Numerologija broj 4

Čovek od davnina pokušava da pronađe način da pronikne u tajnu postojanja i da otkrije skrivene puteve sopstvene sudbine, da predvidi budućnost i pokuša da izbegne sve negativno što se da izbeći, pomoću svojih brojnih saznanja i izuma.

Možemo slobodno reći da čovek pokušava da izračuna tajne čovečanstva i ljudskog postojanja.

Brojevi su apstraktna veličina, kosmičke vibracije, vrednost pomoću kojih iskazujemo mnoge od stvari koje vidimo i o kojima polemišemo.

Osim numeričke, matematičke vrednosti, brojevi poseduju i posebnu metafizičku dimenziju, podrazumevanu kao kosmička energija ili vibracija. Kao takvi, brojeva intenzivno utiču na živote ljudi.

Numerologija je nauka, odnosno alternativna nauka, koja se bavi upravo ovim aspektom brojeva. Numerologija izučava uticaj svakog broja i njihovih kombinacija na ljudsku sudbinu.

Ova veština je veoma stara i vezuje se za drevne narode današnjeg Bliskog Istoka, Egipat i Staru Grčku. Pomoću numerologije se može ’čitati sudbina’.

Numerologija i tumačenje sudbine

Kada govorimo o tumačenju sudbine i ulozi koju ima numerologija, pre svega mislimo na izračunavanje i tumačenje takozvanih ličnih brojeva ili brojeva životnog puta, kako se oni još nazivaju.

Do ličnih brojeva se dolazi uz pomoć datuma rođenja; svaka osoba ima svoj lični broj koji je nepromenljiv i čija energija se može ispoljiti na više načina.

Lični broj se izračunava tako što se datum rođenja pojedinca svodi na jednocifreni zbir, osim ukoliko krajnji rezultat nije broj 11 ili 22; ova dva broja imaju posebnu vrednost u numerologiji i smatraju se ’master brojevima’.

Dakle, lični brojevi mogu da budu brojevi od 1 do 9, plus brojevi 11 i 22. Lični broj računamo na sledeći način.

Na primer, ukoliko je osoba rođena 20 oktobra 1970, njen lični broj dobijamo tako što prvo saberemo dan i mesec rođenja, dakle 20+10=30, 3+0=3, te saberemo cifre godine rođenja, dakle, 1+9+7+0=17, 1+7=8.

Na kraju saberemo ova dva rezultata, 3+8=11; u ovom slučaju lični broj je broj 11, master broj.

Numerologija – osnovna značenja brojeva

U numerologiji, svaki od brojeva ima posebno značenje, odnosno, svaki broj nosi specifičnu energiju i šalje posebnu vibraciju. Lični brojevi svojom energijom oblikuju ličnost i karakter pojedinca i utiču na njegov životni put.

Što više znamo o svom ličnom broju, to ćemo lakše razumeti sami sebe i naučiti da vrednujemo svoje potencijale, ali i da ispravljamo svoje mane.

Brojevi nas ponekad prate kroz život i često iste brojeve primećujemo u raznim životnim okolnostima; to mogu da budu i kompleksni nizovi brojeva.

Takve brojeve treba shvatiti ako poruke koje nam nešto govore o određenoj situaciji u kojoj se nalazimo ili ćemo se naći, odnosno o nama samima u takvim okolnostima.

Svaki broj u numerologiji ima svoju suštinsku energiju, a mogu mu se pripisati brojna značenja koja su sa njom dubinski povezana.

Osobine brojeva se manifestuju na pozitivan i negativan način, u zavisnosti od toga koliko su vibracije uravnotežene i u skladu sa okolnostima.

Ovo su neka od tipičnih dobrih i loših osobina brojeva u numerologiji.

 • 1 – uspeh/netolerancija
 • 2 – plemenitost/nezainteresovanost
 • 3 – komunikativnost/manjak koncentracije
 • 4 – samokontrola/preterana samoubeđenost
 • 5 – ljubaznost/nepromišljenost
 • 6 – miroljubivost/nepraktičnost
 • 7 – prefinjenost/morbidnost
 • 8 – samouverenost/pohlepa
 • 9 – humanost/gubitak volje
 • 11 – inspiracija/rasejanost
 • 22 – ekspanzija/samovolja

Broj 4 u numerologiji

Broj 4 bismo mogli opisati kao najtradicionalniji i, u izvesnom smislu, najograničeniji broj u numerologiji; odnosno, njegove vibracije emituju takvu energiju.

Broj četiri se vezuje za neke od sledećih koncepata i osobina: praktičnost, organizovanost, doslednost i postojanost. Ovo je broj veoma snažne energije i veoma ozbiljan.

Broj četiri je broj strpljenja, posvećenosti, broj dostojanstva, patriotizma i držanja određenih sistema pravila, poštovanja datih struktura.

U tom smislu, energija broja 4 se vezuje za visoka moralna načela, istinoljubivost i pravdu. Energija ovog broja je moćna i podstiče snažan integritet. Sama četvorka je sposobna da uspostavi solidne sisteme koji će se zadugo poštovati.

Ovo je broj koji se vezuje za pragmatičnost, realnost i realistično sagledavanje stvarnosti. Četvorka ne godi mnogo mašti i ne dopušta čoveku da se izmesti iz stvarnosti ni na trenutak.

Njena vibracija je postojana u sadašnjem trenutku: ono što se vidi, na to se deluje. Ovaj broj nije fleksibilan i generalno ne voli promenu.

Ukoliko je energija četvorke veoma snažna u pojedincu, on će veoma zazirati od promene i neće biti preterano prilagodljiv.

Sa jedne strane, postojanost može biti veoma dobra, jer ona podrazumeva doslednost, odanost, nepokolebljivost i ne dozvoljavanje da se nekime manipuliše.

Sa druge strane, zatvara krugove i ne dozvoljava da se stvari posmatraju iz više uglova.

Broj 4 je broj koji se zasniva na ponavljanju, službi, upotrebi stečenih znanja u praktičnom smislu. Njegova vibracija podstiče samokontrolu i disciplinu.

Mogli bismo reći da je broj 4 strog roditelj i učitelj, ali izuzetno pravedan, mada ponekad previše stegnut. U astrološkom smislu, broju četiri odgovaraju planete Merkur, Uran i Saturn.

Kako su sve ezoterične i spiritualne discipline međusobno povezane, tako se numerologija može posmatrati i u vezi sa tarot kartama.

Broj 4 odgovara Caru u tarotu. Car predstavlja čvrst stub čitave jedne strukture, njegov temelj i oslonac, autoritet, nosioca vlasti i pravde.

Boja koja se vezuje za broj 4 u numerologiji je zelena, a dan u nedelji sreda.

Numerologija broja 4 – ličnost i karakter

Ljudi koji su pod velikim uticajem broja 4, odnosno kojima se ovaj broj često javlja u životu ili predstavlja njihov lični broj su veoma postojani i radni pojedinci, koji vole organizaciju, red i disciplinu.

Oni vole da rade i često se osećaju nelagodno ako nemaju pred sobom neki zadatak ili obavezu u svakodnevnom životu.

Interesantno je da ljudi koje karakteriše broj 4 veoma dobro rade sami za sebe, ali se takođe slažu i sa drugima i mogu biti timski igrači.

Ono što je njihov preduslov jeste dobra organizovanost, poštovanje pravila i međusobno uvažavanje. Bez toga, četvorka odbija da se povinuje. Ljudi sa brojem 4 su sposobni, prizemni i praktični.

Broj 4 čini pojedince vrlo podozrivim prema promenama bilo koje vrste. Njihova mišljenja i stavovi su uvek vrlo snažni i čvrsto potkrepljeni silom argumenata, koje nije lako pobiti.

Zbog ovoga ljudi sa jakom energijom broja 4 mogu delovati tvrdoglavo, uglavnom zbog toga što im je potrebno više vremena da razmotre sve opcije i mišljenja.

Za njih je najvažnije da sagledaju čitavu sliku i šeme delovanja stvari, pre nego što odluče da nešto promene; ukoliko utvrde da je neko drugi u pravu i da će promena doprineti boljoj strukturi, tada su spremni da se menjanju.

Nisu skloni inatu, već studioznosti. Ne vole da budu požurivani, metodični su, samodisciplinovani i strpljivi.

Veoma su vezani za tradicionalne vrednosti, često su velike patriote, a pre svega poštuju instituciju porodice.

Mogu da budu čvrst autoritet u porodičnom životu, osoba koja je uvek na usluzi bližnjima, koja čvrsto veruje u svoje dužnosti u tom smislu.

Ona poštuje druge, ali traži jednaku dozu poštovanja i sa druge strane, u bilo kojoj vrsti odnosa.

Numerologija broja 4 – pozitivne i negativne osobine

Broj 4, kao i svaki drugi broj, nosi u sebi potencijal da se ispolji u pozitivnom i negativnom smislu. Ovo se najlakše može primetiti kada se broj 4 posmatra kao lični broj, odnosno kao potencijal pojedinca.

Broj četiri ima dosta vrlina, od kojih smo mnoge pomenuli. No, svaka od ovih ima i svoju lošu stranu.

Ljudi koji su pod velikim uticajem vibracije broja 4 su stabilni, praktični, vrlo vešti i realistični pojedinci na koje se drugi mogu osloniti. Njihove moralne vrednosti su visoke i drže se svojih principa.

Od četvorke ne možete očekivati izdaju, prevaru i nedoslednost u bilo kom smislu. Spremni su da se suoče sa istinom i čak surovi u njenom saopštavanju.

Vrlo su samosvesni, taktični, organizovani i metodični. Ne čine nagle pokrete i ispade, već uvek pažljivo analiziraju situaciju u kojoj treba delovati.

Oni rade vođeni višim ciljem i za veće dobro, mada se može dogoditi da budu pogrešno uvereni da je sve što oni sami čine dobro i za druge, odnosno da nema razloga zašto drugima tako nešto ne bi odgovaralo.

Ne vole promene i nisu fleksibilni, veoma ih teško nagovoriti na bilo šta, što može biti i pozitivno i negativno.

Sa jedne strane, ne tolerišu manipulaciju, ali sa druge, zatvaraju se za mnoge mogućnosti koje bi i njima samima veoma doprinele. Vole da drže stvari pod kontrolom i ne dozvoljavaju da se neko meša u njihov posao.

Broj 4 je prožet tradicionalnim vrednostima doma i porodice, prijateljske odanosti i drugih vrlina. Ono što broj 4 manjka je nežnost, pokazivanje emocija, saosećajnost.

Umeju biti strogi i hladni, premda im je stalo do bliskih ljudi.

Ipak, dešava se da povrede drage ljude time što pokazivanje ljubavi svode samo na praktično i korisno delovanje.

Numerologija broja 4 – karijera i interesovanja

Ljudi kojima vlada energija broja 4 su često ambiciozni i usmereni na karijeru.

Kada jednom odluče šta im je cilj, ne dozvoljavaju da ih bilo šta skrene sa tog puta; veoma su uporni, predani svom radu i sasvim fokusirani na krajnji ishod, ali ne preskaču nijedan korak na putu ka cilju. Sistematični su, marljivi i dobro organizovani.

Za svoj predan rad i odanost očekuju da budu cenjeni, prepoznati i nagrađeni.

Njima više znači da budu poštovani zbog svog rada, nego da za isti dobiju veliku platu, u materijalnom smislu, iako ova dva obično idu zajedno.

Međutim, ukoliko ne dobiju zasluženo poštovanje, mogu postati veoma zlovoljni, nervozni i teški za saradnju.

Četvorki nedostaje empatije i može da bude bezosećajna prema ljudima koji se nađu na njihovom putu.

Nikada nisu nepravedni i ne vole da gaze preko drugih, ali neće mnogo brinuti o tuđim osećanjima na radnom mestu.

Strogo poslovno ponašanje za njih je prioritet, pogotovo ako rade u većem kolektivu.

Međutim, za ljude pod uticajem broja 4 je najbolje ukoliko rade u nekoj manjoj firmi, u kojoj su zaposleni usmereni na zajednički cilj i gde se trud i vrednost pojedinca mogu lakše uvideti i ceniti.

Često imaju velikog uspeha ukoliko pokrenu i vode sopstveni biznis, jer za to imaju i dovoljno realističnu perspektivu, sposobnost organizacije, čvrst integritet i autoritet.

Numerologija broja 4 i ljubavni život

Kada je reč o broju 4 i ljubavnim vezama, kao i vezama uopšte, ljudi sa ovim brojem svakom odnosu pristupaju sa velikom ozbiljnošću.

Ne vole mnogo da lutaju i eksperimentišu, nisu preterano zaljubljive prirode i ne tolerišu nekonvencionalne, ‘slobodne’ tipove veze. Za njih je prioritet doživotna veza, odnosno brak.

Dobro će se slagati sa ljudima koji su od njih nežniji i ranjiviji i kojima nedostaje izvesna doza stabilnosti.

Ove osobe će raznežiti pomalo strogu četvorku ina veoma lep način razviti njihovu potrebu da zaštite i čuvaju; zauzvrat, od četvorke će dobiti stabilnost, naučiti se strpljenju i važnosti kontrole i discipline u životu.

U principu, broj 4 je partner pun brige i ljubavi za svoga saputnika, mada mu treba mnogo vremena da se otvori i primi drugu osobu u život, upravo zbog toga što veze posmatra veoma ozbiljno.

Može se dogoditi da osoba sa brojem 4 pokušava da kontroliše svojim izabranikom ili izabranicom i da sputava njihove slobode.

Često se dešava da se osobe koje su u vezi sa nekim u kome je snažna vibracija broja 4 osećaju kao da nisu dovoljno voljene, zato što je četvorkama generalno teško da otvoreno pokazuju osećanja.

Sa njima treba biti strpljiv i pažljiv, ali zato u njihovu odanost i ljubav gotovo nikada ne treba sumnjati. Možemo reći da je broj 4 najodaniji partner u numerološkom smislu.

Related Posts