Numerologija broj 2

Numerologija je drevna veština tumačenja sudbine i predviđanja, koju su praktikovali mnogi stari narodi, ali koja je i danas veoma popularna.

U savremeno doba, numerologija se ne smatra zvaničnom naukom; ipak, njen naziv znači ’nauka o brojevima’.

Numerologija se ne bavi razumevanjem brojeva u matematičkom, već u metafizičkom smislu.

Ova stara disciplina je srodna astrologiji, odnosno, smatra se jednom oblašću astrologije.

Praktikovali su je još stari Vavilonci i Egipćani; neki od najstarijih arheoloških podataka koji svedoče o praktikovanju numerologije potiču iz vremena cvetanja ovih civilizacija.

Numerologijom su se bavili i Kinezi, Japanci, Grci i Rimljani.

Osnovno načelo numerologije jeste da svaki broj u univerzumu ima specifično značenje.

Zapravo, ljudi čitav svet mogu izraziti pomoću brojeva.

Numerologija polazi od toga da brojevi emituju kosmičku energiju koja je u svakom od njih manifestovana na poseban način.

Numerologija, kao deo individualnih astroloških tumačenja, otkriva puno o individualnoj ljudskoj sudbini.

Tumačenje sudbine pomoću numerologije

Kada govorimo o numerologiji, obično mislimo na njenu primenu u tumačenju sudbine.

Numerologija počiva na premisi da su ljudski životi pod uticajem određenog ličnog broja, koji je zasnovan na našem datumu rođenja.

Bez obzira na religijsko usmerenje, kulturno uslovljena verovanja i druge faktore, teško je prenebregnuti uticaj kosmičkih okolnosti na osobine pojedinaca i njihove živote.

Lični brojevi se izračunavaju na jednostavan način, tako što se takozvani bioritamski broj, zasnovan na danu i mesecu rođenja, sabira sa generacijskim brojem, godinom rođenja.

Konačan rezultat je jednocifreni broj ili neki od takozvanih super brojeva, ’master brojeva’, 11 i 22, koji se ne svode na jednu cifru i imaju posebna značenja.

Lični broj se može izračunati na sledeći način. Ukoliko je osoba rođena, na primer, 5. maja 1977, lični broj izračunavamo ovako: broj meseca maj je 5, dan rođenja je 5, te njih ne moramo dalje svoditi, ali zato sabiramo cifre date godine, 1+9+7+7=24, 2+4=6.

Dalje, sabiramo 5, 5 i 6; rezultat je 5+5+6=16, 1+6=7. To znači da je lični broj osobe rođene na ovaj datum broj sedam.

Osnovna značenja u numerologiji

Lični brojevi se pre svega odnose na ličnost, karakter i temperament pojedinca, na sličan način kao znaci zodijaka.

Svaki lični broj otkriva karakteristike kojih možda nismo sasvim svesni ili na kojima ne radimo dovoljno.

Naše lične sklonosti, tendencije, kvaliteti, vrline i mane imaju presudan učinak na to u kom životnom polju ćemo najviše briljirati, oblikuju naše odnose sa ljudima i prema životu uopšte.

Svaki lični broj nosi u sebi neke osnovne karakteristike, odnosno, određene ljudske osobine su sadržane u svakom od ovih brojeva.

To ne znači da ne možemo posedovati i ispoljavati i neke druge osobine, osim onih koje su sadržane u našem ličnom broju, niti da nužno moramo pratiti baš onaj životni pravac koji lični broj podrazumeva kao najbolji.

Tumačenje ličnih brojeva i razumevanje njihovih značenja i energija pomaže nam da odgonetnemo naše najveće potencijale, da iskoristimo sopstvene datosti, da se razvijamo duhovno, umno i fizički na najbolji način.

Znanja o ličnom broju će nam pomoći da shvatimo zašto nam određene stvari ne idu od ruke ili zašto se ne snalazimo u pojedinim odnosima.

Na taj način na mogu ukazati na to šta treba da učinimo kako bismo se ostvarili na najbolji način, oko čega treba da se više trudimo, u kakve odnose treba da ulažemo.

Lični brojevi, od 1 do 9, uključujući ‘master brojeve’ 11 i 22 imaju neka opšta pozitivna i negativna značenja. Pojedina od njih su sledeća.

 • 1 – entuzijazam/samoiscrpljivanje
 • 2 – brižljivost/nedostatak samopouzdanja
 • 3 – komunikativnost/neozbiljnost
 • 4 – odgovornost/preterana strogoća
 • 5 – avanturistički duh/rasejanost
 • 6 – nega/zanemarivanje
 • 7 – mudrost/izgubljenost
 • 8 – postojanost/krutost
 • 9 – produhovljenost/ponos
 • 11 – idealističko shvatanje/nesigurnost
 • 22 – kreativnost/prevelika samokritičnost

Lični broj 2 u numerologiji

Osobe sa ličnim brojem 2 po svom karakteru su miroljupci, osobe koje poseduju izuzetnu sposobnost empatije, izraženiju nego kod drugih ljudi, koje su veoma usmerene na druge, koje brinu i vode računa o zajednici.

Istovremeno, ove osobe su sklone konzervativizmu i tradicionalnim strukturama. Porodicu vrednuju iznad svega.

Za ove ljude, suština života leži u odnosu sa drugim ljudima. Oni sami nisu skloni da se ističu, ali su izvrsni medijatori između drugih ljudi.

Ove osobe imaju realističan pogled na svet, u stanju su da sagledaju prednosti i mane više opcija, umeju da posreduju u konfliktima.

Imaju puno razumevanja za ljude, ali ne gaze sopstvene principe zarad tuđih ciljeva.

Lični broj 2 – ličnost i karakter

Ljudi čiji je lični broj dva veoma dobro razumeju kako ljudi funkcionišu, za šta mogu da zahvale izraženoj intuiciji, veoma aktivnoj moći percepcije, dubokom promišljanju.

One ne hitaju da donose zaključke dok ne sagledaju sve okolnosti i ne saslušaju svoj unutrašnji glas. Osobe sa ličnim brojem dva su strpljive i mirne po prirodi.

Ovi ljudi retko ulaze u sukobe sa drugima, sa jedne strane zato što prema agresiji gaje veliku odbojnost, a sa druge zato što su sposobni da dobro procene ljude.

Oni često znaju šta vam je potrebno ili šta vas muči i pre nego što im to kažete. Izražena empatija, volja da se deli i drugome pomogne neki su od njihovih najvećih kvaliteta.

Sa druge strane, na isti način mogu razumeti i zbog čega se pojedine osobe prema njima ili drugima ponašaju loše.

To ne znači da će dopustiti da ih neko tretira na neprikladan način, već će dati sve od sebe da takvoj osobi ukažu na drugi način razmišljanja i ponašanja.

Imaju dar da umire druge ljude, umeju da uteše i spremni su da slušaju.

Ove osobe su veoma emotivne, što se može ispoljiti na različite načine, ne uvek za njih same i najbolje.

Uglavnom se veoma dobro slažu sa ljudima oko sebe, mada ponekad, zbog svoje empatične prirode, ne umeju sebe da sačuvaju od negativne energije iz svoje okoline.

Kao i svaki lični broj i broj 2 može ispoljavati i pozitivne i negativne karakteristike.

Lični broj 2 – pozitivne i negativne karakteristike

Osobe čiji je lični broj 2 su veliki mirotvorci, ljudi kojima nije teško da u tvorenje harmonije ulože čitavo svoje biće.

Kao osobe sa izraženom empatijom, oni su u stanju da dožive sva osećanja koja su prisutna u drugima; u stanju su da osete njihovu radost i tugu, bol, ushićenje i sve ostalo. Ovo može biti mač sa dve oštrice.

Sa jedne strane, osobe sa ličnim brojem 2 mogu da budu od velike pomoći drugima i to smatraju velikim darom.

Ako su energije u njima dobro balansirane, takve osobe su u stanju da svoju pažnju posvete drugima, a da to pritom ne utiče na njihovo sopstveno blagostanje i integritet u negativnom smislu.

Zapravo, pomaganjem drugima oni dopunjuju sebe.

Sa druge strane, mogu da budu slabijeg karaktera i da dozvole drugima da iskoriste njihovu prirodnu dobrodušnost i saosećanje.

Iako duboko intuitivni, što znači da mogu da proniknu u namere drugih ljudi, ponekad ne mogu da se odupru porivu da učine za druge, čak i onda kada to možda nije istinski potrebno ili kada je na njihovu štetu.

Ukoliko su snažnijeg karaktera, ove osobe se čvrsto drže svojih principa, a pritom su u stanju da poštuju i razumeju principe kojih se pridržavaju drugi, ukoliko takvi ne nanose konkretnu štetu i bol drugim ljudima ili svetu uopšte.

Uglavnom se pronalaze u oblastima u kojima mogu da doprinesu zajednici.

Lični broj 2 – interesovanja i karijera

Pojedinci čiji je lični broj dva posvećeni su u onim oblastima u kojima smatraju da mogu da doprinesu nekom širem planu, a ne samo ličnom uspehu.

Pošto imaju dobru intuiciju i razumevanje, razvijen osećaj za druge, ovi ljudi mogu biti uspešni u različitim oblastima koji se tiču nege i brige o drugima, najčešće onim koje se tiču savetovanja.

Mogu da budu dobri terapeuti u raznim poljima, od psihologije do fizičkih disciplina.

Njihova miroljubiva priroda, ali i odgovornost i visoke etičke vrednosti, čine ih izvrsnim diplomatama.

Dobro se snalaze u oblastima u kojima su važne pregovaračke veštine, sposobni da sagledaju obe strane.

Osobe sa ličnim brojem 2 nisu sklone isticanju, ali mogu da budu dobri predavači i vodiči.

Lični broj 2 – duhovno i telesno blagostanje

Osobe sa ličnim brojem 2 nisu sklone ekstremnim fizičkim aktivnostima, poput ekstremnih sportova i treninga.

Najbolje se osećaju ako puno pešače i provode dosta vremena u prirodi.

Opušta ih zelenilo, boravak sa životinjama, svako okruženje koje im pomaže da se rasterete nakupljene energije koju primaju od drugih ljudi.

Bilo da je pozitivna ili ne, ona može iscrpeti njihov duh.

Pojedinci čiji je životni put 2 ponekad su skloni da zanemare svoje duhovne i fizičke potrebe zarad drugih, o čemu treba da povedu računa.

Važno je da odrede prioritete i naprave dobar balans između posvećivanja potrebama drugih i svojih sopstvenih, bilo da je u pitanju životni ritam, način ishrane, fizička aktivnost i drugo.

Lični broj 2 – kompatibilnost, horoskop, srećni kamen

Govoreći o kompatibilnosti, osobe sa ličnim brojem su u stanju da održavaju primerene odnose sa svima, jer same nemaju sklonost ka konfliktu i diplomatski su nastrojene.

Najbolje se slažu sa osobama čiji je lični broj takođe 2, 6 ili 8. Dve osobe sa brojem 2 mogu imati veoma harmoničan odnos, u kome obe strane ‘čitaju’ jedan drugu.

Ovaj odnos može poći nizbrdo onda kada obe ili jedna od dve strane nije usmerena na drugu osobu, već se u potpunosti preda brizi o drugima, najčešće na velikom planu.

Ovo može dovesti do udaljavanja i osećaja zapostavljenosti; paradoksalno, u tom slučaju se dešava da osoba koja izuzetno brine o ljudima, zanemaruje onu osobu koja joj je najbliža, a obe vape za bliskošću.

Broj 6, koji ima prirodan dar da isceljuje i pomaže drugima, ali je sklon zatvaranju u sebe, može se veoma dobro slagati sa brojem 2.

Broj 2 mu pomaže da se otvori, a u njemu pronalazi svo saosećanje i nežnost koji su mu potrebni.

Broj 8, stabilan, postojan i uravnotežen, broju 2 predstavlja izuzetan oslonac, a zauzvrat ga čini mekšim i saosećajnijim.

Lični broj 2 povezan je sa Mesecom i sa zodijačkim znakom Rak, što govori o dubokoj emotivnoj prirodi osoba koje su rođene pod ovim brojem.

Kristali koji su povezani sa ličnim brojem 2 su haulit, vezuvijanit, rubin zoisit. Ovi kristali doprinosi balansu energija koje nosi lični broj 2.

Related Posts