Gledanje u šolju – vodič za tumačenje simbola

Od najstarijih vremena, pa sve do naših dana, čovek je pokušavao da premosti ograničenja vremena i prostora, da pronikne u znanja i saznanja van ovozemaljskog života.

U potrazi za nebrojenim pitanjima o sudbini, bilo da je reč o životima pojedinaca, budućnosti čitavih zemalja i naroda, pa i celokupnog ljudskog roda, čovek se odvajkada bavio najrazličitijim tehnikama proricanja, gatanja i tumačenja različitih znamenja.

Čovek je, odista, oduvek okružen znamenjima i simbolima; mi čak i ne možemo sa sigurnošću reći da li su razne pojave koje prepoznajemo kao važne, sudbonosne, koje nam na neobjašnjiv način skreću pažnju konstrukt našega ljudskog poimanja ili one, svojom suštinom, prethode svakom našem tumačenju.

Bilo kako bilo, čovek je biće koje mnogim pojavama, drugim živim bićima, predmetima i fenomenima pridaje najrazličitija značenja.

Fantastični svet koji nas okružuje sav je ispunjen božanstvenim znacima, sav je, možemo reći, ispisan znamenjima koja mi na sebi svojstvene načine imenujemo i povezujemo sa zbivanjima i iskustvima života.

U stara vremena, proricanje je bilo sastavni deo čovekovog života i prisutno u gotovo svim kulturama i religijama.

Čak i onda kada se smatralo neispravnim ili lošim, odnosno neuklopivim u zvanične sisteme i religijska učenja, ono je praktikovano i pridavan mu je ne mali značaj. Proricanje, bilo da je vršeno javno ili tajno, oduvek je prožimalo ljudski život na zemlji.

Dar proroštva oduvek je bio rezervisan za pojedince, za ljude koji imaju poseban dar. Proroci staroga doba bili su ljudi kadri da proniknu u znanja nedostupna običnom čoveku, da objave božanske vesti svetu.

Treba razlikovati dar velikih proroka ovoga sveta od proricanja sudbine i raznih tehnika gatanja.

O veštini proricanja

Proricanje sudbine je ’disciplina’ koja nije zasnovana na prostim činjenicama; njeni dometi su van granica opšte logike i racionalnog pogleda na svet.

To ne znači da proricanje nema vrednost i da odgovore dobijene putem neke od tehnika treba sasvim odbaciti i smatrati ih za neistinu. Moderno doba donelo je velike promene u način na koji čovek doživljava svet i sopstveno postojanje.

Nastojeći da bivstvovanje u svetu objasni isključivo strogim naučnim činjenicama, savremeni čovek uvek nailazi na pitanja za koja ne postoje sasvim racionalna objašnjenja.

U neka ranija vremena, nauka i pravci koje danas nazivamo pseudo-naučnim nekada su bili u veoma bliskoj vezi, možda bolje razumevajući čovekovu celovitost, koja obuhvata i strogi, zdrav razum, ali i intuiciju, osećanja, pa i maštu.

Razne vrste gatanja prisutne su širom planete Zemlje. U mnogim slučajevima, tehnike proricanja mogu nam pomoći da bolje razumemo situaciju u kojoj se nalazimo, mogu razrešiti neke naše nedoumice i neodlučnosti.

Ukazivanje određenih simbola u bilo kojoj od tehnika proricanja često deluju na nas kao male sijalice koje osvetljavaju naš put.

Da bi se neko bavio proricanjem bilo koje vrste, potrebno je posedovati veliko znanje o simbolima, o čoveku samom, o ljudskom društvu i kulturi, kao i određeno konkretno znanje vezano za datu tehniku.

Naravno, prirodno naglašena intuicija kod pojedinih ljudi izvrstan je preduslov za bavljenje proricanjem

Odgovore koje možete dobiti od nekog tumača sudbine uvek treba posmatrati u širem kontekstu sopstvenog života i, naravno, ne oslanjati se na njih kao na pravila za život.

Značenja određenih simbola koji se pojavljuju u određenom ’čitanju’ nisu zapisana u kamenu i podložna su različitim interpretacijama.

Taseomantija, taseografija – proricanje iz taloga

Pre nego što pređemo na samu veštinu čitanja iz šolje kafe, kod nas veoma popularno ’gledanje u šolju’, treba reči par reči o ovakvom načinu proricanja uopšte.

Taseomantija je metoda tumačenja sudbine pomoću taloga kafe, čaja ili vina koji ostaju u šolji ili čaši nakon ispijanja. Naziv potiče od francuske reči za šolju, tasse, čiji su koreni arapskog porekla.

Sufiks grafija je grčkog porekla i odnosi se na pisanje. Sufiks -mantija označava proricanje. Ponekad se ova metoda naziva i tasologija ili taseologija, sa sufiksom -logija, koji označava učenje.

Mogli bismo reći da svaki od naziva donekle zaista ima veze sa praksom tumačenja simbola koji se pojavljuju u talogu kafe, čaja ili vina.

Taseomantija jeste proricanje na osnovu simbola koji se oblikuju u talogu nekog od ova tri napitka. U našim krajevima, svakako je najpopularnija metoda gledanja u šolju kafe. Kroz istoriju, taseomantija je bila vezana za puteve čaja i kafe, a posebno je bila popularna među baltičkim i slovenskim narodima.

Ovaj način proricanja, jednostavan i praktičan, i lako dostupan, tradicionalno se vezuje i za romsku populaciju i njihov nomadski način života.

Sami počeci taseomantije i mesto porekla ove vrste gatanja nisu poznati; ona se pronela kroz čitav svet i do dan danas je u čestoj upotrebi. Sasvim izvesno su je praktikovali Kinezi, Rimljani i razni drugi narodi.

Zapadna taseografija, odnosno prisustvo ove metode u Zapadnom svetu vezuje se za srednjevekovne proricače sudbine, koji su tumačili događaje i okolnosti na osnovu mrlja u vosku, olovu i drugih topljivih supstanci. Zanimljivo je da je u tokom devetnaestog veka, ovaj vid proricanja bio izuzetno popularan na Zapadu.

Krajem devetnaestog veka, engleske i američke radnje za proizvodnju grnčarije počele su da proizvode namenske setove šoljica samo za proricanje.

Pošto, kako ćemo videti, pozicija određenog simbola u talogu, u samoj šolji, ima poseban značaj, oni su pravili posebno dekorisane setove koji mogu olakšati gatanje.

Mnogi od pomenutih tipova dizajna su patentirani i dolaze u kompletu sa preciznim uputstvom za upotrebu. Često su se mogli naći kao poklon uz kupovinu velike količine čaja, s obzirom da se u ovom delu sveta taseomantija praktikovala upravo kroz ’čitanje’ iz listića čaja.

Gledanje u šolju – tumačenje sudbine iz taloga kafe

Nama svakako najpoznatiji oblik taseomantije ili taseografije jeste tumačenje sudbine iz taloga kafe koji ostane u šoljici nakon ispijanja. Gotovo svaki žitelj Balkana je upoznat sa ovom metodom, bez obzira na to da li je praktikuje ili ne.

Kod Grka, gledanje u šolju se naziva καφεμαντεία, kafemantija. Za čitanje iz kafe obično se koristi arapska/turska kafa, koja proizvodi fini, gust soc, odnosno talog.

Kako se, zapravo, gleda u šolju? U zavisnosti od regiona i zemlje, ovaj način proricanja se može unekoliko razlikovati, no, osnovni elementi su zajednički.

Postoji više načina da se gleda u šolju, a većina podrazumeva upotrebu šoljice i tanjirića, pri čemu se, po ispijanju kafe, šoljica poklopi i prevrne.

U turskoj tradiciji, na primer, ’čitači kafe’ posmatraju šare koje se stvore u šoljici od taloga koji se po njoj razlio u dve horizontalne ravni.

Prema njima, simboli koji se nađu na donjem pojasu predstavljaju poruke koje se odnose na prošlost, dok one iznad upućuju na događaje iz budućnosti.

U nekim kulturama, unutrašnjost šoljice se deli na vertikalne površine i na taj način pruža odgovore na prosta da/ne pitanja.

Na primer, pojedini tumači čitaju simbole na levoj strani šoljice kao one koji šalju negativnu poruku, a one na desnoj kao pozitivne. Zanimljivo je da neki čitači smatraju da se gledanjem u šolju ne mogu predvideti ishodi za period dalji od četrdeset dana.

Ponekad je i tanjirić uključen u ’čitanje’. Postoji više načina da se talog na njemu protumači, slično kao i u slučaju same šoljice.

Ponegde se tumači i to da li se tanjirić zalepio za šoljicu ili ne, te se sam taj fenomen razumeva bilo kao pozitivan bilo kao negativan znak, opet, u zavisnosti od prihvaćenih pravila za čitanje iz kafe.

Ko može da se bavi gledanjem u šolju?

Gledanjem u šolju se može baviti svako ko to želi. Naravno, veliku prednost predstavlja izražena intuicija, a poželjno je imati i dobro čulo vida.

Ponegde se smatra da je gatanje iz šolje isključivo ženska zanimacija, no, ima i muškarac koji se bave ovom metodom. Praksa gatanja iz taloga kafe zapravo nema posebna ograničenja.

Ono što je svakako važno jeste da tumač bude osoba koja je upoznata sa značenjem simbola. Kao što sigurno znate, simboli su kulturno uslovljeni i postoji ih nebrojeno mnoštvo.

Što više znanja posedujete o simbolizmu i porukama koje se kroz određene znake prenose, to ćete biti uspešniji u čitanju znakova u talogu kafe.

Vrlo je važno znati da ne bi trebalo da gledate u šolju sami sebi; to uvek treba da čini neko drugi. Ovo pravilo važi za većinu metoda gatanja i proricanja. Smatra se čak i da gatanje samome sebi može da ima negativan efekat na vašu sudbinu.

Postupak gledanja u šolju – osnovni koraci

Dali smo nekoliko opštih primera kako se sve može tumačiti talog iz ispijene kafe. U nastavku ćemo opisati kako se najčešće gleda u šolju u našim krajevima, šta nam je za to potrebno i kako treba pristupiti tumačenju simbola.

U narednim pasusima ćemo posvetiti pažnju grupama i vrstama simbola te njihovim pojedinačnim značenjima.

Šta nam je potrebno da zavirimo u sudbinu koja se krije u šoljici kafe? Sve što nam je potrebno jeste džezva za kuvanje kafe, šoljica za kafu – najbolje da bude sasvim bela, srednje veličine, da nema drške. Neophodna nam je i kafa, koju treba skuvati tako da bude srednje gusta, kako bi talog mogao lepo da se razlije nakon pijenja.

Preporučuje sa da se za gatanje stavi malo više same kafe nego što je inače praksa, kod ’običnog’ spremanja. Podrazumeva se da se u kafu ne dodaje mleko i da se ne koristi šećer; kafa mora biti sasvim čista. Kafa za gatanje se pije vruća, nakon ispijanja treba laganim pokretima okretati šolju i to levom rukom, da se soc rasporedi.

Pošto se to obavi, šoljica se izvrće na tanjirić, tacnu i ostavi se da se prohladi, za šta je potrebno par minuta. Kod nekih tumača se ovaj postupak neznatno razlikuje, odnosno najpre se šoljica preklopi tacnom, pa se tek onda okrene. U suštini, nema mnogo razlike. Ne treba ostaviti talog da stoji previše dugo.

Tajne majstora gledanja u šolju – kako pripremiti najbolju kafu za gatanje?

Kuvanje kafe za gatanje ne razlikuje se mnogo od uobičajene pripreme kafe, osim što je važno da se u napitak ništa ne dodaje, već se kafa ispija vruća, gorka i crna.

Ako umete da kuvate običnu tursku kafu, nije nam potrebna neka posebna veština. Ipak, majstori čitači kafe uvek imaju poneki dobar savet.

Neka od uputstava za pripremu idealne kafe za gatanje zapravo se ne odnose na samu tehniku kuvanja, koliko na postupak kome se izlaže skuvana kafa i talog koji za njom ostane.

Ovaj postupak smo izneli u najosnovnijim crtama. Dakle, evo nekoliko korisnih saveta.

Pošto se soc, talog, brzo suši, treba voditi računa o vremenu. Dovoljno je pet do najviše deset minuta da talog u prevrnutoj šoljici bude spreman za čitanje.

Ako se previše osuši, u njemu neće moći da se formiraju dobro uočljivi i čitljivi simboli. U već ispijenu kafu ne treba dodavati još kafe ili taloga, kako bi se unapredio rezultat.

Kada se kafa ispije, šoljicu treba okretati da se talog po njoj ravnomernije rasporedi, ali ovo treba činiti sasvim nežno i kratko.

Nikako nije dozvoljeno da se na bilo koji drugi način utiče na raspored soca u šolji, niti da se on meša ili maže po unutrašnjosti šolje. Svaka dodatna intervencija zapravo narušava sam postupak čitanja.

Jedno nepisano, ali ne i strogo pravilo glasi da se celokupan sadržaj šoljice treba ispiti u tri, do najviše sedam gutljaja; pretpostavljamo da to zavisi i od veličine šolje. Nije neophodno da kafu popijemo na ovakav način kako bismo dobili dobro tumačenje. Postoji, međutim, nekoliko pravila koja se moraju poštovati.

Šoljicu treba držati desnom rukom. Ovo kasnije određuje delove šolje za pravilno čitanje. Kod šoljica koje nemaju dršku, ona strana koja je bliža osobi kojoj se proriče se iščitava nakon one bliže tumaču. Ako šoljica ima dršku, ona treba da bude sa desne strane tumaču, prilikom čitanja.

Podela prostora šolje prilikom tumačenja – geografija šolje

Takozvana ’geografija šolje’ odnosi se na podelu same šoljice sa talogom na segmente na osnovu kojih se dalje obavlja traženje simbola i njihovo tumačenje.

Uobičajen način za podelu šolje na njene ’geografske’ oblasti je sledeći. Leva oblast u odnosu na dršku šoljice, ako je ima, predstavlja onu osobu kojoj se gata.

Na polovini koju smo odredili kao osobu kojoj se gata nalaze se delovi koji određuju vreme. Prva polovina leve strane, od drške, odnosi se na vreme koje teče, koje protiče, a druga polovina se odnosi na buduće vreme, ono koje se bliži. Desna strana u odnosu na dršku predstavlja životnog saputnika.

Kao što smo već pomenuli kod turskog načina gledanja u šolju, delovi koji se nalaze gore, bliže ivici šolje predstavljaju sadašnje vreme i skoru budućnost, a donja polovina se odnosi na prošlost.

Dno šolje se odnosi na nesreće. Pošto smo podelili šolju na oblasti za čitanje, treba da obratimo pažnju na izgled taloga; samim tim, već započinjemo tumačenje.

Izgled i karakteristike taloga kafe

Sam raspored šara/simbola i izgled taloga mogu da otkriju ponešto o osobi kojoj se gata. Boja i gustina taloga u šolji otkrivaju karakter onoga kome se gata.

Ukoliko je gust i taman, znači da je reč o osobi koja ima visoko samopouzdanje i čvrst karakter. Ukoliko je, međutim, svetlije boje i providan, znači da je naš klijent vrlo nervozna i nesigurna osoba.

Kada je ’reljef’ taloga u šolji vrlo izražen, veoma razrađen i ispunjen raznoraznim figurama, onda je naš dragi gost neko ko ili vodi izuzetno bogat i aktivan život, ali može da se odnosi i na trenutnu fazu života koja je haotična i veoma burna.

Dakle, ovakav prikaz može da bude i pozitivan i negativan, u zavisnosti, naravno, od konkretne situacije.

Kada su šare i simboli u šoljici sitni, ali vrlo izraziti i jasno uočljivi, to znači da je osoba kojoj se čita orijentisana na detalje, da je veoma pametna, organizovana, da ima visoku pronicljivost i da ume da isplanira svoje aktivnosti do najsitnijih detalja.

Ponovo, ovakav prikaz može da bude dvojake prirode, u odnosu na konkretnu osobu.

U ’geografiji kafe’ treba posebno naglasiti oblast koja se nalazi oko drške, ukoliko je šoljica ima. Smatra se da se one figure koje se oko nje javljaju odnose na sve stvari koje su vezane za dom.

Simboli sa leve strane drške odnose se na prošlost tog doma,a oni desno na budućnost. I prošlost i budućnost u čitanju iz taloga kafe uvek se bliske.

Veličina simbola takođe igra važnu ulogu kada je reč o čitanju. Ovde se treba voditi sasvim prostom logikom. Oni oblici koji se prikažu kao najveći, shodno tome imaju i najveći značaj.

Manji oblici ili oni koji se tek naziru imaće manji značaj. Ono što je takođe veoma važno, jeste da slike koje se u šoljici pojave treba posmatrati kao celinu.

Povezivanje motiva u šolji je ključno za tumačenje sudbine. Preduslov za dobro razumevanje veze između simbola upravo je poznavanje značenja samih simbola.

Simboli koji se javljaju prilikom čitanja iz šolje mogu biti najraznovrsniji i svi se mogu međusobno povezivati. U talogu kafe se mogu videti slova, brojevi, razni znakovi, životinje, biljke, ljudi itd.

Čudesni simboli u talogu kafe

Za pravilno tumačenje sudbine pomoću gledanja u šolju zapravo je najvažnije da poznajete značenje simbola. Oni mogu biti mnogobrojni i raznoliki, kao i u mnogim drugim metodama gatanja.

Šta je to simbol? Termin simbol nastao je od grčke reči koju bismo doslovno mogli prevesti kao ’lozinka’. Ona je skovana od dve reči za ’zajedno’ i ’staviti’, što donekle i označava prirodu simbola kao takvih.

Simbol jeste nešto čime se određuje nešto drugo, ceo jedan skup elemenata koji se mogu odrediti tim ’nečim’. Simboli pre svega služe kao sredstvo za komunikaciju među ljudima; oni predstavljaju medijum za određivanje sudova i oni su sastavni element u konstruisanju saznanja. Ljudi upotrebljavaju simbole za konstrukciju identiteta.

Simboli imaju veliku vrednost za čoveka, a njihova sama vrednost je raznolika. Kada je reč o gatanju i proricanju, simboli se uglavnom javljaju kao slikovni.

Važno je napomenuti da jedan simbol može imati i više različitih značenja. Ilustracije radi, dok se crna mačka u velikom delu sveta smatra lošim znakom, u Britaniji se smatra srećnim.

Slova u talogu kafe

U talogu kafe se mogu pojaviti pojedinačna slova. Simbolična i magična vrednost slova posvedočena je kroz istoriju u različitim oblicima proricanja, a ista vrednost im se može pridati i prilikom čitanja iz taloga kafe.

Pojedinačna slova mogu imati jednostavno značenje; na primer, slovo A, kao prvo slovo azbuke ili alfabeta odnosi se na početke, posebno na srećne početke.

Slova koja se ponekad vide u talogu kafe mogu da budu početna slova imena i prezimena. Ukoliko se pojave, razmislite o ljudima iz vašeg okruženja, bilo da postoje osobe čije vas ponašanje zbog nečega zabrinjava, bilo da slovo možete da povežete sa nekom jako dragom osobom itd.

Osim što mogu označavati imena, slova i sama za sebe mogu da imaju posebna značenja. Neiscrpna moć povezivanja simboličkih značenja može dodatno pojasniti neke odnose sa određenim ljudima čija imena počinju na data slova.

 • Slovo A – Počeci, početak realizovanja neke velike želje, emotivno zadovoljstvo, uspesi na emotivnom planu
 • Slovo B – Nesigurnost, neodlučnost oko odlučivanja, dvoumljenje u vezi ne preterano važnih tema, pridavanje značaja nevažnim stvarima, nemogućnost uviđanja realnih problema
 • Slovo C – Slovo ’c’ kao nepotpuni krug označava nedovršenost, neočekivana dešavanja u kojima nije lako snaći se, ali i prekid nekih nepogodnih situacija
 • Slovo D – Označava postojanost i samouverenost, koju često može pratiti arogancija, odbijanje ljudi upravo ovom poslednjom osobinom
 • Slovo E – Obaveštenja i novosti od važnosti, prenošenje informacija, oglašavanje, saopštavanje nekome drugom podataka od velikog značaja
 • Slovo F – Spremnost da se prelaze granice po cenu uspeha, upornost u postizanju cilja, ali i ignorisanje dobronamernih saveta i pouka od strane drugih ljudi
 • Slovo G – Odvajanje od grupe, početak samostalnosti, pokretanje sopstvenih planova ili poslova i projekata, nezavisnost
 • Slovo I – Iskrenost, odlučnost, dobra komunikacija i odnos od poverenja, istinoljubiva osoba, direktnost, susret sa osobom ovakvih osobina
 • Slovo H – Ravnoteža, stabilnost, rešavanje potencijalno opasnih situacija; isto važi za ćirilično slovo N
 • Slovo J – Izdajstvo, tračevi, glasine, klevete, razočarenje; izdaja od nekoga na koga ste se oslanjali
 • Slovo K – Doslovno ’klackalica’, životna klackalica, nemogućnost da se nešto postigne, velike amplitude po pitanju uspona i padova, osrednjost
 • Slovo L – Ulaganje energije u stvari za koje nema mnogo izgleda da mogu da uspeju, nepokolebljivost u uverenju da se nešto ipak može učiniti
 • Slovo M – Svađa i sukob sa ljudima sa kojima inače niste u dobrom odnosu i koji vam namerno smetaju u ostvarenju određenih ciljeva
 • Slovo N – Rastanak, sukobljavanje, emotivno razočarenje, nerazumevanje, netolerancija, nemogućnost za pronalaženje zajedničkog rešenja
 • Slovo O – Slovo O se može povezati i sa nulom, te njegovo značenje može doslovno označavati ’sve ili ništa’; utisak da se vrtite u krug, ali i punoća, postignuće, zatvaranje kruga u dobrom smislu, dovršetak neke priče
 • Slovo P – Propadanje veoma bliskih odnosa, pad i pokleknuće od koga nije lako oporaviti se, potpuni gubitak poverenja u neke drage ljude
 • Slovo R – Sreća, prosperitet, radovanje, čast, dostojanstvo i poštenje; spremnost na veliku žrtvu zarad viših ciljeva; isto važi u za slovo R ćirilično
 • Slovo S – Nastojanje prilagođavanja drugima, koje nije od koristi, ’krivljenje’, ’savijanje’ prema zahtevima i očekivanjima drugih ljudi, zanemarivanje ličnih potreba i ciljeva
 • Slovo T – Obistinjenje nekih negativnih slutnji ili stanje i okolnosti koje se ne mogu lako objasniti, rastumačiti, pa ni razrešiti; situacija koja zahteva vreme da se iskristališe
 • Slovo U – Uspeh uz pomoć onih koji su na višim položajima, sposobnost da se priznaju nedostaci i nemoć, sposobnost da se zatraži ili zamoli za pomoć
 • Slovo V – Slovo koje simbolizuje pobedu, victoria; pobeda pravednosti i časti; obrnuto slovo ima suprotno značenje
 • Slovo Z – Nesposobnost zastupanja sopstvenih ciljeva i interesa, teškoće vezane za to

Slova pisana ćiriličnim pismom imaće ista značenja kao i njihovi parnjaci. Za ostala slova koja se ne nalaze na ovom spisku nema dostupnih podataka, ali će ona svakako imati posebna značenja prilikom individualnog čitanja.

U talogu kafe mogu se prepoznati i slova iz pisama stranih jezika i u tom slučaju mogu imati značenja slična svojim ekvivalentima ili pak sasvim posebna.

Brojevi u talogu kafe

Brojevi su oduvek imali izuzetno značajno mesto u čovekovom poimanju sveta. Brojevi imaju svoje sopstvene vibracije i energiju, oni su zapravo sastavni deo svega što nas okružuje.

Brojevima smo okruženi u svakodnevnom životu. Čak i oni koji nam skrenu pažnju van proricanja, koji se često ponavljaju ili ih sanjamo, mogu da nam prenesu neku poruku.

Prilikom gledanja u šolju, brojevi se relativno često javljaju. Pogledajmo koja su neka od osnovnih značenja brojeva koji se pojavljuju u talogu kafe.

 • Broj 1 – Broj jedan označava ljubav, odnosno nekoga ko prema vama gaji topla osećanja
 • Broj 2 – Ovaj broj nije dobar znak i odnosi se na neugodne situacije, oboljenja, loše okolnosti
 • Broj 3 – Tri je srećan broj i obično označava postignuće, materijalnu dobit, uspehe
 • Broj 4 – Uopšteno, četvorka ima pozitivnu simboliku i označava srećne okolnosti
 • Broj 5 – Petica nije dobar broj u čitanju iz kafe i označava tračarenje, lažne glasine, ogovaranje
 • Broj 6 – Ovo je broj koji se odnosi na bračnu zajednicu, venčanje, svadbu
 • Broj 7 – Sedmica je srećan broj, posebno u kontekstu porodičnih odnosa
 • Broj 8 – Osam je broj razdora i rasprave, odnosi se na svađu sa nekom bliskom osobom
 • Broj 9 – Broj devet otkriva nove horizonte, treba očekivati nešto novo
 • Broj 10 – Desetka, kao i broj 100, označavaju velike uspehe i sreću

Razni simboli

Pored slova i brojeva, u talogu kafe se mogu videti najrazličitiji oblici. U nastavku ćemo izložiti značenja nekih od najčešće viđenih simbola koji su svima nama dobro poznati.

Podsetićemo da prilikom tumačenja ovih simboli uvek treba obraćati pažnju na sve karakteristike određenog simbola, poput veličine, vidljivosti, jasnoće.

Važno je obratiti pažnju i na boju same predstave, jer njeno značenje može da varira u odnosu na to da li je sama figura ’crna’, u odnosu na belu površinu unutrašnjosti šoljice, ili je ona sama bela, okružena tamnim talogom. Ponekad se ovaj kontrast tumači kao negativno/pozitivno. Sledi niz primera.

Anđeo – Možemo reći da je prikaz anđela uvek dobar znak. Anđeli donose dobre vesti, sreću, i sobom nose božansku energiju.

Aždaja – Ale i aždaje oduvek su bile sinonim za veliku nevolju i pretnju. Ale u našem narodnom predanju predstavljaju magijska bića zadužena za velike vremenske nepogode. Videti aždaju u talogu kafe označava nevolju, ali onu koju je moguće prevazići.

Delfin – Delfini označavaju razumevanje, zajednicu, komunikaciju, poseban nivo razumevanja sa nekom određenom osobom.

Konj – Konji viđeni u talogu kafe uglavnom su dobar znak. Označavaju nagrađenu marljivost i trud, označava dobre odnose, prijateljstva, brak, ortakluk. Konji mogu predstavljati i sreće i nesreće, baš onako kako o njima piše Dučić: crni i beli konji stalno trče naporedo u našim životima; poneki put beli prednjače, a nekada crni.

Mačka – Mačka u čitanju se obično povezuje sa lukavošću, prepredenošću i manipulacijom. Mačka se obično odnosi na osobe koje bi želele da vas na neki način iskoriste ili da vama upravljaju i kojima ćete se morati suprotstaviti. Sa druge strane, može označavati i vašu sposobnost da se kao mačka, gipko izvučete iz nepovoljnih okolnosti.

Petao – Petlić je simbol novog dana i proticanja vremena, kao prvi glasnik rađanja sunca. Petao kao simbol predstavlja oprez i budnost, označava i napredak, prosperitet i blagostanje.

Srce – Srce se dosta često može videti kao simbol u talogu kafe, što je sasvim razumljivo, ono je, na neki način, sam centar našeg bića. Značenje zavisi od toga da li je crno ili belo. Ako je tamno, onda se odnosi na podmuklost, posebno nekoga u koga se ima poverenja. Belo srce je čisto srce, označava iskrenost i ljubav.

Slon – Slon označava pamćenje, stabilnost, značaj zajednice i porodice. Slon je i simbol blagostanja, uspeha i napretka, posebno u materijalnom smislu.

Zec – Životinja koja simbolizuje brzinu, ali i strah, plen, beg, zec kao simbol u talogu od kafe označava brzopletost, nestrpljenje, sklonost nepromišljenim odlukama i delanju. Glavni razlog za takvo ponašanje zapravo je strah sa kojim ne umete da izađete na kraj i koji vas nagoni da se uklonite iz situacije, umesto da je rešite.

Related Posts