999 Značenje andjeoskog broja

Anđeli, glasnici sa neba, putuju beskrajnim prostranstvima koja naša zemaljska čula ne mogu sasvim pojmiti ni razaznati.

Oni su bestelesne sile, stvorene, koje same nemaju moć tvorenja.

No, anđeli mogu uzimati različite forme i mogu komunicirati sa ljudima.

Anđeli nas prate na našem životnom putu, čak i ako mi njih ne možemo da vidimo.

Reč anđeo je grčkog porekla, ali je zapravo prevod sa hebrejskog jezika. Značenje ove reči je ‘glasnik’.

U naš jezik je dospela preko grčkoj jezika, odnosno reči angelos; na latinskom, reč je angelus.

Bez obzira na jezik, značenje je identično. Anđeli su nebeski glasnici, čudesna nebeska bića, koja mogu imati sopstvenu ličnost i volju.

Ljudi anđele uvek prikazuju lepo, jer sama suština anđela je božanska, čista i svetla.

U umetnosti, anđeli su prikazani i kao nežni, blagi i graciozni, ali mogu biti predstavljeni i kao sveti ratnici, u bojnoj opremi, prekrasni i moćni.

Anđeli imaju svoju hijerarhiju, redove, svoje dužnosti i poslanstva. Pojam anđela je uvek sinonim za najveće ljudske vrline.

O anđelima čuvarima

Anđeli čuvari su oni od anđela koji posebno nadgledaju naš životni put i pomažu nam putem različitih znakova koje nam šalju.

Nekad su ljudi na neposredniji i otvoreniji način komunicirali sa anđelima, govori se.

U svetim tekstovima postoje opisi susreta ljudi i anđela, kao i razgovora koji su u tim prilikama vođeni.

Naši nebeski čuvari se uglavnom ne pojavljuju u fizičkom obliku pred našim očima, ali to ne znači da nisu uz nas.

Hrišćanska tradicija smatra da svaka osoba svog anđela čuvara dobija prilikom čina krštenja; neka druga verovanja kažu da anđela čuvara svako dobija po rođenju i da su naši lični vodiči već određeni i pre nego što smo se rodili.

Takođe, smatra se i da možemo imati i više od jednog anđela čuvara; prema nekim tumačenjima, može ih biti dva, ali i više.

Anđelsko vođstvo je jedan od zadataka koje anđeli dobijaju, ali se u tom zadatku ogleda beskrajna božanska ljubav za ljudski rod.

Anđeli nas vole i njima nije teško da budu naši čuvari. Ponekad je nama teško da im se obratimo.

Anđeli sa nama komuniciraju na veoma suptilan način. Oni ne utiču na našu sudbinu direktno i ne menjaju okolnosti u kojima se nađemo.

Njihov zadatak nije u tome da spreče zlo ili da nas po svaku cenu odbrane od neke neugodnosti.

Oni nam ukazuju na naše sopstvene kvalitete i pomažu da u njima zablistamo.

Anđeoske poruke – kako izgledaju i šta znače

Anđeli čuvari nikada ne podstiču i ne ohrabruju sebičluk, aroganciju, samoživost, kada nam ukazuju na naše vrline.

Oni čine upravo suprotno; uče nas da u našoj vrlini budemo blagi i skromni, i da je na najbolji način iskoristimo tako da i mi sami pratimo božanski plan, koji je nužno dobar za sve ljude na svetu.

Anđeli nas hrabre u situacijama kada izgubimo veru i nadu, a umiruju nas onda kada smo gnevni i spremni da učinimo loše stvari.

Naši vodiči sa neba to čine tako što nam šalju skrivene, mistične poruke. One moraju biti takve, jer anđeli nama ne naređuju niti nam daju gotova rešenja.

Mi sami treba do njih da dođemo, što doprinosi našem ličnom uzrastanju i razvoju.

Anđeoske poruke mogu nam doći u raznim formama: kao slova, brojevi, predstave, simboli, zvuci, slike, snovi i mnogim drugim.

Anđeoski brojevi i kako ih prepoznati

Tip poruka koji nas posebno zanima jesu anđeoski brojevi; jedan od njih može biti i broj 999, o kome ćemo detaljnije govoriti u nastavku.

Anđeoski brojevi izgledaju kao svi ostali brojevi; tajna je u načinu na koji se pojavljuju i u njihovoj učestalosti.

Drugim rečima, svaki broj može biti i anđeoski, ako nam ga namene naši nebeski čuvari.

Anđeoski brojevi često će delovati upadljivo po svojoj kompoziciji, poput broja 999 ili nekog drugog mnogocifrenog broja sačinjenog od istih cifara.

Anđeoski broj može da bude i jednocifren, ali i neke sasvim raznolike kompozicije.

Kada je reč o složenim brojevima sa različitim ciframa, one često u sebi kriju poruku nekog datuma, godine i slično.

Kakva god da je sama kompozicija broja, važno je obratiti pažnju na učestalost.

Anđeoski broj se često ponavlja tokom nekog odrešenog vremena, kada anđeli smatraju da je veoma važno da primite određenu poruku.

Tako jedan broj može da vas ‘prati’ na internetu, u knjigama, novinama, natpisima na ulici, brojevima zgrada, ali i razgovorima i snovima.

Ukoliko neki određeni broj viđate u dužem periodu iznova i iznova, to ne treba da vas zabrine – verovatno je u pitanju poruka od vašeg anđela čuvara.

Anđeoske brojeve treba tumačiti, jer oni mogu da nam rasvetle neke okolnosti u kojima se nalazimo; u suprotnom će nam možda biti teže da ih rešimo, ako je tako nešto potrebno.

Anđeoski brojevi često dolaze i samo kao podsetnik na neke dobre stvari u našem životu, kao ohrabrenje, nada i izraz nebeske ljubavi.

Da bismo ih pravilno rastumačili, važno je da poznajemo numerološke vrednosti određenih brojeva.

Jedan anđeoski broj u sebi može nositi više značenja koja formiraju poruku.

Anđeoski broj 999 – osnovno značenje

Trocifreni anđeoski brojevi uvek imaju veoma moćno značenje, neretko i složeno.

Kada je reč o brojevima sačinjenim od identičnih cifara, suština poruke, kao i energija broja, skoncentrisani su u cifri od koje je sam niz sastavljen.

Isto pravilo važi i za sve druge mnogocifrene brojeve. Što je niz istih cifara veći, to je poruka snažnija.

Broj 999 poseduje izuzetno snažnu duhovnu energiju. Svaki broj poseduje specifičnu vibraciju i emituje talase samoga kosmosa.

Broj 999 je zapravo trostruka devetka u spiritualnom smislu. Broj devet je jedna od najmističnijih i najmoćnijih jednocifrenih brojeva. To je broj duhovnosti i duhovnog putovanja.

Samim tim, broj 999 ukazuje na važnost poruke i značenja upisanih u broj devet.

Energija broja devet vezuje se za univerzalne zakone, za duhovni svet, duhovnu spoznaju, buđenje svesti, karmu i sve što je usko vezano za stanje duha i duše pojedinca.

U broju 999, ova značenja su naglašena tri puta. To može značiti da se pred vama nalazi nešto veliko, u duhovnom smislu.

Broj 9 je broj sudbine, brilijantnosti, svrhe postojanja, više mudrosti, otkrivanja onih delova svesti o sebi samome i o svetu do kojih je teško doći običnim putem.

Broj devet je simbol univerzalnog razumevanja, ljubavi, žrtve, broj koji označava velike misije i poslanstva, posebno kada je reč o religijskim i duhovnim pitanjima.

Ovo je i broj snažne intuicije, altruizma, dobročinstva, saosećanja, humanitarnosti, filantropije i ljubavi za svet i ljude uopšte.

Možemo reći da je ovo broj koji rezonira energijama plana koji je veći i viši od nas samih i ovozemaljskog.

To je broj opraštanja, razumevanja, dužnosti i spremnosti da se žrtvujemo.

To je broj koji stoji suprotno od svakog sebičluka i zavisti.

Broj devet nema puno negativnih strana, jer je njegova energija sveprožimajuća i univerzalistička.

No, ponekad ovaj broj može da se zrači vibracijama koje izazivaju letargiju, nedostatak fokusa i nemogućnost povezivanja, što sve može da bude izazvano upravo preteranim usmeravanjem isključivo na velika i univerzalna pitanja.

Anđeoski broj 999 – skrivena značenja

Svaki složeni broj u sebi nosi i značenja koja ne možemo lako da prepoznamo na prvi pogled. To je značenje onog broja koji predstavlja njegov numerološki zbir.

Kada je reč o broju 999, njegovo skriveno značenje je jednako njegovom osnovnom značenju – broju 9 (9+9+9 je 27, 2+7 je, ponovo, 9)!

To znači da je sama suština ove anđeoske poruke od izuzetne duhovne važnosti.

Pogledajmo šta ona još može značiti. Pošto je broj 9 simbol univerzalnih duhovnih zakona, on se odnosi na pooštravanje percepcije i pronalaženje više mudrosti.

Broj 999 jeste poruka o velikom i značajnom duhovnom preobraćenju, o duhovnom putovanju i ciklusima istog u životu pojedinca.

U tom smislu, ovaj broj može značiti da se nalazite na kraju jednog toka, jednog ciklusa vašeg života u duhovnom pogledu.

Ovo je broj koji govori o ličnoj svrsishodnosti, o spoznaji životnog puta, ali ne na nivou materije i fizičkog sveta, već onoga što je mnogo vrednije od toga, budući da pripada večnosti.

Anđeo čuvar poručuje ovim brojem i da na tom putu nikada niste sami, da je sva divna i blagodarna energija kosmosa na vašoj strani.

U izvesnom smislu, ovo je poruka koja otelovljuje i veliki izazov, možda čak i iskušenja koja vas mogu susresti na putu duhovnog rasta i transformacije.

Takođe, broj može doći i kao dodatna potvrda i utemeljenje vašeg započetog duhovnog puta.

Anđeoski broj 999 i ljubav

Anđeoski broj 999 je izuzetno pozitivna poruka kada je reč o ljubavi i odnosima sa ljudima u vašem okruženju uopšte.

Ovo je broj koji donosi veliku snagu saosećanja, razumevanja, prihvatanja, praštanja i podrške.

Broj 999, odnosno, multiplicirana vrednost broja 9 je izričito povezan sa idejom o samožrtvovanju zarad drugih.

Možemo reći da ovaj broj zaista uobličava ljubav u njenom najčistijem obliku. Ljubav nije samo osećanje, već jedno posebno stanje postojanja.

Žrtva je neizostavni deo ljubavi i, mada može da nam zvuči nepravedno ili neprijatno, ona izražava i najveću čistotu u konceptu ljubavi. Upravo takvu energiju prenosi broj 999.

Sposobnost žrtvovanja zarad drugih, ljudi koji su nam emotivno bliski, ali i čovečanstvo uopšte, predstavlja jednu od najvećih vrlina koja se može zamisliti.

Svojevoljno davanje sebe, za dobrobit drugih je i najveća hrabrost o kojoj se može govoriti.

Kada govorimo o ovom konceptu u vezi anđeoskog broja, to znači da se i sami spremamo za takav čin, ili da neko to čini za nas.

Broj 999 nam u tom smislu pomaže i da zaista uvidimo koje su to osobe u našem životu koje nas iskreno vole, ali koje i mi volimo.

Ovaj broj je jedno posebno otkrovenje u tom smislu.

Pored toga, broj 9 je broj romanse i saosećanja, darežljivosti i nežnosti.

Ukoliko imamo nekoga, ovo je broj koji govori o nežnoj, ali zreloj ljubavi punoj međusobnog razumevanja.

U tom smislu, može da bude znak da ćemo uskoro sresti nekoga uz koga ćemo osetiti punoću ljubavi.

Takođe, može se odnositi i na naše prijateljske i porodične vere, kao broj koji otvara srce za saosećanje, nesebičnost, volju da se drugima pomogne, razmenu plemenitih osećanja, međusobnu brigu.

Anđeoski broj 999 – kombinovano značenje

Na koji god način da razložimo broj 999, uvek će njegova suštinska poruka biti utemeljena u broju 9.

Opšte značenje koje možemo pronaći u ovoj vrlo specifičnoj i dubokoj anđeoskoj poruci jeste sledeće. A

nđeo čuvar nas ohrabruje da sledimo svoju životnu misiju, koja nam se projavljuje na duhovnom nivou, da sa radošću prihvatimo spoznaje do kojih smo došli.

Takođe, ovaj broj može poručivati da nam je suđeno da te spoznaje prenesemo drugim ljudima, bez obzira na koji način do toga dođe.

Kao broj koji se povezuje za vrednosti koje nadrastaju naš svet, ali se ogledaju u najvećoj čovekovoj vrlini, a to je ljubav, anđeoski broj 999 u nama podstiče takve vrednosti i pomaže nam da život i svet posmatramo sa ljubavlju, dobrom voljom i optimizmom.

Related Posts