koje nam stižu u numeričkoj formi i mogu se razumeti uz pomoć takozvane anđeoske numerologije; u pitanju je klasična numerologija, povezana sa delovanjem anđela čuvara.

Anđeoski brojevi su numeričke sekvence koje se pojavljuju u našim životima putem raznih medijuma i koje se obično ponavljaju tokom čitavog života, ali češće tokom nekog određenog perioda, kada anđeli žele da nam skrenu pažnju na nešto što bi u tom trenutku moglo biti od važnosti za nas.

Obično se javljaju sve dok ne otkrijemo njihovo značenje.

Svaki broj nosi specifičnu energiju; sami brojevi jesu vibracije kosmosa.

Gotovo sve što je na svetu, mi možemo da izrazimo u formi brojeva. Brojevi imaju veliku moć.

Posebno kombinovani brojevi prenose specifične poruke i nose sebi svojstvenu energiju.

Kada nam anđeli šalju mnogocifrene brojeve, njihovo značenje je složeno.

Anđeoske brojeve prepoznajemo uglavnom po tome što se često ponavljaju i na neobjašnjiv način skreću pažnju.

Na primer, određene sekvence možemo u nekom periodu viđati u najrazličitijim oblicima: kao brojeve na satu, natpise na zidovima, stranice u knjizi, brojeve telefona, u rečima koje neko izgovori, na televiziji i tako dalje.

Kada god se neki određeni broj ili sekvenca često ponavljaju i kada nam zaista skreću pažnju, ili kada ih sanjamo, najverovatnije je reč o anđeoskom broju.

Zbog toga je vrlo važno da pokušamo da proniknemo u značenje određenih brojeva i cifara.

Anđeoski broj 888 – osnovno značenje

Anđeoski broj 888 je složena i moćna numerička sekvenca, budući da se sastoji od tri iste uzastopne cifre.

Kada se određeni anđeoski broj sastoji od istih cifara, onda je njegova dominantna energija upravo ponavljajući broj.

U ovom slučaju, to je čudesni broj 8. Kakva je njegova energija i šta on predstavlja u simboličkom smislu?

Broj 8 u sebi nosi energiju ličnosti i snage ličnosti, moći i autoriteta.

Osmica je broj samopouzdanja, sposobnosti za upravljanje stvarima, profesionalizma, uspeha, posebno materijalnog obilja i poslovnih dostignuća.

Osam je broj koji označava samodovoljnost, ali i saosećanje, prosperitet, ulaganje i obezbeđivanje.

Osam se smatra i brojem karme, brojem univerzalnih duhovnih zakona uzroka i posledice, broj unutrašnje mudrosti, odlučnosti i kontrole.

To je broj stabilnosti, običaja, postizanja i postignuća, sposobnosti naređivanja i organizacije.

Kada nam stiže od anđela čuvara, broj osam nas upućuje ka uspehu i hrabri nas da nastavimo dalje.

Osmice u anđeoskim porukama navode nas da ostanemo na dobrom putu kojim hodimo, i da budemo optimistični, da ne gubimo samopouzdanje i veru u sopstvene mogućnosti, čak i ako nismo u najprimamljivijim okolnostima.

Ovaj broj nas takođe navodi da je dobro vreme za postavljanje temelja našeg života ubuduće.

Broj 888 sadrži energiju osmice pojačanu čak tri puta.

U tom smislu, poruka anđela je apsolutno ohrabrujuća, no, dolazi i sa malenim znakom upozorenja.

Ovaj broj nas navodi i da se zapitamo o svojim ciljevima i donesemo neke čvrste odluke, kako nam dobre prilike ne bi promakle.

Anđeoski broj 888 i lični razvoj

Ukoliko često viđate broj 888, osvrnite se na osnovno značenje broja i pokušajte da ga ’vidite’ u okolnostima u kojima se trenutno nalazite.

Ovaj broj vam se možda javlja kao anđeoska potvrda da ste na pravom putu i da od njega ne treba da odustanete, posebno kada je reč o nekim vašim ličnim snovima i ambicijama, vezanim za sopstvena interesovanja i karijeru.

Često se dešava da čovek, sumnjičav po prirodi, posumnja u sopstvene mogućnosti ili okolnosti baš onda kada se čini da mu u životu sve ide kako treba.

Ukoliko je tako, vaš anđeo čuvar vas podseća da upravo tako i treba da bude.

Ukoliko niste srećne i osećate se izgubljeno, broj 888 poručuje da preispitate svoje trenutne stavove i ciljeve.

Možda je potrebno da promenite neka shvatanja i da kročite na nove puteve. Iako to nije lako, takav korak bi mogao postati temelj budućeg uspeha.

Broj 888 nas podseća na još jednu važnu temu, a to je saosećanje, zajedništvo i kooperativnost.

Kao broj lične snage, uspeha i nezavisnosti, on ipak poseduje jaki vibraciju povezanosti sa drugima.

Dešava se da kada nam u životu dobro ide ili kada smo sasvim fokusirani na sopstvene ciljeve, ma kako oni bili plemeniti, da zanemarujemo odnose sa ljudima u svom životu.

Broj 888, čiji je numerološki koren broj 6 (8+8+8 je 24, a 2+4 iznosi 6), u sebi nosi energiju bezuslovne ljubavi, harmonije, kompromisa i zaštite.

Anđeoski broj 888 i ljubav

Anđeoski brojevi puno govore o našim odnosima sa drugima ljudima, o našem doživljaju ljubavi i sposobnosti da je osetimo i primimo.

U tom smislu, anđeoski broj 888 govori o stabilnosti, o želji da se staramo za ljude koji su nam važni, o snažnoj potrebi da budemo sposobni da svojim najdražima obezbedimo ono najpotrebnije.

Često se ovaj broj odnosi na fizičke, materijalne potrebe.

U tom smislu, broj 888 govori o tome da se nalazimo na pravom putu da tako nešto postignemo, ali može reflektovati i našu sopstvenu potrebu da se neko drugi stara o nama.

Kada tumačimo anđeoske brojeve, uvek treba da imamo u vidu sopstvene okolnosti i osećanja koja u nama dominiraju.

Osim što govori o potrebama, anđeoski broj 888 govori o čvrstom i stabilnom karakteru, koji je spreman da sve učini za one koje voli.

Ovo je broj poverenja, utemeljenosti u realnosti,  sposobnosti davanja i primanja, što je neophodno za zdrave odnose.

Broj 6, koji je numerološki zbir broja 888 dodatno pojačava osećanja vezanosti, želje da se drugi zaštiti.

Broj 888 u tom smislu možemo vezati za porodične vrednosti, harmoniju, stabilnost, srećne odnose koji su puni razumevanja, međusobne brige i uvažavanja, topline i ljubavi.

Anđeoski broj 888 ovim putem kanališe empatiju, spremnost da se drugi postavi ispred sebe, vrlinu služenja, nesebičnost i negu.

Related Posts