Numerologija broj 1

Numerologiju možemo definisati kao nauku o brojevima, što i jeste značenje samog termina.

Međutim, ne misli se na nauku u matematičkom smislu, već metafizičkom.

Numerologija se smatra jednom granom astrologije; ova dva pravca su neodvojiva jedan od drugog, budući da se oba bave uticajem viših, kosmičkih sila na život ljudi.

Osnovno polazište numerologije je u tome da svaki broj poseduje sopstveno duboko i specifično značenje, odnosno da u sebi nosi kosmičku energiju jedinstvene vibracije.

Sve što je poznato čoveku može se izraziti uz pomoć brojeva. Na izvestan način, brojevi jesu sama suština svega što postoji. Numerologija je veoma stara nauka.

Mnogi drevni narodi su se koristili numerologijom kao veštinom za proricanje događaja i tumačenje sudbine pojedinca; njom su se bavili astrolozi, matematičari i drugi.

U staro vreme nije postojala striktna razlika između nauke i onoga što danas nazivamo pseudo-naukom.

Uticaj zvezdanih puteva na zbivanja na zemlji, uticaj numeroloških proračuna, posmatrani su zajedno.

Numerologijom su se bavili Stari Egipćani, Grci, drevni Kinezi i Indijci. U savremeno doba, numerologija ponovo dobija na značaju i popularnosti.

Bez obzira na zvanične stavove prema ovoj drevnoj veštini, veza između brojeva i ljudskih sudbina se teško može poreći. Kako pomoću brojeva razumevamo sudbinu?

Tumačenje sudbine pomoću numerologije

Numerologija je drevna veština koja nam može pomoći da bolje razumemo sebe i svet koji nas okružuje, svoje mesto u njemu.

Takođe, uz pomoć numerologije možemo bolje sagledati mogućnosti koje nam se nude, moguće životne puteve, otkriti svoje veštine i talente, odgovoriti na pitanja koja se tiču ljubavi, karijere, ličnog razvoja.

Kako to možemo saznati uz pomoć brojeva? Ono na šta je numerologija primarno usmerena jeste izračunavanje takozvanog ličnog broja, odnosno broja životnog puta.

Lični broj nije teško izračunati i to svako može učiniti za sebe. Ovaj broj je zapravo konačan numerološki zbir brojeva koje čine datum rođenja pojedinca.

Brojevi se sabiraju sve dok ne dobijemo prost rezultat; lični brojevi su svi jednocifreni, uz dva izuzetka.

Izračunavaju se tako što svodite svaki element datuma rođenja, dan, mesec i godinu, na jednocifrene brojeve, koji se sabiraju.

Na primer, ukoliko ste rođeni 9. oktobra 1988, vaš lični broj se izračunava na sledeći način.

Pošto je 9 već određen, ostaje da saberete 1+0 = 1, za mesec, te 1+9+8+8=26, dalje, 2+6=8, za godinu. Konačni zbir će izgledati ovako: 9+1+8=18, 1+8=9. Broj vašeg životnog puta je devet.

U izračunavanju ličnog broja postoje izuzeci, a to su takozvani ‘master brojevi’. To su brojevi 11 i 22 koji se ne svode na jednu cifru i kao takvi imaju posebno značenje.

Osnovna značenja u numerologiji

Dakle, lični brojevi su svi od 1 od 9, kao i ‘super brojevi’, master brojevi 11 i 22, sa svojim posebno izraženim energijama.

Svaki od ličnih brojeva reflektuje određene karakteristike ličnosti i temperamenta i samim tim ukazuje na naš životni pravac.

Brojevi 11 i 22 su zapravo specifični numerološki primeri brojeva 2 i 4.

Takođe, numerologija je povezana sa značenjem slova, odnosno sa numeričkim u samim slovima.

Svako slovo ima i svoju numerološku vrednost, te se značenje slova može izračunati po istom principu kao što izračunavamo lične brojeve.

Tako se jedna ‘vrsta’ ličnog broja može dobiti i kroz numerološko tumačenje imena, a dva rezultata (datum i ime) se mogu dalje sabirati, kako bi se dobila kombinovana vrednost.

Ipak, najosnovnije tumačenje ličnih brojeva obično se odnosi na onaj broj koji dobijamo pomoću izračunavanja numerološke vrednosti našeg datuma rođenja.

Pre nego što se posvetimo detaljnom tumačenju ličnog broja 1, pogledajmo koja su neka od osnovnih pozitivnih i negativnih značenja svakog ličnog broja ponaosob.

 • 1 – samoinicijativnost /naređivački karakter
 • 2 – dobrodušnost/nesigurnost
 • 3 – dopadljivost/površnost
 • 4 – pragmatičnost/nemaštovitost
 • 5 – nezavisnost/zabrinutost
 • 6 – isceliteljske sposobnosti/potiskivanje
 • 7 – apstraktno mišljenje/introvertnost
 • 8 – prirodni vođa/arogancija
 • 9 – vizionar/egocentrizam
 • 11 – idealizam/manjak samopouzdanja
 • 22 – stvaralac/preterano kritikovanje

Lični broj 1 u numerologiji

Broj životnog puta ili lični broj 1 jeste broj koji određuje velike i odvažne vođe, ljude koji u sebi poseduju kvalitete uspešnih lidera.

Ove osobe ne potpadaju lako pod uticaj okoline i ne dozvoljavaju da ih okolnosti izbace iz takta.

Oni nisu kruti, već su sposobni da se prilagode situaciji i da iz nje izvuku ono najbolje; štaviše, sposobni su da okolnosti prilagode sebi.

Lični broj 1 – ličnost i karakter

Osobe čiji je lični broj 1 okrenute su svojim ciljevima i od njih ne odustaju lako.

Poseduju izuzetnu snagu ličnosti i lični integritet, te ne dozvoljavaju da ih okruženje, tuđa mišljenja i same okolnosti lako pokolebaju na njihovom putu.

Ove osobe su veoma posvećene svojim ciljevima, odlučne i ambiciozne.

Lični broj jedan odlikuje se izuzetnom revnošću i spremnosti na naporan rad kako bi se nešto postiglo.

Ove osobe ne prezaju od prepreka na putu jer sve pred sobom vide kao izazov za sopstveno usavršavanje i napredovanje.

Ovo su veoma srčani ljudi, koji se i srcem i dušom predaju svojim zamislima i poslu.

Takođe, osobe sa ličnim brojem 1 su veoma odgovorne i bez problema se nose sa životnim poteškoćama.

Pune su optimizma i čvrsto veruju u uspeh, bez obzira koliko im je teško.

Broj 1 je veoma usmeren na razvijanje ličnih kvaliteta, ali osobe u kojima je njegova energija balansirana umeju da prime ljubav i pažnju od drugih, a same su zaštitnički nastrojene i velikodušne.

Lični broj jedan ponekad čini osobe čiji životni put određuje nestrpljivim, previše entuzijastičnim, pa samim tim nezadovoljnim kada stvari ne idu baš sasvim po planu.

Međutim, oni su sposobni da na efikasan način procesuiraju ovakve probleme i zapravo ih preokrenu u sopstvenu korist. Svako iskustvo za broj 1 je dobra lekcija i korak na bolje.

Lični broj 1 – pozitivne i negativne karakteristike

Svaki lični broj može ispoljavati i pozitivne i negativne karakteristike, u zavisnosti kako se njegova energija u nama manifestuje i kako mi njome upravljamo.

Tako je jedan od najvećih kvaliteta osoba sa ličnim brojem 1 nepresušna kreativnost, dinamičnost i sposobnost da sami izgrade svoj životni put.

Osobe sa broje 1 se ne boje toga da njihove inovativne ideje mogu naići na prepreke.

To ih čini hrabrim i veoma samopouzdanim, mada ponekad može odvesti i u drugu krajnost u kojoj ove osobe nastoje da sopstvene ideje nametnu drugima po svaku cenu.

Lični broj 1 nosi sa sobom rizik od preterano dominantnog ponašanja, agresivnosti i opsednutosti ličnim uspehom.

Negativne strane ličnog broja 1 jesu sebičnost, samoživost, narcizam, agresivnost, prenaglašen entuzijazam koji može biti iscrpljujuć i za vas i za okolinu, preterana zabrinutost za lična pitanja.

Osobe sa ovim brojem mogu postati nasilne u slučajevima kada im stvari ne idu na ruku, bezobzirne i izuzetno nametljive.

Lični broj 1 – interesovanja i karijera

Samopouzdane, kreativne, samoinicijativne i inteligentne, osobe čiji je životni put određen brojem 1 imaju izuzetnog dara da predvode druge i da budu na uticajnim pozicijama, bez obzira o kom profesionalnom domenu je reč.

Osobe sa brojem 1 imaju dar harizmatičnog vođe koji je u stanju da nadahne druge ljude, koji je odgovoran, ume da ceni tuđ rad i kog će ljudi voleti.

Ove osobe najbolje funkcionišu kada rade samostalno. Za njih je najbolje da budu sopstvene gazde, odnosno da budu na položaju uprave.

Ne snalaze se dobro sa autoritetima, jer oni sami imaju prirodnu sposobnost vođstva.

Takođe, mogu uspeti u svim oblastima koje im dozvoljavaju potpunu slobodu i samostalnost.

Osobe sa ličnim brojem 1 daju cele sebe u sve što rade, bilo da se nalaze na čelu velike kompanije ili upravljaju porodičnim biznisom.

Isto se odnosi i na sva njihova interesovanja pored karijere; ovo su najčešće samostalni projekti koji ima mogu doneti dodatni uspeh.

Ove osobe su, među svim ostalim ličnim brojevima, najusmerenije na konkretne ciljeve.

Problem koji mogu doživeti jeste da se preopterete poslom, a da to ne primete na vreme, odnosno da ne osete loše posledice preterane fokusiranosti na rad i uspeh, pre nego što bude kasno.

Sklone su da se iscrpljuju radom i često ne umeju da odrede koliko njihovo telo može da podnese. Preokupiranost može loše uticati na njihovo mentalno i fizičko zdravlje.

Lični broj 1 – duhovno i telesno blagostanje

Osobe sa ličnim brojem 1 su po pravilo veoma otporne i izdržljive, ali sklone preteranom iscrpljivanju.

One retko zanemaruju svoje telo i zdravstveno stanje, no imaju tendenciju da precenjuju sopstvene mogućnosti.

U stanju su da i pored brojnih zadataka koje sebi zadaju, postave pred sebe i fizičke izazove.

Za ove ljude je važno da uvek odvoje i neko vreme za odmor, u fizičkom, ali i duhovnom i mentalnom smislu.

Skloni su takozvanom ‘pregorevanju’ u radu, o čemu god da je reč.

Izuzetno je važno da povedu računa o ishrani, o fizičkoj aktivnosti (koja obavezno podrazumeva i kvalitetan odmor), opuštanju i kvalitetnom snu.

Lični broj 1 – kompatibilnost, horoskop, srećni kamen

Kada je reč o kompatibilnosti, možda najteža kombinacija sa brojem 1 jeste druga osoba istog ličnog broja.

Teritorijalni, dominantni, snažne ličnosti, dve osobe sa ličnim brojem 1 mogu stalno posmatrati jedna drugu kao konkurenciju.

Sa druge strane, ovo može da bude vrhunska kombinacija, koja zahteva da su obe osobe u stanju da manifestuju najviši kvalitet sopstvenog ličnog broja.

U tom slučaju, njihova veza je zasnovana na neizrecivom poštovanju, odanosti i poverenju; dve jedinice su istinski saborci i partneri o kakvom god odnosu da je reč.

Sa brojem 1 kompatibilni su brojevi 3 i 5. Broj tri unosi u odnos lepršavost i opuštenost koja broju 1 nedostaje, a 1 zauzvrat čini broj 3 stabilnijim, odgovornijim i ozbiljnijim.

Broj 5 je avanturistički nastrojen i može savršeni dopunjavati harizmu i odvažnost broja 1, a da mu pritom ne predstavlja konkurenciju.

U suštini, broju 1 odgovaraju osobe čija je energija usmerenija ka spolja, koje su veoma tople i saosećajne.

Istovremeno, osobe sa ovim ličnim brojem traže izazove, te im, u društvenim i ljubavnim odnosima treba parirati.

Lični broj 1 se vezuje za sunčevu energiju i zodijački znak Lava, ali i sa energičnim planetama Mars i Merkur.

Ličnim brojevima se, kao i horoskopskim znacima, dodeljuju kristali koji mogu pospešiti njihove najbolje kvalitete.

Kristali za osobe sa ličnim brojem 1 su angelit, akvamarin, apačka suza, mahovinasti ahat, dimni kvarc, sunčev kamen i serafinit.

Related Posts