Numerologija broj 9

Numerologija je veoma stara disciplina, odnosno nauka koja se bavi proučavanjem vibracija i energije brojeva, to jest, njihovim metafizičkim vrednostima.

Smatra se alternativnom ili pseudo naukom, budući da ne daje vrstu rezultata do kakvih se može doći u polju konvencionalnih naučnih oblasti.

Numerologija je praktikovana u mnogim drevnim civilizacijama.

Numerologija i tumačenje sudbine

Numerologija se pre svega bavi tumačenjem sudbine pojedinca na osnovu njegovog ličnog broja, koji se izračunava uz pomoć datuma rođenja.

Do ličnog broja se dolazi tako što se sabiraju dan i datum rođenja, a taj zbir se doda zbiru cifara godine rođenja određene osobe.

Brojevi se svode do jednocifrenog, osim ukoliko rezultat nije 11 ili 22; ova dva broja imaju posebno značenje.

Numerologija – osnovna značenja brojeva

Svaki broj ima sebi svojstvene osobine, koje se mogu ispoljiti na pozitivan i negativan način, posebno kada govorimo o ličnim brojevima i njihovom uticaju na sudbinu pojedinca, njegov karakter i ličnost.

Ovo su samo neka od osnovnih mogućih značenja brojeva u numerologiji.

 • 1 – slava/uobraženost
 • 2 – društvenost/zavisnost
 • 3 – vitalnost/neistrajnost
 • 4 – posvećenost/otupljenost
 • 5 – senzualnost/bahatost
 • 6 – jednostavnost/nepraktičnost
 • 7 – promišljenost/ograničenost
 • 8 – odlučnost/nametljivost
 • 9 – pozitivizam/rasplinutost
 • 11 – spiritualno buđenje/preosetljivost
 • 22 – kreativnost/statičnost

Broj 9 u numerologiji

Broj 9 zauzima posebno mesto u numerologiji, zahvaljujući svom neiscrpnom duhovnom potencijalu.

Broj 9 se smatra brojem univerzalne ljubavi, one ljubavi koja pokreće svet i drži ga na okupu; možemo slobodno reći i vasionske ljubavi ili božanske ljubavi.

Devetka se takođe vezuje za univerzalne duhovne zakone i sama po sebi nosi snažnu vibraciju u tom smislu.

Ovaj broj nadilazi ravan ovozemaljskog postojanja i vezan je za samu sudbinu, posebno kada je reč o duhovnom razvoju, spiritualnim potencijalima, duhovnom putu i prosvetljenju, duhovnom buđenju.

Broj 9 je prožet idejom o smislu života i svrsi čovekovog postojanja i sudbine. Vezuje se i za koncept karme.

Broj 9 je broj više mudrosti i jednog univerzalističkog, možemo reći, višeg i sveobuhvatnijeg pogleda na svet.

Devetka se ne ‘bavi’ nivoom uobičajenog, ‘malog’, već velikim pitanjima koja se tiču opšteg postojanja i smisla.

Broj 9 nadilazi sopstvo, i u tome leži velika snaga osoba čiji je životni put obeležen devetkama.

Neki od opštih koncepata, pojmova i ideja koje se vežu za broj 9 u numerologiji su dobročinstvo, velikodušnost, žrtvovanje, nesebičnost, odgovornost, služba, dužnost, humanitarizam, filantropija, altruizam, skrušenost, sposobnost praštanja, razumevanje, tolerancija, idealizam i vizionarstvo, nekonformizam.

Vidimo da je ovo broj prožet nekim od najvećih vrlina koje se mogu pripisati čoveku; kada su njegove vibracije dobro tempirane, devetka utiče na stvaranje izuzetnih, nesvakidašnjih pojedinaca koji mogu mnogo učiniti za dobrobit čovečanstva.

Osim toga, 9 je i mističan broj, vezuje se za božansku mudrost, za neobjašnjivi magnetizam i sve duhovne pravce i teme.

Broj 9 ima moć integracije, povezuje tri sveta, fizički, umni i duhovni svet. Njena vibracija, koja nadilazi sva tri koncepta ima moć da ih veže u jedno, da im pomogne da se prožmu i uzmu jedna od druge tačno ono šta im je potrebno.

Broj 9 je broj ujedinjenja, univerzalnih vrlina i vrednosti, broj optimizma i širokog pogleda na svet.

Takođe, ovo je i broj koji se vezuje za introspekciju, teži savršenstvu i opštem dobru, tiče se i urođenih talenata, sposobnosti da se stvari u životu i u svetu sagledaju jasno.

Devetka razlaže problematiku Ega i sprečava da on ima kontrolu nad nama, budi visoki osećaj za moral i pravdu, promoviše istinu, sklad i slaganje.

Broj 9 se smatra i brojem završetaka; ona to i jeste, jer i u matematičkom smislu predstavlja poslednji broj u nizu jednocifrenih. Ona predstavlja završetke životnih ciklusa i faza; može se razumeti i kao broj koji kruniše razvojni put do određene tačke našeg života.

Ukoliko često viđamo devetke oko nas, one mogu da budu znak da se određena faza života bliži kraju.

Numerologija broja 9 – ličnost i karakter

Osobe čiji je lični broj 9 poseduju dati potencijal za sve od pomenutih vrlina; pitanje je kako će se one ispoljiti u njihovim životima, to jest, na njihovom životnom putu.

Neke osobe sa ovim brojem mogu imati čak i dar proroštva, sposobni su da savetuju druge, nisu zlonamerni, u njima nema sebičnosti i uopšte teže da povedu čovečanstvo putem na bolje.

Mogu imati jedinstvenu, magičnu harizmu i čak biti i dobre vođe, koje pre svega nadahnjuju druge. U stanju su da optimistično teže idealu do kraja svog života i da puno postignu na tom putu, bez štete nanete svetu i drugima.

Veliki su čovekoljupci i ne prezaju od toga da se sasvim posvete nekim aktivnostima koje su namenjene opštem dobru.

Ljudi sa ovim brojem su veliki idealisti i romantici, u stanju da osete i primete stvari koje drugi ne vide lako; imaju snažno razvijenu intuiciju i veliku moć empatije, no, ona je obično podignuta na opštiji, viši nivo i tiče se sveukupne ljudske patnje i postojanja uopšte.

U potrazi su za smislom kako sopstvenog života, tako i života i sveta uopšte.

Možemo reći da osobe sa brojem devet imaju veliku sklonost da se okrenu duhovnoj ravni i tragaju za duhovnim otkrovenjem; dešava se da sasvim nenadano dođu do potpunog duhovnog preporoda.

Svojim ličnim duhovnim iskustvima mogu mnogo da pomognu i drugima. Ljudi sa ličnim brojem 9 poseduju izuzetan nivo tolerancije i razumevanja.

Ukoliko su energije dobro uravnotežene, ovo su pojedinci izuzetno snažnog karaktera; samo osobe sa veoma čvrstim i dobro utemeljenim integritetom mogu da se nose sa brojnim drugim sudbinama i njihovim aurama.

Broj 9 je spreman na takve izazove. Revni, požrtvovani i dobronamerni, pojedinci sa brojem 9 mogu biti veoma poštovani.

Zanimljivo je da se ovaj broj tradicionalno vezuje za tarot kartu Pustinjaka.  Karta Pustinjaka se vezuje za početak duhovnog samootkrivanja, duhovne spoznaje.

To je karta puta u nepoznato, na kom nema sasvim jasnih putokaza, već je intuicija glavni vodič. Pustinjak ne staje dok ne dođe do saznanja i otkrovenja.

Numerologija broja 9 – pozitivne i negativne osobine

Svi brojevi mogu da se manifestuju i na loš i na dobar način, gledano sa stanovišta numerologije, posebno kada ih posmatramo kao lične brojeve i osobine karakteristične za osobe pod velikim uticajem energije određenog broja.

Broj 9, izuzetno moćan u duhovnom smislu, takođe može da se ispolji i na pozitivan i na negativan način.

Možda jedna od najvećih vrlina koje nosi broj 9 jeste sposobnost praštanja. U tom smislu, broj 9 predstavlja zemaljski lekciju ljudskih bića – da nauče da oproste. Broj 9 posebno promoviše nesebičnost i saosećanje.

Ljudi sa ovim brojem ne rade za neki poseban lični cilj, niti imaju jasno definisan motiv, osim opšteg dobra za sve.

Ima li od toga i boljeg motiva? Broj 9 je ispunjen univerzalnom ljubavlju i osobe koje su njime vođene imaju zaštitničku energiju i duša im je ispunjena ljubavlju.

Oni su mudri, imaju velike ideale, snažan karakter i gaje u sebi ljubav za čitavo čovečanstvo. U njima postoji velika doza topline prema bližnjima, domu i porodici, ako nisu previše rasplinuti.

To su ljudi skloni da pomognu svakome, ne pitajući za okolnosti ili pozadinu neke osobe. Za njih je sama služba čovečanstvu nagrada za sav trud, a da pritom retko dolaze u situaciju da budu izmanipulisani ili oštećeni.

Oni su pravi altruisti, koji za pruženu pomoć ne traže ništa zauzvrat. Požrtvovani su, ponizni i skromni u najboljem smislu.

Ipak, da bi se sve ovo postiglo, njihova vibracija zaista mora biti u balansu; ljudi sa brojem 9 mogu postići veoma zavidnu ravnotežu u tom smislu, kroz životno iskustvo i stalnu potragu.

Nisu skloni odustajanju u tom smislu, što je dobro. Ukoliko nisu uravnoteženi, veoma lako mogu postati napeti i iscrpljeni, budući da se trude da reše apsolutno sve tuđe probleme.

Ponekad se teško suočavaju sa činjenicom da jednostavno ne mogu da pomognu svima i da nije na njima da spasu čitav svet.

Ovo ih može dovesti do dubokog razočarenja i patnje, ali njihov nepresušni optimizam i vera u ljude ih vraća na dobar put, u kom će oni i dalje nastaviti da pomažu, no u skladu sa sopstvenim ipak ograničenim mogućnostima.

Ponekad im nedostaje čvrst oslonac i stabilnost. Imaju puno energije, velike ideale, dobro volju da čine dobre stvari, ali se ipak moraju usmeriti i fokusirati na određeni problem ili oblast da bi u tome bili uspešni.

Problem je u tome što često ne mogu da odrede prioritete u tom smislu. Ovo ih čini pogubljenim, rasejanim i nestalnim.

Takođe, veliki dar koji imaju može sasvim da se preokrene, ako Ego uspe da prevlada. Tada ove osobe postaju fokusirane na sebe i sopstveni doprinos na način koji je najpre loš za njih same.

Mada spolja deluje kao da sve što čine jeste za dobrobit drugih (najčešće zaista nije na štetu), zapravo time nadgrađuju svoj sopstveni ego.

Numerologija broja 9 – karijera i interesovanja

Ljudi sa ličnim brojem 9 mogu da rade u najrazličitijim oblastima, ukoliko u njima pronađu svoje mestu, odnosno ukoliko smatraju da tim određenim poslom doprinose opštem dobru.

Vredni su radnici, nisu karijeristi, više vole da služe nego da komanduju, ali mogu biti izuzetne vođe i šefovi, koje će zaposleni ceniti zbog izuzetne ljudskosti koju ispoljavaju i na ovim položajima.

U poslu su pravedni, dosledni i čast smatraju najvišim idealom. Oni su po prirodi iscelitelji i zaštitnici, neustrašivi su i dobro rade pod pritiskom.

Zapravo, on ih motiviše da daju sve od sebe kako bi doprineli višem cilju. Ovi ljudi mogu razviti izuzetne rezultate u oblasti medicine, u vojsci i policiji, ali i u finansijskom sektoru.

Iako po prirodi nisu takmičarski nastrojeni, mogu da budu preterano entuzijastični u odnosu svoje kolege i da im, i pored sveg razumevanja i tolerancije koje poseduju, bude teško shvatljivo zbog čega je nekome izuzetno zahtevno da obavi određeni posao.

Svemu pristupaju sa velikim žarom i ne dozvoljavaju da ih padovi potpuno poraze.

Bez obzira što im nije osnovna motivacija da stignu na vrh, već da njihov rad na ovaj ili onaj način doprinese opštem dobru, a možda upravo zbog toga, pojedinci sa brojem 9 mogu postići zaista izvanredne rezultate i biti veoma uspešni u karijeri za koju se odluče. Poštuju tuđ rad i prvi će aplaudirati svom uspešnom kolegi i saradniku.

Numerologija broja 9 i ljubavni život

Ljudi životnog broja 9 često privlače osobe koje su, na neki način, u potrazi za životnim vodičem, učiteljem, koji u životnom saputniku traže figuru vođe, očinske ili majčinske figure, pa čak i one koji smatraju da bi im veza sa njima donela neku korist.

Međutim, samosvesne, mudre i vrlo intuitivne devetke lako mogu prozreti svakoga.

Ne obavezuju se veoma lako, ali za njih je često karakteristično da imaju buran ljubavni život dok ne pronađu srodnu dušu.

Po prirodi su veoma strastveni, vrlo harizmatični i privlačni, ne nužno u spoljnom, fizičkom smislu. Ukoliko im nedostaju objektivno privlačne spoljne osobine, oni to vrlo lako nadoknađuju izuzetnom, gotovo neobjašnjivom ‘hemijom’.

Možemo reći da je njihov ljubavni život haotičan i uzbudljiv. Ljudi sa brojem 9 su zaljubljeni u samu ideju da budu zaljubljeni i može se desiti da se nekome zakunu na večnu ljubav poneti trenutnim osećanjem, koje je kod njih samih veoma intenzivno.

Međutim, to ne znači da će u sledećem trenutku osećati isto.

Sami su skloni ljubomori, pa čak i skandalima; izuzetno im je teško ukoliko su u vezi sa nekim ko je po prirodi sklon flertu, mada sasvim bezazlenom.

Osobe sa brojem 9 neće dugo trpeti veze u kojima se ne osećaju dobro i nije im teško da se odluče na takav korak, za dobrobit obe osobe. Iako to može izgledati okrutno, zapravo najčešće time čine veliku uslugu i sebi i drugome.

Međutim, ljudi sa brojem 9, brojem nesebične ljubavi, žude za stabilnom, doživotnom vezom.

Kada pronađu osobu sa kojom im je dobro, i za koju znaju i osećaju da se u njihovoj vezi razvija i cveta, devetke su potpuno posvećene, zaštitnički nastrojene i uvek unose svetlo i energiju u vezu.

Idealan saputnik za osobu broja 9 mora biti jake volje, inteligentna, sa snažnim osećajem sopstvenog bića.

Kao roditelji, ljudi vođeni brojem 9 obično imaju lepe i stabilne odnose sa sopstvenom decom.

Svojim potomcima pružaju svu potrebnu ljubav, imaju razumevanja i strpljenja, i volje da ima ukažu na brojne mogućnosti u životu.

Odlični su učitelji i vaspitači sopstvenoj deci. Poseduju izuzetan dar da ih ne forsiraju, već podržavaju njihove izbore, ali ih sve vreme zaštitnički usmeravaju.

Related Posts