Numerologija broj 7

Reč numerologija znači ’nauka o brojevima’ i ona to jeste, u veoma specifičnom smislu te reči. Numerologija ne izučava brojeve isključivo kao matematičke oznake i sredstvo, već se bavi njihovim duhovnim, metafizičkim vrednostima.

Brojevi su vibracije vasione koje imaju veliki uticaj na celokupno postojanje i ljudske sudbine.

Većina onoga što se nalazi u svetu oko nas, kako ono što vidimo golim okom, tako i ostalo, može da se iskaže pomoću brojeva.

Savremeni čovek je svakodnevno okružen brojevima, uvek u merenju i računanju, ali često sasvim previđa moć koju brojevi sami po sebi imaju u njegovom životu. Numerologija se bavi upravo tom ’drugom stranom’ brojeva.

Pomoću numerologije možemo da otkrijemo talente za koje nismo znali da ih posedujemo, jer nikada nismo došli u priliku da ih primenjujemo.

Ona nam pomaže da odaberemo svoj životni put i da na najbolji način iskoristimo potencijale koji su nam dati.

Uz pomoć numerologije ćemo bolje razumeti zašto svako od nas ima odrešene karakteristike.

Numerologija i tumačenje sudbine

Smatra se da je čuveni Pitagora ‘otac numerologije’. U davna vremena, nije postojala striktna granica između raznih naučnih, ali i duhovnih pravaca, i većina starih mudraca se bavila mnogim od njih u isto vreme.

Numerologija je srodna astrologiji, to jest, može se razumeti kao jedan pravac u astrologiji.

Pomoću znanja iz numerologije možemo da tumačimo sudbinu pojedinca, kao i razne događaje i situacije.

Numerologija se najviše koristi za tumačenje takozvanog ličnog broja, odnosno broja životnog puta. Do ovog broja dolazimo putem numeroloških proračuna vezanih za datum rođenja određene individue.

Razumevanje značenja ličnog broja može nam pomoći da bolje sagledamo sami sebe, svoje potencijale i mogućnosti, te da na njima predanije radimo.

Takođe, pomaže nam i da bolje razumemo ljude oko sebe i odnose koje sa njima imamo. Lični broj je konačni zbir svih brojeva koji čine datum rođenja, sveden na jednu cifru.

Numerologija – osnovna značenja brojeva

Izuzetak u takvom proračunavanju čine brojevi 11 i 22, za koje se smatra da poseduju posebnu energiju i treba ih posmatrati kao zasebne brojeve.

Značenja brojeva se daju za sve brojeve od 1 do 9, uključujući dva pomenuta ‘master broja’. Svaki broj poseduje veliki potencijal i može se manifestovati pozitivno ili negativno.

Bilo da je reč o ličnom broju ili nas zanima konačno značenje nekog niza ili zasebnog broja koji nas ‘prati’ kroz život ili koji često viđamo tokom određenog perioda, kao da želi da nam nešto poruči, možemo izdvojiti neka osnovna značenja.

Ovo su neke od pozitivnih i negativnih karakteristika osnovnih brojeva u numerologiji.

 • 1 – ambicija/arogancija
 • 2 – diplomatija/samozapostavljanje
 • 3 – mašta/nestalnost
 • 4 – disciplina/neprilagodljivost
 • 5 – individualizam/ishitrenost
 • 6 – briga/zanemarivanje
 • 7 – znanje/nesocijalnost
 • 8 – postojanost/nadmenost
 • 9 – univerzalna ljubav/izgubljenost
 • 11 – dar proroštva/zatvorenost
 • 22 – genijalan um/tvrdoglavost

Broj 7 u numerologiji

Broj 7 je jedan od najinteresantnijih brojeva u numerologiji, u duhovnom smislu. Sedam je broj koji se vezuje za spiritualnost i duhovno buđenje, prosvetljenje i duhovni razvoj uopšte.

U izvesnom smislu, broj 7 je jedan od najduhovnijih brojeva. Vezujemo ga i za višu mudrost i saznanja, spoznaju i mistiku, filozofiju i učenjaštvo.

Ako se osvrnemo na veze numerologije i tarota, budući da su sve spiritualne i ezoterične discipline međusobno povezane, videćemo da broj 7 odgovara tarot karti Kočija.

Ova karta se odnosi na osvajanje, na razvoj, na trijumf. Njome se zauzdava energija i usmerava ka pravom putu. Kočije su izrazito moćna karta sa velikim potencijalom.

Sedam, tradicionalno povezan broj sa ovom kartom, odnosi se na samodovoljnost, na veliku introspekciju, kontemplaciju, osvešćivanje i spoznaju; sve ono što je čoveku potrebno da zauzda neartikulisane nagone i da se usmeri ka cilju, pre svega putem duhovnih lestvica.

Broj sedam se veže i za vidovitost, dar proroštva, izuzetnu intuiciju.

Ovo je broj nezavisnosti, individualizma, izolacije, broj izdržljivosti i istrajnosti. Broj sedam je broj onih koji tragaju za višom mudrošću i istinama, koji teže savršenstvu, koji vrednuju čednost, čistotu, trud i uzdržanja.

Takođe, energija ovog broja promoviše ozbiljnost, predanost, askezu, dostojanstvo, naučni i duhovni pristup zajedno.

Mogli bismo da kažemo da je 7 broj učenjaka, filozofa, istraživača i svih onih koji se hrabro upuštaju u nepoznato, posebno u domenu misli i mišljenja.

Umeju da se izraze rečima, često dolaze do dubokih uvida i istina koje su nedostupne prosečnom čoveku. Broj 7 je broj visokih intelektualnih mogućnosti i stoicizma.

Usmeren je uvek ka izučavanju, razumevanju, spoznavanju, perfekcionizmu, vrlo požrtvovan na tom svom putom. Možemo reći da sedmica ide korak ispred svog vremena.

Ljudi kojima vlada energija ovog broja često su ekscentrici, njihove ideje su inovativne, velike i mogu naići na nerazumevanje od strane većine, no, oni od njih neće odustati.

Numerologija broja 7 – ličnost i karakter

Kada posmatramo broj 7 kao lični broj, odnosno broj životnog puta, možemo otkriti niz izvanrednih osobina koje karakterišu pojedinca sa ovim brojem.

Ljudi pod uticajem broja 7 poseduju darove koji se ne sreću toliko često. Ovi ljudi su stručnjaci za poznavanje same čovekove prirode, duboko intuitivni, promišljeni i osetljivi.

Veliki učenjaci i pojedinci u stalnoj potrazi za znanjem, osobe sa brojem 7 vole da budu same, da imaju svoj mir i prostor. Po prirodi su introverti, skloni samoizolaciji i usamljeničkom životu.

Ovo ne znači da moraju biti stidljivi i povučeni, odnosno da ih prisustvo ljudi uznemirava. Naprotiv, imaju veliko znanje o ljudima i često su sami ti koji drugima prenose znanja.

Broj 7 karakteriše ljude koji su neprestano u traganju za smislom, traže veze između svih informacija do kojih mogu da dođu, provodeći sate i dane u razmišljanju o određenim temama.

Trude se da proniknu u suštinu svega i kao takvi, pokazuju veliko interesovanje za sve stvari u svetu, ali i izvan opipljivog sveta. Fascinira ih lepota i savršenstvo prirode, čovekov um i čovekova duša.

Nisu mnogo pričljivi i mogu delovati prilično zatvoreno, mada to ne čine sa posebnom namerom niti koriste svoju ćutljivost kao odbranu od drugih.

Jednostavno, tako funkcionišu, uvek obavijeni velom misterije. Više su posmatrači nego direktni učesnici; upijaju sve informacije oko sebe, budući da je njihov kapacitet saznanja gotovo nepresušan.

Izuzetno su nezavisni, izbirljivi i čvrsto drže do sopstvenih zahteva, potreba i principa. To se odnosi na sve aspekte njihovog života, od prijateljskih odnosa, preko izbora zanimanja i radnog okruženja, do uređivanja doma, ishrane, odnosa prema telu i tako dalje. Umeju da budu izuzetno odgovorni i samodisciplinovani.

Dosta su okrenuti sebi, ali se ne može reći da si osobe kod kojih je dominantna energija broja 7 sebični; izuzetno retko su ljubomorni ili zavidni, nisu škrtice.

Zapravo, vole da svojim saznanjima i uvidima doprinesu nekom višem planu. Ipak, energija ovog broja često može delovati daleko, hladno i neprijemčivo ljudima kojima je strana.

Numerologija broja 7 – pozitivne i negativne osobine

Broj 7 je broj izuzetno specifične energije i njegove osnovne karakteristike mogu biti ispoljene na način za koji se ne može strogo tvrditi da je negativan, ali često može biti neshvatljiv, pa i nelagodan drugim ljudima.

Ekscentrični, samodovoljni, vrlo inteligentni i perfekcionistički nastrojeni pojedinci kojima vlada energija sedmice mogu delovati nepristupačno i hladno.

Kod njih empatija nije snažno razvijena, odnosno, ne manifestuje se na bilo kakav topao i otvoren način kao kod nekih drugih brojeva i pojedinaca; možda bi najinteresantnije bilo uporediti je sa brižnom i duboko saosećajnom vibracijom, broja 6.

Ljudi sa brojem 7 su mislioci, tragači, istraživači. Oni su i sanjari i filozofi u potrazi za sistemom u koji će verovati.

Izuzetan duhovni potencijal pruža im mogućnost da razviju čak i vidovitost i slične osobine. Intuicija im je snažna, što doprinosi tome da često mogu druge da razumeju bolje nego što mnogi razumeju samo sebe.

Ovo ponekad može da bude pravo otkrovenje za ljude sa kojima su u kontaktu, iako ne uvek i sasvim prijatno, pa ni željeno.

Svrha svakog pojedinca koji je vođen brojem 7 je duhovni rast; na isti način žele da doprinesu i drugome.

Može se, međutim, desiti da sumnjaju u svoje kvalitet i sposobnosti, upravo zato što se po njima dosta izdvajaju u odnosu na druge.

Tada se zatvaraju i postaje im veoma teško da svoja saznanja i osećanja efikasno komuniciraju.

Broj 7 može učiniti da osoba izgubi dodir sa realnošću, budući da je njegova vibracija veoma sklona apstraktnoj misli, imaginaciji i sanjarenju, isprepletanim sa potrebom za učenjem, teorijom, filozofskim uvidima i slično.

Postoji tendencija da postanu previše izolovani i izgube osećaj za socijalizacijom, o čemu treba voditi računa.

Numerologija broja 7 – karijera i interesovanja

Osobe kod kojih je dominanta energija broja 7 najčešće se interesuju za karijeru u akademskim krugovima.

Veoma inteligentni, zaljubljenici u istraživački rad, studiozni, vešti sa rečima, posebno kada je reč o pisanom radu, ovi ljudi mogu postati veliki naučnici, posebno u oblasti humanističkih nauka. Odgovara ima samostalni rad, pre nego kolektivni.

Sedmice nisu ambiciozne, u smislu da teže pompeznim zvanjima i visokom statusu; njihov cilj je da dođu do saznanja i da ga podele sa svetom, da svojim uvidima doprinesu.

Izrazito su pravdoljubivi i istinoljubivi. Ne podležu manipulaciji i spremni su da se bore za istinu. Nikada neće dozvoliti da njihov integritet bude ugrožen, niti će pristati na nečasna dela.

U svemu što rade su veoma posvećeni, istrajni, udubljeni i sasvim fokusirani.

Perfekcionisti po prirodi, ljudi kojima je broj 7 dominantan će istražiti svaku temu kojom se bave do tančina, neće im biti teško da se upuste u temeljno istraživanje, šta god ono podrazumevalo, uključujući putovanja, obilazak teško dostupnih lokacija i slično.

Ljudi čiji životni put karakteriše broj 7 su večiti tragači, čije je ogromne kapacitete za nova znanja i saznanja gotovo nemoguće ispuniti.

Oni su neumorni putnici, koji se neće zaustaviti dok u nekom polju koje ih posebno zanima ne dođu do same srži, do suštine problema.

U stanju su da se žrtvuju za svoje ciljeve i kako bi dokazali svoje pretpostavke.

Numerologija broja 7 i ljubavni život

Iako broj 7 deluje kao dalek i izolovan, ljudi koje karakteriše njegova vibracija su veliki romantici i idealisti; baš zbog toga većini i mogu delovati nezainteresovano.

Oni su u potrazi za idealnim i uvek idealnim, što njihovu potragu za životnim saputnikom nimalo ne olakšava. Kada se zaljube, njihova emocija je snažna, duboka i duhovna.

Privlače ih osobe koje intrigiraju njihov intelekt i maštu, često osobe kojima nije lako da artikulišu svoje emocije, budući da sedmica ima snažnu intuiciju i veoma dobro može prepoznati neiskazana osećanja.

Zapravo, ljudi sa brojem 7 pomažu drugima da se otvore, a u takvim odnosima i sami postaju otvoreniji.

Možemo reći da ih nije lako zainteresovati i fascinirati, budući da toliko toga znaju. Zabava im nije na prvom mestu i nisu skloni da se upuštaju u ljubavne avanture i afere.

Zapravo, u stanju su da dugo vremena provedu sami i da ne pristaju na izazove koji im se nude. Spremni su da čekaju dok se ne pojavi ‘prava’ osoba za njih.

Umeju da budu mistični i njihove navike često ne spadaju u domen konvencionalnog, te životni saputnik broja 7 mora imati otvoren um i puno razumevanja.

Idealan partner osobe sa brojem 7 je neko ko suštinski deli njen pogled na svet, sisteme vrednosti i spiritualna uverenja, dok će male varijacije i razlike upotpuniti zajednički život i učiniti ga živim i interesantnim.

Related Posts