Numerologija broj 3

Numerologija je alternativna disciplina koja se bavi izučavanjem brojeva, odnosno njihovim uticajem u našim životima i u svetu koji nas okružuje.

Smatra se pseudo-naukom, budući da nije zasnovana na utemeljenim principima koji važe za konvencionalne naučne pravce.

Numerologija je veoma bliska astrologiji i može se smatrati jednim njenim pravcem.

Z moć brojeva znali su svi stari narodi, a znanje o brojevima i njihovoj vezi sa sudbinom čoveka prenošeno je kroz vekove, sve do naših dana.

U staro doba, discipline poput astrologije, numerologije i srodnih pravaca nisu bili odvojeni od onoga što danas zovemo zvaničnim naukama.

Na primer, astrologija i astronomija su bile jedna nauka.

Neki od najvećih predstavnika svetske nauke, bavili su se i ovim alternativnim disciplinama. Kroz vekove, numerologija se širila po celom svetu.

Savremena numerologija o kojoj i mi govorimo pripisuje se čuvenom starogrčkom filozofu i matematičaru Pitagori.

Ne možemo reći da je ovaj slavni znalac izumeo numerologiju, ali su njegova znanja svakako doprinela njenom formiranju.

Danas, numerologija se, kao i nekad, praktikuje u svrhu razumevanja ljudske sudbine i sveta u kome se nalazimo i obitavamo.

Naš zemaljski svet je povezan i sa sferama koje su daleko van našeg poimanja, sa čitavom vasionom.

Numerologija počiva na hipotezi da svaki broj ima posebnu vibraciju i energiju, samim tim, i posebno značenje.

Tumačenje sudbine pomoću numerologije

Kada je reč o individualnoj numerologiji, odnosno praktikovanju numerologije kako bi se bolje razumela sudbina pojedinca, ono što nas najviše zanima su lični brojevi, to jest, brojevi životnog puta.

Numerologija smatra da svaka osoba ima svoj lični broj koji u sebi sadrži posebne kosmičke energije, a one utiču na čovekov karakter, na ličnost i temperament.

Lični brojevi se izračunavaju na osnovu datuma rođenja, tako što se bioritamski broj, koji se nalazi u numerološkom zbiru dana i meseca rođenja, sabere sa generacijskim brojem, kojem odgovara zbir cifara godine rođenja.

Postupkom izračunavanja dobijamo neki jednocifreni broj od 1 do 9, ili brojeve 11 i 22 koji se smatraju ’master brojevima’ i ne treba ih svoditi na jednu cifru.

Na primer, ukoliko ste rođeni 4. decembra 1962 godine, svoj lični broj izračunavate na sledeći način.

Broj dana rođenja je 4, broj meseca rođenja 12. Broju 4 dodajemo zbir cifara 1+2, odnosno broj 3.

Dakle, bioritamski broj će biti 4+3=7. Generacijski broj je, u ovom slučaju 1+9+6+2=18, 1+8=9. Lični broj je tako 7+9=16, 1+6=7.

Lični broj u navedenom primeru je, dakle, broj 7. Ukoliko je rezultat broj 11 ili 22, ili ako se ovi brojevi već nalaze u danu i mesecu, njih ne treba svoditi na jednu cifru sabiranjem; ova dva broja nose posebna značenja i energiju i u tom smislu predstavljaju izuzetke.

Datumi rođenja, zodijački znaci i brojevi neizostavno imaju veze sa karakteristikama ljudi.

Lični brojevi se izračunavaju upravo preko datuma rođenja, a tako dobijen broj smatra se brojem našeg životnog puta.

Lični broj ’upravlja’ našim životnim putem u prenesenom smislu. Razumevanje ličnog broja nam pomaže da ga i sami bolje sagledamo.

Osnovna značenja u numerologiji

Lični brojevi definišu nečiji karakter, ličnost i temperament, u svakom individualnom slučaju na njemu svojstven način.

Sasvim je jasno da mnogi ljudi na planeti mogu imati isti čini broj, ali to nikako ne znači da će se njihove ličnosti identično formirati niti da će pratiti isti životni put; kod svake osobe, lični broj igra posebnu ulogu.

Ipak, možemo reći da osobe koje imaju jedan određeni lični broj dele i neke karakteristike, na sličan način kao što možemo govoriti o horoskopskim znacima.

Svi ljudi rođeni u znaku Škorpiona mogu imati bar jedan delić sopstva koji će im biti zajednički, iako će se njihova celovitost ispoljavati na bezbroj različitih, potpuno jedinstvenih načina.

Kada je reč o ličnim brojevima, postoje neka univerzalna značenja koja se u njima sadrže.

Pre nego što se upustimo u detaljnu analizu ličnog broja 3, pogledajmo koje su neke od pozitivnih i negativnih opštih karakteristika svih ličnih brojeva.

 • 1 – odvažnost/netaktičnost
 • 2 – miroljubivost/podložnost
 • 3 – živost/neodgovornost
 • 4 – spretnost/nekreativnost
 • 5 – individualizam/nepostojanost
 • 6 – nežnost/povučenost
 • 7 – maštovitost/zatvorenost
 • 8 – integritet/egoizam
 • 9 – vizionarstvo/omalovažavanje
 • 11 – idealizam/sumnja u sebe
 • 22 – dar kreativnosti/osuđivanje

Lični broj 3 u numerologiji

Broj 3 je broj onih koji poseduju izvanredan dar kreativnosti i koji su sposobni da se izražavaju putem kreativnih medijuma.

Broj tri je i broj komunikacije u najsveobuhvatnijem smislu, počev od komuniciranja ideja kroz lične kreacije, do direktne razmene sa ljudima, poput običnog razgovora.

Ove osobe su veoma ekspresivne i uvek traže kanale da se izraze.

Lični broj tri je broj koji odiše mladalačkom energijom, poletom i entuzijazmom. Osobe sa ovim brojem su obično vrlo svestrane, zainteresovane za razne teme, vole da istražuju i sklone su da isprobavaju nove stvari.

Znatiželjne su, radoznale i vole da uče. Ono što im često nedostaje jeste dobar fokus i disciplina.

Jedna od karakteristika ljudi sa ovim brojem je potreba za opštenjem sa drugima. One imaju tendenciju da budu veoma društvene, ali to nije uvek slučaj.

U svakom slučaju, one imaju mnogo sadržaja koje na ovaj ili onaj način žele da podele sa ljudima. Imaju vedru auru koja i drugima podiže raspoloženje.

Lični broj 3 – ličnost i karakter

Osobe čiji je lični broj 3 su obično pravi kreativci. Oni uživaju u stvaranju i u pronalaženju medijuma kroz koji će najbolje izraziti svoje ideje.

Njihova energija je prožeta vibracijama brojeva 1 i 2, što ih čini veoma emotivnim, veoma predanim sopstvenim interesovanjima i stvarima koje vole. Ova dva broja se u ličnom broju 3 manifestuju na specifičan način.

Lični broj 3 tako karakteriše osobe koje imaju snažno razvijenu empatiju, koje mogu da budu ambiciozne, ali nikada nisu sasvim usmerene na sebe; njihovi ciljevi nisu uvek čvrsto postavljeni i često im je mnogo važnije da istinski uživaju u onome što rade i da time doprinesu svetu, nego da imaju neki zacrtan cilj, kao što je to slučaj kod broja 1.

Međutim, u stvarima do kojih im je posebno stalo, biće sasvim predani, više emotivno nego u bilo kom drugom smislu.

Ove osobe vole da razgovaraju i razmenjuju, sve ih zanima, sve bi želeli da čuju i znaju. Njihov duh je mladalački i takav opstaje sve do poznih godina. Uopšteno govoreći, ove osobe su veliki optimisti.

Sentimentalni su i često nadareni nekim umetničkim talentom. Kao i svi drugi lični brojevi, i broj 3 se može ispoljiti i u pozitivnom i u negativnom smislu, odnosno, energija koju nosi nije nužno u balansu.

Upravo zbog toga je i važno znati osnovne informacije o svom ličnom broju i razumeti ih u kontekstu sopstvenog života.

Lični broj 3 – pozitivne i negativne karakteristike

Lični broj 3 se odlikuje mnogim vrlinama. Osobe koje ga nose su vrlo šarmantne, druželjubive i privlačne drugima.

Njihova brojna interesovanja i sposobnost da se izraze putem različitih kanala na druge deluje prosto magnetski.

Veliki kreativci, ovi ljudi zrače energijom stvaranja, koja ih čini neponovljivim. Oni su pravi primer introvertnih ekstroverta.

Iako ovo zvuči kao paradoks, zapravo predstavlja najuravnoteženiju varijantu ličnog broja 3.

Ovi ljudi poseduju neverovatan unutrašnji talenat, najčešće neki umetnički dar; umetničko izražavanje često se odvija kroz vrlo suptilne, intimne kanale koji se ne otkrivaju drugima.

Sa druge strane, umetničko delo je javni izraz umetnikovog skrivenog stvaranja.

Kada je njihova energija dobro balansirana, ovi ljudi znaju da sebi odrede blagotvorno vreme koje će provesti sa drugima i vreme u kom će biti posvećeni sebi i svojim projektima.

Ipak, veoma često ne umeju da odrede granice, jer bi želeli da mogu i jedno i drugo, u isto vreme. Često im nedostaju samodisciplina i strpljenje.

Takođe, dešava se da jako brzo izgube interesovanje za određene stvari oko kojih su do juče bili poletni i puni elana, a to se može odnositi i na odnose sa ljudima.

Iako vrlo osetljivi i senzibilni, zapravo mogu da budu veoma površni u odnosima. Često kriju povređenost i nastoje da uvek deluju pozitivno, što nije uvek na njihovu korist.

Lični broj 3 – interesovanja i karijera

Kao što smo već pomenuli, osobe sa ličnim brojem 3 su kreativci u pravom smislu.

Ove osobe će najverovatnije pronaći svoj životni put u nekoj oblasti koja podrazumeva kreaciju, najčešće u umetničkom smislu. Oni mogu da budu izvrsni slikari, pisci, pesnici, muzičari i slično.

Takođe, mogu da budu i dobri istraživači i autori u oblasti društvenih nauka.

Neretko mogu i kombinovati ove pravce ili se baviti u više oblasti, ako dobro rasporede vreme i ulaganje energije. Komunikativni i sposobni da iznesu ideje, mogu da budu izvrsni izvođači.

Osobe sa ličnim brojem 3 su u stanju da drže pažnju velikog broja ljudi svojim nastupom, u širem smislu te reči, bilo da je reč o javnom govoru ili nekom efektivnom tekstu, umetničkom delu itd.

Dakle, vrlo je verovatno da će ove osobe biti zainteresovane za književnost, primenjene umetnosti, muziku, glumu, igru.

Takođe, oblast humanističkih nauka takođe je dobar pravac za ove osobe, koje uvek žele da saznaju više o ljudima i društvu u kome žive.

Svojim radom često inspirišu i druge da se upuste u slične vode.

Lični broj 3 – duhovno i telesno blagostanje

Osobe čiji je lični broj 3 po prirodi su vrlo živahne i pune energije, vitalne i sklone kretanju.

Prijaju im aktivnosti koje podrazumevaju dosta kretanja, bilo da je u pitanju pešačenje ili planinarenje.

Uglavnom vode računa o svom fizičkom stanju i trude se da budu u formi.

Međutim, mogu iskusiti brojne probleme kada je reč o duhovnom i mentalnom stanju.

Razlog za to je njihova česta rasejanost, nemogućnost da odrede jednu stvar kojom bi se bavili i na koju bi usmerili svoju energiju.

Takođe, potreba da uvek budu o svemu obavešteni i da sa svima komuniciraju često iscrpljuje njihov um i duh iako oni to zanemaruju.

Često imaju nerealan utisak da nešto veoma važno propuštaju ukoliko nisu u sve uključeni.

Za ove osobe je važno da odrede prioritete i da sebi daju oduška od stalne komunikacije i potrebe da se na neki način prezentuju i iskažu.

Takođe, kao i svi kreativci, mogu patiti od kreativne blokade, što ih može veoma unesrećiti. Važno je da se u tim trenucima prepuste nekim običnim, rutinskim stvarima.

Lični broj 3 – kompatibilnost, horoskop, srećni kamen

Harizmatični nosioci ličnog broja 3 lepo se slažu sa osobama broja 5 i 6.

Ove osobe odgovaraju njihovom poletnom mladalačkom duhu i nadopunjuju ga.

Avanturistička petica može usmeriti rasejanu energiju broja 3, a sama se povezati sa njegovim interesovanjima.

Nežni i brižni broj 6 prirodni je zaštitnik broja 3 koji mu donosi radost i lakoću.

Broj 3 je povezan sa energijom horoskopskog znaka Strelac, energičnog, inteligentnog i entuzijastičnog.

Kristali koji se vezuju za broj 3 i koji mogu pravilno usmeriti njegovu energiju su brojni. To su ametist, zeleni i crni aventurin, hrizopras, opsidijan duga, rubin i lapis lazuli.

Related Posts