Numerologija broj 6

Drevna nauka o brojevima i njihovoj ulozi u čovekovoj sudbini naziva se numerologija.

Mada se numerologija ne svrstava među zvanične naučne discipline, ona je zasnovana na određenim principima, znanjima i pravilima, kao i konvencionalne naučne discipline.

Ipak, rezultati do kojih se dolazi putem numerologije nisu proverljivi na egzaktan način.

Numerologija se vezuje za drevne bliskoistočne narode, za Stare Egipćane i Grke; Pitagora, starogrčki matematičar koga najbolje poznajemo po svima znanoj teoremi, smatra se osnivačem numerologije kakvu danas poznajemo.

Treba reći da je numerologija u uskoj vezi sa astrologijom, odnosno da predstavlja jednu njenu granu.

Numerologija i tumačenje sudbine

Numerologija se najviše praktikuje u svrhu izračunavanja ličnih brojeva i tumačenje sudbine pojedinca.

Lični ili životni broj jeste konačni rezultat sračunavanja brojeva koji čine nečiji datum rođenja na sledeći način: dan i mesec rođenja se sabiraju i svode na jednu cifru, pa se saberu sa zbirom cifara godine rođenja.

Konačni zbir se takođe svodi na jednocifreni broj, osim ukoliko rezultat nije neki od super brojeva 11 i 22, koji zauzimaju posebno mesto u numerologiji; gde god se pojavi jedan od ova dva broja, on se ne svodi.

Dakle, lični brojevi su brojevi od 1 do 9 ili ’master brojevi’ 11 i 22. Svaki od njih ima posebnu energiju i značenje.

Numerologija – osnovna značenja brojeva

Osnovna značenje ličnih brojeva, odnosno brojeva u numerologiji uopšte, govore o određenim osobinama i sklonostima.

Svaki od brojeva ima potencijal da se manifestuje na pozitivan i negativan način.

Poznavanje ličnog broja i značenja brojeva u numerologiji, može pomoći da preusmerimo njihovu vibraciju na dobru stranu.

Brojevi su kosmičke vibracije koje prožimaju naše postojanje i sve stvari u svetu, oblikujući naše sudbine, okolnosti, događaje.

Numerologija nam može pomoći da bolje sagledamo stvari, pa čak i da predvidimo određene situacije.

Ovo su neka od najosnovnijih značenja brojeva u numerologiji, pozitivna i negativna.

 • 1 – progres/brzopletost
 • 2 – saradnja/nesposobnost da se preuzme odgovornost
 • 3 – radost/česte promene raspoloženje
 • 4 – strpljenje/tupost
 • 5 – iskustvo/neposvećenost
 • 6 – pravdoljublje/preosetljivost
 • 7 – originalnost/neprilagođenost
 • 8 – snaga volje/netaktičnost
 • 9 – praštanje/letargija
 • 11 – intuicija/droge
 • 22 – harizma/anksioznost

Broj 6 u numerologiji

Broj 6 je broj izuzetne vibracije, čija glavna moć se sastoji u povezivanju, jedinstvu i ljubavi. Ovo je broj čija energija podstiče nežna osećanja, empatiju, odgovornost i brigu.

U izvesnom smislu, možemo da kažemo da je broj 6 broj sa najbrižnijom energijom, posebno kada ga posmatramo kao lični broj, odnosno broj životnog puta.

Značenje i vrednost broja 6 postaju još jasnija kada vidimo da ovaj broj odgovara tarot karti Ljubavnika i planetama Veneri i Uranu.

Astrologija, tarot, numerologija i sve srodne spiritualne i ezoterične veštine i pravci usko su povezani i mogu se praktikovati zajedno, odnosno, mogu se analizirati njihove međusobne implikacije u životu pojedinca.

Broj 6 je veliki zaštitnik, broj koji promoviše vrednosti poput odgovornosti i brige za druge, sposobnosti da se drugi stave ispred sopstvenih potreba, želje za doprinosom i da se bude od koristi.

Broj 6 je broj velikih iscelitelja, filantropa, humanitaraca, ljudi koji brinu o zajednici i o svim ljudima. Broj 6 je miroljubiv i pažljiv.

U njemu su prožete ideje mira, dobročinstva, vernosti i bezuslovne ljubavi. Ovaj broj se tradicionalno vezuje za agrikulturu i domaćinski život, za porodicu i porodične veze.

Takođe, broj 6 vezujemo za snažnu empatiju, ali i simpatiju, za toleranciju i sposobnost da se donesu kompromisna rešenja. Istovremeno, ovaj broj karakteriše izvesna jednostavnost.

Broj 6 poseduje snažniju jin, žensku energiju i smatra se ekstrovertnim po prirodi; može se reći da je šestica ‘majčinski’ broj. Veoma je uravnotežen i postojan.

Simbolizuje odgovornost i služenje drugome i opštem dobru putem nege, brige i, iznad svega, pomoću ljubavi.

Broj 6 poseduje duboko ukorenjenu, iskonsku i nepromenljivu potrebu da unese mir i harmoniju gde god njegova vibracija dopire.

Može se reći da je za broj 6 ljubav najveća vrlina; ona i jeste najveća vrlina uopšte uzev, no, kod broja 6 je univerzalna potreba za ljubavlju transparentnija.

Šestice vole i žele da budu voljene, ali ne zahtevaju ljubav od drugih, znajući da ona jedino može doći prirodno.

Njihov je poriv da obezbede sigurnost, toplu i prijatnu atmosferu. Ljudi sa ličnim brojem 6 su najbrižniji pojedinci.

Numerologija broja 6 – ličnost i karakter

Osobe koje su rođene pod okriljem broja 6 ili kod kojih je ovaj broj veoma prisutan u životu i karakteriše njihovu ličnost, prirodno su usmereni na brigu o drugima.

Njihov primarni cilj je uvek i jedino da zaštite i da iscele. Oni traže lepotu i ljubav u svemu, ali i udobnost, u fizičkom, psihičkom, duhovnom i emotivnom smislu.

Miroljubivi su i poseduju izuzetnu dozu empatije, što je samo po sebi velika vrlina, koja odlikuje samo izuzetno snažne i integrisane ličnost.

Šestice nastoje da u svakom životnom polju ispolje i doprinesu harmoniji, skladu, miru, istini i pravdi. Veoma su istinoljubivi, bezrezervno odani.

Njihov poriv da brinu o drugima čini ono što oni sami jesu. Najbolje se osećaju kada mogu da budu od pomoći; ovo se može odraziti i na pozitivan i negativan način, o čemu ćemo govoriti.

Svakako treba reći da su ljudi čiji su život i ličnost prožeti vibracijom broja 6 odani prijatelji, nežni i pažljivi partneri, predani i dobri roditelji, kada su njihove osnovne date osobine u ravnoteži.

Ovi ljudi vole da služe drugima, radije nego da drugi služe njima; u takvim okolnostima bi se osećali nelagodno, jer to nije njihovo prirodno stanje.

Ono što je posebno važno kod broja 6 jeste to da je ovaj broj karakterističan po dobrom rasuđivanju o tome šta je ispravno, a šta nije.

judi sa ovim brojem imaju visoko razvijenu svest o uzročno-posledičnim vezama određenih radnji.

Upravo zbog toga, ljudima sa brojem 6 se u životu često pružaju jasne mogućnosti da budu od koristi čovečanstvu.

Numerologija broja 6 – pozitivne i negativne osobine

Svaki broj poseduje izuzetan energetski potencijal, samo je pitanje kako će se njihova energija manifestovati u realnosti, odnosno, kako će se dati potencijali razvijati kod pojedinaca.

Broj 6, kao i svi ostali brojevi posmatrani kroz prizmu numerologije, nosi izuzetno pozitivnu energiju, ali koja se može ispoljiti, to jest, upotrebiti na neprikladan način ili prosto ne biti u ravnoteži.

Broj 6 je broj ideala i principa, zaštite, mirotvorstva, empatije i žrtve. Ljudi vođeni energijom ovog broja ‘ginu’ za prave vrednosti i spremni su da se žrtvuju za dobrobit drugih.

No, njihova velika požrtvovanost može da se ispolji i u negativnom svetlu. Ponekad bivaju previše brižni i zaštitnički nastrojeni.

Šesticama se lako može desiti da sav sopstveni smisao iznalaze isključivo u pomaganju nekom drugom, tako da im sasvim pozitivne okolnosti ponekad uopšte ne odgovaraju.

Imajući potrebu da stalno nekome pomažu, oni čak mogu umisliti ili izmisliti tuđe potrebe, iako realnosti govore nešto sasvim drugo. Preterana briga drugima u tom slučaju samo šteti.

Ovo, naravno, šesti i samim zaštitnički nastrojenim česticama, jer sasvim gude smisao ukoliko nemaju koga da brane.

U pojedinim slučajevima, dešava se da nežna i empatična šestica počne da ispoljava negativnu osobinu dominacije, pa čak i izvesnog stepena manipulacije drugima, iako ne iz negativnih pobuda.

Takođe, velika empatija i ljubav za svet ponekad ih može učiniti preterano ranjivim i oslabiti njihov karakter.

Ponekad se osobe sa brojem 6 ne mogu odbraniti od iskorišćavanja, upravo zbog urođene potrebe da pomognu; čak i kada uviđaju da neko iskorišćava njihovu ljubav i dobru volju, teško im je da se odupru.

Broj 6 zahteva pronalaženje ravnoteže između davanja i primanja.

Osobe sa brojem 6 su vrlo osetljive, što može biti i dobro i loše.

Ukoliko im je ličnost dobro formirana i integrisana, njihova osetljivost će biti motivacija da preokrenu stvari na bolje i doprinesu čovečanstvu, zadržavajući optimizam zahvaljujući nepokolebljivoj veri u ljubav i opšte dobro.

Sa druge strane, mogu biti previše povređeni nepravdama u svetu, što ih vodi u depresiju i malodušnost.

Numerologija broja 6 – karijera i interesovanja

Osobe sa ličnim brojem 6 ili sa čestim indikacijama broja 6 u svom životu pronalaze se u zanimanjima i oblastima u kojima mogu da pomognu drugima.

Veliki broj ovih pojedinaca ima iskonsku potrebu da neguje i pomogne na vrlo direktan način i ne preza od odgovornosti koje takva zanimanja nose; mogu biti lekari, iscelitelji, duhovnici, terapeuti svake vrste.

Čovekoljublje kojim su duboko prožeti njihova je nepresušna motivacija; kada u tom smislu stagniraju, kada ne čine nešto što doprinosi ljudima na direktan način, ne osećaju se dobro.

Ovi pojedinci su veoma posvećeni svakom poslu kojeg se prihvate, ne hitaju, ne vole da budu požurivani, cene red i organizovanost. Potrebno im je ohrabrenje, a ne pritisak ili izazivanje.

Nisu gotovo nimalo takmičarski nastrojeni, tako da možemo reći da ne ‘jure’ za karijerom.

Međutim, mogu biti izuzetno ambiciozni u pogledu zanimanja čija je suština pomoć drugima, ili ciljeva za koje znaju da će im omogućiti da budu od koristi.

Ipak, ne žude za slavom i visokim statusom, već za tim da njihovo delo ima pozitivan efekat na živote drugih ljudi.

Ljudi sa brojem 6 mogu da budu dobri učitelji, ali i veliki umetnici, ili zaposleni u oblasti lepote i nege.

Takođe, dobri su i u ulogama ličnih asistenata i diplomata. Njihov prirodni dar i želja da unesu mir i harmoniju pokazuju se izvrsnim u svim poslovima koji zahtevaju posredovanje. Ovi ljudi vole da sarađuju i rade u timu.

Međutim, pošto su najčešće uključeni u oblasti u kojima se imaju nositi sa raznim ljudskim problemima, potrebni su im vreme i prostor da obnove svoju energiju, budući da su jako osetljivi.

Kombinacija zanimanja i interesovanja koja podrazumevaju pomaganje drugome i samostalno kanalisanje emocija za njih su idealno rešenje.

Numerologija broja 6 i ljubavni život

Zanimljivo je da su osobe sa brojem 6 često pojedinci izuzetno privlačni i da ih zbog toga mnogi doživljavaju kao nepostojane, zbog čega je osobama sa ovim brojem teško da nađu idealnog životnog saputnika.

Prirodno prijatni, šarmantni i ljubazni, ovi ljudi lako osvajaju simpatije drugih, ali ima baš zbog toga mnogi ne veruju, bar kada je reč o romantičnim odnosima.

Zaljubljivi su i ume da ih prevari spoljna slika, budući da su veliki idealisti i estete.

Potrebni su im partneri koji, međutim, zadovoljavaju njihove velike emocionalne potrebe i čestu emotivnu iscrpljenost do koje dolazi zbog njihove urođene visoke empatije.

Potrebna im je osoba koja će imati puno razumevanja za njih.

Ljudi sa brojem 6 ponekad idu u krajnosti, zbog velike osetljivosti. Sasvim usmereni na pomoć drugima, zanemaruju sopstvene emotivne potrebe, te nakon izvesnog vremena shvataju da im je itekako potrebna povratna, direktno iskazana ljubav i nežnost. Tada postaju vrlo zahtevni i potrebno im je mnogo uveravanja.

Oni sami veoma brinu o vezama i trude se da to i pokažu; duboko u sebi, nose strah od odbijanja. U vezama nisu skloni svađi, već će radije pregovarati i pronaći kompromis sa partnerom.

Kada jednom pronađu osobu sa kojom mogu izgraditi poverenje, veoma su nežni, brižljivi i puni razumevanja. Ovo ih čini veoma dobrim roditeljima.

Verovatno ne postoji brižljiviji roditelj od jedne šestice. Porodica je ovim ljudima veoma važna. Izuzeta su podrška svojoj deci i svojim najmilijima; mogu ih ponekad previše pritiskati ili razmaziti.

Veoma im je važno da kućna i porodična atmosfera bude harmonična i prijatna, oko čega će se svojski potruditi i biti spremni na dogovore i diskusiju.

Related Posts