Opsidijan – kamen koji štiti od negativne energije

Narodna priča o tamnom vilajetu jedna je od onih koje kroz mistiku predanja ilustruje čovekovu opčinjenost blagom zemlje. U toj priči, neki su ljudi naišli na tamni vilajet, pećinu, u koju su ušli.

Oni su sve vreme, u potpunom mraku hodali po nekakvoj neravnoj površini , kamenčićima, a rečeno im je da ukoliko uzmu nešto od onoga što se u pećini nalazi – kajaće se, a ukoliko ne uzmu – kajaće se.

Oni koji su ipak poneli malo, kajali su se što nisu uzeli više, jer to beše najsjajnije i najlepše drago kamenje koje su ikada videli, a oni koji nisu uzeli – kajali su se što nisu.

Neobična priča o tamnom vilajetu nosi moralnu poruku, a kao motiv za njeno izražavanje poslužili su upravo čudesni, čarobni, vredni kristali.

Kristali su predmet mnogih legendi i književnih dela, mnogih mitova i predanja u celom svetu, od starih civilizacija pa sve do današnjih dana.

Potraga za svetim predmetima, u mitu i u priči, često podrazumeva i nekakav dragulj. Nakit i artefakti sa magijskim moćima, krune, mačevi i žezla, obično su predstavljeni sa nekim dragocenim kamenom.

Od najranijih dana civilizacije, kristali su smatrani vrednim, moćnim i čudotvornim.

Sveštenici najrazličitijih svetskih religija nosili su posebno dragoceno kamenje u svrhu izvođenja svojih obreda i rituala, kraljevi i carevi ukrašavali su vrednim kamenjen svoje krune i odela, ne samo kao izraz svoga visokog statusa, nego i zbog moćne energije i zaštite koju su im ti kristali pružali.

Šta su kristali?

Kristali su vrsta minerala, čvrsta materija koja je sastavljena od atoma, molekula ili jona, a čija je unutrašnja građa pravilne strukture.

Sama reč ’kristal’ potiče iz grčkog jezika, od reči kristalos, koja u doslovnom prevodu znači ’čisti led’. Nekada se ovaj termin odnosio isključivo na kristal kvarca, koji doista, podseća ne ledeni kamen.

U običnom govoru, kristalima nazivamo širok spektar minerala koje čovek pronalazi u prirodi i koji su visoko cenjeni. Drago i poludrago kamenje, u tom smislu, jesu kristali.

Podela na poludrago i drago kamenje ima korene još u antici, ali uglavnom se koristi u komercijalne svrhe. To ne znači da je drago kamenje uvek i ono koje je vrednije.

Ipak, drago kamenje zaista podrazumeva neke od najskupocenijih prirodnih tvorevina.

Drago kamenje obuhvata, zapravo, samo četiri kamena, a to su dijamant, simbol luksuza, crveni rubin, prelepi safir i neodoljivi smaragd.

Ostalo nama poznato kamenje, ali i neki materijali koji nisu minerali, vode se kao poludrago kamenje.

Kristali se upotrebljavaju za izradu nakita, skupocenih i ritualnih predmeta, ali i za isceljivanje i u druge spiritualne svrhe.

Učenja o moći kristala ponovo su zaživela tokom ’nju ejdž’ pokreta, ali su popularna i u današnje vreme.

Uostalom, još su najdrevnije civilizacije smatrale kristale kanalima čudesnih, nama teško shvatljivih energija.

Opsidijan značenje, poreklo i osnovne karakteristike

Opsidijan je možda jedan od najmisterioznijih poludragih kamenova.

Opsidijan zapravo i nije tipičan kamen, kristal, već prirodno staklo formirano od vulkanske lave koje se u procesu nastanka toliko brzo zgusne i očvrsne da u njemu ne stignu da se formiraju kristalne strukture.

Opsidijan ponekad nazivamo i ’vulkansko staklo’. Ivice opsidijana mogu biti oštre poput žileta, a njegova površina uglačana u hladno, čvrsto staklo.

Opsidijan se formira od istopljene lave tokom poslednjih faza u vulkanskoj erupciji.

Minerali silicijum dioksida koji se tokom procesa izbacuju i padaju na površinu bivaju neverovatnom brzinom ohlađeni, doslovno pretvoreni u staklo, pre nego što se proces kristalizacije može dogoditi.

Opsidijan se zato smatra mineraloidom i njegova tvrdoća na Mosovoj skali iznosi oko 5.

Uglavnom je neproziran, osim po oštrim i tankim ivicama. Najčešće se pronalazi u crnoj boji, ali postoje i varijeteti koji su sivi, sivo-zeleni ili tamno smeđe boje.

Ponekad se dešava da u samom opsidijanu ostanu zarobljeni mehuri gasa, koji utiču na pojavu retkih varijacija u boji.

Naziv opsidijana potiče od imena Rimljanina koji ga je otkrio i u tom smislu znači ’Opsijusov kamen’, po njegovom latinskom imenu.

Takođe se naziva ’vulkanskim staklom’, ’ogledalom Inka’, ’islandskim ahatom’. U savremeno doba, opsidijan se koristi za izradu najpreciznijih hirurških skalpela.

Drevna upotreba opsidijana

Zbog svojih neobičnih prirodnih svojstava i načina nastanka, opsidijan se smatra mističnim kamenom, ’kamenom ogledalom’, za one koji se usude da zavire u prošlost, u budućnost, koji smeju da se suoče sa unutrašnjim demonima i najdubljim, najmračnijim istinama.

Opsidijan je kamen ’bez granica i bez ograda’ i raspolaže velikom moći.

Upotreba opsidijana seže u veoma davnu prošlost, u kameno doba. Mnoge kulture su koristile opsidijan u svakodnevnom i ritualnom životu.

U najvećoj meri, opsidijan se upotrebljavao za izradu različitog oruđa i oružja. Tip njegove lomljivosti dozvoljavao je razbijanje u komade zakrivljenih površina i veoma oštrih ivica.

Ovakvi komadi su se koristili za izradu oštrica kopalja, strela, noževa, čak i sekira, raznih alata za sečenje. Pretkolumbijske mezoameričke kulture izveštile su se u izradi posebnog mača od opsidijana, koji je nanosio zastrašujuće povrede.

Poznato je da su od opsidijana izrađivali i bodeže kojima su prinošene i ljudske žrtve.

Na Bliskom Istoku, opsidijan je takođe bio veoma cenjen zbog svoje oštrine i kao takav korišćen je u svrhu ritualnog obrezivanja.

Melanežani su upotrebljavali instrumente od opsidijana za tetoviranje, a stanovnici Uskršnjih ostrva su od opsidijana izrađivali pribor za obradu i pripremu hrane.

Opsidijan –  ogledalo svetova

Mistične moći opsidijana posvedočene su u mnogim civilizacijama, ali nigde više nego među kulturama Srednje Amerike.

Tamo je opsidijan posebno cenjen zbog specifične strukture i teksture refleksivnih svojstava, zahvaljujući kojima se opsidijan mogao uglačati do sjaja ogledala.

Duboko tamna, crna, mutne prozračnosti, ovako načinjena opsidijan-ogledala simbolično su predstavljala tajanstvene pećine i izvorišta.

Smatralo se da se u njima ogledaju seni i da se u njima nakupljaju natprirodne sile, odnosno, da se u njima mogu videti svetovi sa kojima treba ili ne treba komunicirati, u zavisnosti od konkretne kulture.

U drevnim meksičkim kulturama, opsidijan je nazivan ’božanskim kamenom’ i od njega su se izrađivali brojni sveti predmeti.

Opsidijan je korišćen za izradu amuleta, priloga za grobnice, predstava božanstva Tecatlipoka, čije ime znači ’dimno ogledalo’.

Prema drevnoj meksičkoj tradiciji, ovo božanstvo je posmatralo sve što se u vasioni dešava uz pomoć svog posebnog ogledala načinjenog od čudesnog, mističnog opsidijana. Magijska ogledala od opsidijana koristili su Maje, Asteci i Olmeci.

U olmečkoj kulturi, konkavna ogledala od opsidijana služila su da se zapali vatra. Maje i Asteci su ih koristili i kao pokazatelj visokog statusa u svojim društvima.

Opsidijan nije bio cenjen samo među mezoameričkim kulturama. Stari Grci su ih koristili za proricanje, a Severnoamerički Indijanci za izoštravanje unutrašnjeg vida.

Strašna moć ’zmajstakla’

Opsidijan je ogledalo naših najdubljih tajni, kamen kojim se proniče u podsvest, u najskrovitije delove sopstva, u senku nas samih.

Opsidijan nas suočava sa našim manama, strahovima, sa nama samima, u celosti. Od opsidijana, kaže se, ništa se ne može skriti. Vulkansko staklo je kamen otkrovenja.

Ovaj neobični kamen od davnina se koristio u šamanskim ritualima i kao takav, on može biti veoma oštar, kao njegova ivica, veoma okrutan, neposredan i razarajući, u simboličkom smislu. Upravo zbog ovako snažnih osobina, opsidijan je katarzičan i izuzetno delotvoran pročistač čitavog bića i iscelitelj duše.

Energija kojom opsidijan raspolaže možda nije laka za primiti, ali je ovo kamen koji, ukazujući na sva naša nesavršenstva i mane, otkriva razloge za ovo isto.

Opsidijan otkriva same korene oboljenja duše i tela, i istovremeno ukazuje na ono što je potrebno učiniti kako bismo se iscelili. Opsidijan daje čvrsto utemeljenje na putu ka obnovi.

Opsidijan je kamen rasta i razvoja, kamen koji povezuje naš osnov, kroz našu kičmu, sve do samoga srca zemlje. Ovo je kamen izuzetno snažnih zaštitnih svojstava, oružje i štit protiv negativnih uticaja okoline, drugih ljudi, ali štit i od nas samih, naših najmračnijih delova sopstva.

Nije stoga nimalo neobično što je autor svetski poznatog i ekranizovanog serijala knjiga „Pesma leda i vatre“ odabrao baš opsidijan kao najmoćniji materijal koji njegove junake štiti od hladnih demona večite zime, Tuđina. Opsidijan se u njegovoj priči naziva ’zmajstaklo’, pri čemu je autor svakako na umu imao vulkansku lavu, koju u svetu fikcije, možemo povezati sa zmajskom vatrom.

Vrste opsidijana se razlikuju u varijacijama boje i svaki od ovih ima posebna metafizička svojstva. Primeri o kojima ćemo reći nešto više su opsidijan apačka suza, crni opsidijan, zlatni opsidijan, srebrni opsidijan, opsidijan mahagoni, opsidijan duga, opsidijan paun, pahuljasti opsidijan.

Apačka suza – „Suza Apača“ ili dimni opsidijan, marekanit, crne je boje i neproziran, mada može izgledati smeđe prozračan kada se izloži suncu. Nalazišta ovog opsidijana su Meksiko i američki jugozapad.

Predanje kaže da je ovaj kamen nastao od suza apačkih žena, koje su plakale za ratnicima koje je konjica oterala u smrt na liticama stena.

Crni opsidijan – Crni opsidijan je čisto crn, sjajni oblik opsidijana, čije ivice mogu izgledati tamno smeđe kada je izložen suncu. Crni opsidijan se smatra kamenom planete Pluton i za njega se kaže da je ’ratnik istine’.

Crni opsidijan ne uzdiže ego, on razotkriva najdublje i najmračnije delove podsvesnog i primorava pojedinca da se suoči sa istinskim sopstvom.

Zlatni opsidijan – Zlatni opsidijan je zapravo crn ili tamno smeđ varijetet, koji se odlikuje zlatastim sjajem kada je izložen jakoj svetlosti. Ovaj magični sjaj nastaje od mehurića gasa koji ostaju zarobljeni u slojevima opsidijana tokom formacije vulkanskog stakla.

Smatra se da zlatni opsidijan omogućava da vidimo prošlost i budućnost ili da otkrijemo srž problema u sadašnjem trenutku.

Srebrni opsidijan – Srebrnasti opsidijan nastaje na isti način kao i zlatni. On je crne ili tamno smeđe boje, a na svetlosti svetluca srebrnasto-sivim sjajem. Ovaj kamen pospešuje percepciju, intelekt, komunikaciju.

Smatra se kamenom racionalnosti i pomaže da sagledamo kako nas drugi vide, čak iako nam to neće posebno laskati.

Opsidijan mahagoni – „Planinski mahagoni“, kako se ovaj oblik opsidijana još zove je varijetet koji je crno-crvenkasto-smeđe boje i u sebi sadrži visoku koncentraciju gvožđa, primetnu kao mrlje u samom opsidijanu.

Ovo je kamen koji razotkriva potisnuta osećanja srama, poniženja ili sećanja na zlostavljanje i pomaže da se prekinu začarani krugovi koji nas dovode do takvog stanja.

Opsidijan duga – Opsidijan koji se još naziva i „Nebesko oko“ jeste crni ili tamno smeđi opsidijan koji, kada se izloži suncu ili dobro uglača, sjaji blagim trakama crvene, plave, zlatne, ljubičaste i zelene boje ili neke od ovih.

Ovaj kamen pomaže da se pronađu uzroci emotivnih trauma i pomaže da se razreše nepoželjna osećanja. Nebeski oko je kamen nade.

Opsidijan paun – Opsidijan paun ili plišani opsidijan je varijetet koji deluje crno dok se ne ispolira, a tada sjaji šarama crvene, zlatne, zelene, ljubičaste, narandžaste ili plave boje, u nepravilnim oblicima, ne u slojevima kao kod opsidijana duge.

Ovo je kamen za ’hodanje između svetova’ i kontakt sa precima.

Opsidijan pahulja – Pahuljasti opsidijan je crn sa inkluzijama beličastih, zrakastih kristala hristobalita, koje izgledom zaista podsećaju na pahuljice. Ovo je kamen čistote i kao takav, dovodi u ravnotežu um, dušu i telo svoga nosioca.

Ovaj kamen pomaže da se prepoznaju nepotrebni šabloni negativnosti, defetizma, samo-viktimizacije i svega onoga čega bi trebalo da se rešimo.

Nakit od opsidijana i cena kristala

Nakit u čijoj je izradi korišćen opsidijan može se naći po cenama već od 700 do par hiljada dinara, u zavisnosti od veličine i oblika samog nakita.

Opsidijan se ponekad teško razlikuje od stakla koje je proizveo čovek. Ukoliko želite da se uverite da je opsidijan pravi, usmerite ga prema sunčevoj svetlosti.

Uglavnom neproziran, opsidijan je ’vulkansko staklo’ i na svetlosti bi mogao delovati neznatno prozračno.

Iako sigurno ne biste želeli da razbijete nakit od opsidijana, u slučajevima neobrađenog kamena lako je prepoznati pravi kamen.

Polomljeni opsidijan odlikuje se kružnim,  školjkastim brazdama.

Related Posts